Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med maj 2018 till och med maj 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Maj[1] Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj
B–S exkl. O Totalt 39 920 39 850 39 810 39 820 40 100 40 180 40 240 40 300 40 380 40 430 40 510 40 720 40 850
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 44 950 44 740 44 410 44 500 44 730 44 900 44 400 44 490 44 550 44 450 44 510 44 480 45 010
C Tillverkningsindustri 44 120 43 830 43 800 43 870 44 220 44 290 44 320 44 360 44 600 44 650 44 730 45 020 45 130
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 44 130 43 840 43 810 43 880 44 220 44 300 44 320 44 360 44 600 44 650 44 720 45 010 45 130
25–30+33 Verkstadsindustri 44 600 44 270 44 240 44 330 44 650 44 690 44 760 44 800 45 060 45 100 45 170 45 420 45 620
D El-, gas- och värmeverk 41 050 40 770 40 780 40 770 41 050 41 130 41 150 41 260 41 440 41 580 41 630 42 150 42 170
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 110 40 090 39 940 39 730 39 940 40 060 40 150 40 140 40 110 40 120 40 170 40 500 40 900
F Byggindustri 42 330 42 170 42 240 42 210 42 400 42 400 42 410 42 460 41 820 41 900 42 050 42 440 42 560
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 38 500 38 490 38 400 38 470 38 710 38 760 38 770 38 870 38 780 38 780 38 740 38 980 39 110
H Transport- och magasineringsföretag 33 930 33 770 33 560 33 420 33 810 33 970 34 230 34 210 34 320 34 360 34 390 34 530 34 730
I Hotell och restauranger 35 190 35 580 35 780 35 690 35 780 35 860 35 910 35 870 35 780 35 770 35 940 36 050 36 100
J Informations- och kommunikationsföretag 43 990 43 880 43 750 43 680 43 880 43 930 44 040 44 070 44 190 44 160 44 340 44 480 44 620
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 46 450 46 590 46 710 46 730 46 990 47 110 47 080 46 980 48 740 48 880 49 050 49 370 49 450
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 39 840 39 930 39 710 39 740 39 800 39 880 40 020 40 230 39 450 39 640 39 550 39 920 40 120
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 440 42 400 42 230 42 260 42 340 42 450 42 480 42 530 41 970 41 990 42 040 42 300 42 530
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 31 700 31 540 31 730 32 030 32 160 32 290 32 290 32 340 32 590 32 740 32 870 32 850 33 340
P Utbildningsväsendet 31 980 31 970 32 000 31 970 32 450 32 510 32 610 32 590 32 720 32 850 32 920 32 980 32 930
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 35 200 35 380 35 400 35 440 35 710 35 730 35 750 35 760 36 330 36 420 36 660 36 790 36 590
R Enheter för kultur, nöje och fritid 33 270 33 310 33 600 33 590 33 790 33 930 33 930 33 990 34 030 33 820 33 710 33 730 33 940
S Andra serviceföretag 36 070 36 030 35 890 35 820 36 070 36 230 36 650 36 740 36 470 36 480 36 490 36 730 36 780

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30