Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med maj 2018 till och med maj 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Maj[1] Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj
B–S exkl. O Totalt 173,90 174,00 170,50 168,20 171,70 172,80 172,90 174,70 174,30 173,50 173,50 175,90 177,10
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 253,10 254,20 258,80 241,00 239,30 244,90 241,20 245,40 267,60 249,70 247,00 251,80 267,80
C Tillverkningsindustri 186,00 186,40 184,50 179,60 182,80 183,10 183,20 186,00 185,80 184,60 185,00 188,20 189,10
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 187,20 187,70 186,20 180,70 183,80 184,20 184,20 187,10 187,30 185,90 186,10 189,40 190,60
25–30+33 Verkstadsindustri 183,70 183,90 185,00 178,20 181,10 182,30 182,20 183,40 181,80 182,70 182,70 184,90 185,90
D El-, gas- och värmeverk 197,00 193,00 193,60 190,10 194,80 195,00 194,80 199,30 204,10 198,80 196,90 202,20 204,00
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 176,50 175,80 174,40 172,00 172,50 172,90 172,90 174,60 181,40 178,10 177,10 180,70 183,20
F Byggindustri 191,50 191,50 187,80 187,90 190,00 191,20 191,50 194,00 192,00 191,40 190,90 192,30 194,70
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 170,10 169,00 166,20 164,30 167,20 168,20 167,00 170,80 171,20 167,80 169,50 172,50 174,30
H Transport- och magasineringsföretag 171,80 174,10 172,40 170,40 170,10 171,70 171,90 172,70 171,60 170,50 170,40 172,50 173,30
I Hotell och restauranger 144,80 144,40 141,80 141,50 143,40 144,10 144,10 145,40 143,90 144,00 143,70 146,50 147,30
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 163,70 160,90 157,50 158,70 161,10 161,10 162,30 163,80 165,50 165,20 164,60 165,60 165,20
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 175,70 175,60 172,70 169,70 176,30 175,20 174,90 176,50 176,00 175,60 175,40 175,90 176,00
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 164,20 165,50 163,50 161,30 163,00 162,90 163,30 165,70 165,20 165,60 165,10 167,50 167,90
P Utbildningsväsendet 152,00 152,20 150,50 150,20 153,10 152,40 152,90 153,40 150,20 152,90 151,80 151,90 151,60
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 160,10 160,60 156,80 156,60 158,60 159,30 159,90 162,50 161,70 158,90 159,10 161,00 162,10
R Enheter för kultur, nöje och fritid 150,30 146,20 141,80 142,60 147,40 149,90 149,40 149,40 149,70 150,80 149,70 150,50 151,20
S Andra serviceföretag 148,20 148,30 147,10 146,40 148,90 149,90 150,80 152,60 153,40 151,50 151,80 152,60 153,60

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30