Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med augusti 2021 till och med augusti 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Aug[1] Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
B–S exkl. O Totalt 43 180 43 420 43 530 43 580 43 590 43 770 43 900 43 990 44 350 44 600 44 600 44 560 44 460
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 570 46 080 46 550 46 790 46 560 46 890 47 110 47 140 47 350 47 770 47 510 47 240 47 160
C Tillverkningsindustri 47 000 47 140 47 190 47 280 47 240 47 570 47 610 47 620 48 350 48 470 48 500 48 370 48 320
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 46 980 47 130 47 180 47 270 47 230 47 560 47 600 47 610 48 330 48 460 48 490 48 350 48 300
25–30+33 Verkstadsindustri 47 730 47 820 47 850 47 920 47 830 48 220 48 300 48 250 48 910 49 070 49 100 49 020 48 990
D El-, gas- och värmeverk 44 220 44 440 44 610 44 670 44 740 44 930 44 960 45 000 45 740 45 820 45 510 45 450 45 550
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 42 830 43 100 43 120 43 140 43 170 43 180 43 190 43 290 43 910 43 990 43 810 43 890 43 950
F Byggindustri 45 280 45 260 45 330 45 230 45 370 45 460 45 520 45 640 46 030 46 430 46 480 46 440 46 430
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 410 41 730 41 790 41 820 41 840 41 120 41 390 41 240 41 460 41 730 41 660 41 470 41 480
H Transport- och magasineringsföretag 35 740 35 970 36 240 36 340 36 350 36 110 36 330 36 300 36 480 36 850 36 960 36 840 36 730
I Hotell och restauranger 37 920 37 960 38 040 38 030 38 090 37 690 37 330 37 060 37 280 37 250 37 950 37 990 38 060
J Informations- och kommunikationsföretag 47 900 48 110 48 240 48 290 48 310 48 580 48 830 48 870 49 420 49 660 49 530 49 640 49 400
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 530 52 700 52 920 52 820 52 800 53 360 53 350 53 600 53 850 54 140 53 980 53 990 53 670
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 630 42 070 42 020 41 920 41 770 41 590 41 970 42 030 42 650 42 790 42 880 42 780 42 830
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 490 45 850 46 060 46 190 46 120 47 250 47 290 47 500 47 890 48 110 48 100 48 110 48 010
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 480 34 590 34 600 34 590 34 580 34 910 35 060 35 150 35 280 36 030 35 940 35 730 35 640
P Utbildningsväsendet 35 530 35 990 36 060 36 120 36 190 36 070 36 170 36 190 36 210 36 420 36 380 36 530 36 430
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 690 38 830 38 850 39 090 39 070 39 240 39 330 39 690 39 840 39 830 40 280 40 270 40 190
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 490 35 390 35 500 35 720 35 630 35 410 35 580 35 560 35 840 36 050 36 060 36 310 36 170
S Andra serviceföretag 38 790 38 850 38 940 38 900 39 160 39 210 39 400 39 520 39 840 39 920 39 850 39 900 39 590

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-10-31

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00