Till innehåll på sidan

Genomsnittlig timlön inkl. övertidstillägg för arbetare inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2019 till och med mars 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 173,20 176,10 177,50 177,90 174,50 172,00 174,90 176,20 176,80 178,30 178,30 177,00 176,50
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 248,20 253,20 267,20 258,50 274,90 250,20 249,70 249,50 251,40 254,80 276,50 259,50 255,30
C Tillverkningsindustri 185,10 189,30 190,20 191,90 189,10 185,80 186,10 187,00 187,90 190,20 191,30 188,80 187,70
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 186,20 190,50 191,60 193,20 190,90 186,90 187,20 188,10 189,10 191,50 193,10 190,20 189,00
25–30+33 Verkstadsindustri 182,90 186,30 187,10 188,30 186,80 184,80 183,00 184,30 186,20 188,00 187,40 186,00 185,00
D El-, gas- och värmeverk 197,20 202,80 205,40 205,00 207,00 199,50 201,20 203,30 204,00 204,80 207,70 203,80 203,10
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 177,10 181,40 184,10 183,20 182,40 179,40 180,00 179,90 180,50 181,90 186,30 181,70 179,40
F Byggindustri 190,70 192,40 195,00 194,80 192,10 192,60 193,50 194,10 194,90 196,10 196,30 195,40 194,90
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 169,40 172,90 175,10 175,00 171,20 168,80 171,70 172,70 173,00 176,10 177,20 175,20 173,50
H Transport- och magasineringsföretag 169,80 172,00 172,80 174,40 174,00 170,80 172,90 173,60 173,80 175,90 173,40 171,20 170,50
I Hotell och restauranger 143,40 146,80 148,00 147,30 143,40 144,20 146,80 147,80 148,30 149,10 148,10 147,80 148,00
J Informations- och kommunikationsföretag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
K Kreditinstitut och försäkringsbolag .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 164,30 165,60 165,50 164,30 160,90 160,80 163,60 164,70 165,40 166,90 171,10 169,60 168,90
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 175,10 175,70 175,30 177,30 176,30 172,80 178,50 179,00 178,20 182,00 180,50 178,80 177,30
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 163,70 166,30 167,60 168,10 167,60 163,70 164,70 165,60 166,30 166,90 167,20 166,00 165,00
P Utbildningsväsendet 151,50 152,00 151,50 151,60 151,50 152,70 153,00 152,30 153,30 153,90 155,20 154,50 153,20
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 159,10 161,30 162,20 165,00 160,60 158,40 160,90 161,30 162,70 166,40 168,50 164,80 165,40
R Enheter för kultur, nöje och fritid 150,00 151,00 151,90 150,80 144,60 147,90 151,90 152,80 154,40 150,80 153,80 156,20 155,40
S Andra serviceföretag 152,00 153,10 154,20 154,00 153,60 150,90 152,60 152,80 153,10 154,80 159,20 157,20 156,40

1) Timlönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

.. = Uppgift för osäker för att redovisa.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30