Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med april 2021 till och med april 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Apr[1] Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
B–S exkl. O Totalt 183,10 184,40 183,80 180,90 176,40 179,50 181,70 182,60 182,60 184,90 185,10 182,80 185,00
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 260,50 277,80 276,80 275,10 269,90 265,70 265,00 266,30 266,90 284,60 278,80 267,40 268,30
C Tillverkningsindustri 194,30 196,20 196,00 194,60 193,40 191,70 193,80 194,30 194,00 196,50 196,10 193,90 198,00
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 195,70 198,10 197,80 196,50 195,30 193,30 195,40 195,80 195,60 198,50 197,90 195,30 199,50
25–30+33 Verkstadsindustri 192,50 191,70 191,30 191,30 190,30 188,70 191,50 191,30 190,80 192,70 193,00 191,50 196,40
D El-, gas- och värmeverk 204,40 209,00 207,00 205,10 199,90 203,60 203,20 208,80 207,60 208,70 208,20 203,30 205,80
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 184,80 188,10 188,30 185,10 182,70 183,50 185,20 185,70 185,20 188,70 189,50 186,20 189,30
F Byggindustri 201,90 202,10 201,20 199,10 197,40 200,60 201,50 202,00 203,10 203,70 203,40 201,90 202,30
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 179,00 180,90 180,50 175,90 174,40 176,50 178,10 179,60 178,90 181,00 182,80 179,20 182,90
H Transport- och magasineringsföretag 178,80 179,90 180,80 180,10 178,70 179,20 179,30 180,00 180,20 182,80 180,80 178,80 180,70
I Hotell och restauranger 151,80 151,60 151,00 147,90 147,60 148,70 150,40 151,00 152,00 154,40 153,40 152,10 154,70
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 173,00 175,00 174,40 169,70 168,90 171,90 172,50 174,20 174,90 177,10 177,00 176,70 178,00
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 184,80 185,10 185,60 182,30 179,50 181,30 183,90 183,60 185,80 186,20 189,10 189,10 189,40
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 167,60 168,80 168,60 169,10 165,40 167,30 168,60 169,00 169,40 174,00 171,80 171,50 171,30
P Utbildningsväsendet 156,00 157,40 157,10 157,90 158,30 156,60 157,90 156,40 158,10 158,30 156,90 156,80 156,20
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 168,10 171,90 171,20 169,70 164,60 166,00 167,00 169,60 168,50 176,30 177,30 170,70 170,70
R Enheter för kultur, nöje och fritid 158,00 162,30 160,70 155,30 150,20 154,40 156,50 158,00 157,70 157,30 161,30 156,80 160,70
S Andra serviceföretag 160,50 161,60 160,10 158,00 155,80 158,40 159,70 161,20 161,50 166,50 164,50 162,90 164,50

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30