Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2018 till och med mars 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 170,20 172,50 174,00 174,00 170,50 168,30 171,70 172,90 172,90 174,70 174,20 173,30 173,30
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 242,30 246,10 253,10 254,20 258,80 241,00 239,30 244,90 241,20 245,40 267,40 249,60 246,60
C Tillverkningsindustri 182,30 185,30 186,00 186,40 184,50 179,60 182,80 183,10 183,20 186,00 185,60 184,70 184,80
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 183,40 186,40 187,20 187,70 186,20 180,80 183,80 184,20 184,30 187,20 187,10 185,90 185,90
25–30+33 Verkstadsindustri 181,00 183,50 183,70 183,90 185,00 178,20 181,10 182,20 182,20 183,40 181,60 182,60 182,50
D El-, gas- och värmeverk 192,60 194,60 197,00 193,00 193,60 190,10 194,80 195,00 194,80 199,30 204,00 198,80 197,30
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 171,00 175,90 176,50 175,80 174,40 172,00 172,50 172,90 172,90 174,50 181,60 178,30 177,20
F Byggindustri 187,40 188,50 191,50 191,50 187,80 187,90 190,00 191,10 191,50 193,90 192,00 191,20 191,10
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 165,00 167,70 170,10 169,00 166,20 164,30 167,20 168,20 167,00 170,80 170,70 167,40 168,90
H Transport- och magasineringsföretag 169,00 171,40 171,80 174,10 172,40 170,40 170,10 171,60 171,90 172,70 171,60 170,80 170,60
I Hotell och restauranger 142,40 144,70 144,80 144,40 141,90 141,50 143,50 144,20 144,10 145,50 143,90 143,90 143,60
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 159,90 162,70 163,70 160,90 157,50 158,70 161,10 161,10 162,30 163,60 166,20 166,10 165,90
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 173,40 176,40 175,60 175,50 172,60 169,60 176,20 175,20 174,70 176,30 175,90 175,30 175,50
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 162,20 162,90 164,20 165,50 163,50 161,30 163,00 162,90 163,30 165,60 164,80 164,80 164,00
P Utbildningsväsendet 149,90 151,20 152,20 152,50 150,80 150,50 153,30 152,60 153,10 153,70 150,20 153,00 151,90
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 156,50 158,30 160,40 160,90 157,20 156,80 159,00 159,70 160,10 162,80 161,80 159,00 158,90
R Enheter för kultur, nöje och fritid 145,80 150,20 150,20 146,10 141,60 142,40 147,30 149,80 149,30 149,40 147,90 148,90 147,80
S Andra serviceföretag 148,50 151,50 149,10 148,90 147,40 146,90 149,50 150,60 151,30 153,10 154,40 152,30 152,20

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30