Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med november 2021 till och med november 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Nov[1] Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov
B–S exkl. O Totalt 182,60 182,60 184,80 185,20 182,70 185,60 188,00 188,50 186,70 181,90 184,10 187,20 188,20
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 266,30 266,90 284,40 278,70 267,20 268,50 288,70 276,00 287,70 276,50 269,60 269,70 274,40
C Tillverkningsindustri 194,30 194,00 196,50 196,10 193,90 199,70 202,10 202,20 201,80 199,00 196,90 200,00 200,30
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 195,80 195,60 198,50 198,00 195,40 201,20 204,00 203,90 203,80 200,90 198,50 201,40 201,90
25–30+33 Verkstadsindustri 191,40 190,80 192,80 193,10 191,60 198,30 198,70 199,20 198,80 195,90 195,30 198,90 199,30
D El-, gas- och värmeverk 203,10 207,60 209,10 208,30 204,00 208,40 214,80 209,30 207,90 201,50 205,80 208,00 210,80
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 185,70 185,30 188,90 189,70 186,40 190,40 193,10 192,00 192,10 188,00 188,50 190,00 190,50
F Byggindustri 202,10 203,10 203,60 203,20 201,90 202,70 205,80 208,30 208,10 206,00 207,40 207,80 208,60
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 179,60 178,90 180,90 182,60 179,00 183,10 186,50 187,00 182,10 180,30 179,70 183,80 185,80
H Transport- och magasineringsföretag 180,10 180,30 182,90 181,50 179,40 181,00 184,40 183,70 185,10 182,20 182,40 182,90 183,40
I Hotell och restauranger 151,10 151,90 154,30 154,00 152,60 155,40 156,80 157,70 155,50 153,20 154,80 158,10 158,20
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 174,30 175,10 177,20 177,50 176,60 179,70 176,80 176,40 172,80 169,60 173,30 175,90 177,90
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 187,20 190,00 186,60 189,40 188,80 189,10 191,90 193,90 193,40 189,70 192,20 195,40 196,30
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 169,00 169,40 173,70 171,90 171,20 171,30 173,30 174,90 174,90 172,80 173,40 174,80 175,70
P Utbildningsväsendet 156,30 157,90 158,20 157,10 157,00 156,50 156,90 158,20 159,40 159,70 158,80 159,00 157,90
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 169,50 168,40 175,60 176,50 170,20 170,30 175,00 175,10 174,70 169,80 171,60 173,10 174,10
R Enheter för kultur, nöje och fritid 157,80 157,70 157,20 161,80 157,10 160,60 160,40 160,60 154,60 155,30 160,00 161,80 163,50
S Andra serviceföretag 161,00 161,40 165,80 163,70 162,20 166,20 166,00 164,20 164,30 159,20 161,80 163,40 163,70

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00