Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med september 2020 till och med september 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 176,10 177,70 180,40 182,80 184,00 184,10 181,80 183,20 184,40 183,80 181,00 176,50 179,30
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 256,60 254,50 257,50 262,30 280,50 272,00 262,00 260,50 277,70 276,80 274,90 269,40 265,00
C Tillverkningsindustri 186,30 188,00 192,20 194,10 196,40 194,70 192,20 194,20 196,30 196,00 194,50 193,20 191,60
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 187,70 189,30 193,40 195,40 198,30 196,50 193,60 195,70 198,10 197,90 196,40 195,10 193,20
25–30+33 Verkstadsindustri 182,80 185,50 189,90 191,60 191,30 190,70 189,70 192,40 191,90 191,50 191,20 190,20 188,60
D El-, gas- och värmeverk 201,70 202,20 205,10 206,80 213,80 211,80 207,00 207,10 209,80 207,90 204,60 200,10 204,50
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 178,80 178,60 183,20 185,10 188,50 188,90 185,10 184,80 188,10 188,30 185,10 182,70 183,60
F Byggindustri 195,60 196,30 197,60 200,80 203,30 202,60 200,10 202,10 202,40 201,50 199,30 197,90 200,10
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 172,30 174,00 176,60 180,80 181,30 181,70 178,10 178,90 180,60 180,10 175,60 173,80 175,60
H Transport- och magasineringsföretag 173,80 173,10 176,00 177,30 180,50 181,10 178,80 178,70 179,80 180,80 180,10 178,80 179,30
I Hotell och restauranger 147,50 148,80 150,70 152,40 153,20 151,80 150,40 152,50 152,70 151,90 148,90 148,60 149,90
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 166,30 168,90 172,50 173,60 175,10 175,20 172,20 171,40 172,50 171,40 168,60 165,80 171,00
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 180,60 180,90 182,40 184,20 182,50 186,00 184,80 184,80 185,20 185,70 182,30 179,40 181,10
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 165,50 166,30 167,60 169,30 167,40 166,80 166,90 167,50 168,70 168,60 169,10 165,40 166,90
P Utbildningsväsendet 154,60 155,30 156,30 155,90 155,70 157,50 156,80 157,40 158,00 156,90 157,40 157,40 156,40
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 162,00 161,80 163,70 165,20 169,80 170,40 165,80 168,30 172,20 171,30 169,90 164,80 166,10
R Enheter för kultur, nöje och fritid 154,90 155,60 157,60 156,70 155,80 159,10 157,50 159,90 162,80 161,20 155,70 151,00 155,80
S Andra serviceföretag 155,50 155,90 158,30 158,30 159,80 159,60 157,00 159,40 161,00 159,60 157,00 154,40 157,10

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30