Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2018 till och med mars 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 39 440 39 740 39 910 39 850 39 810 39 810 40 090 40 170 40 230 40 290 40 320 40 350 40 430
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 44 080 45 030 44 950 44 740 44 410 44 500 44 730 44 900 44 400 44 490 44 530 44 430 44 370
C Tillverkningsindustri 43 600 44 100 44 120 43 830 43 800 43 870 44 220 44 290 44 320 44 360 44 570 44 630 44 690
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 43 600 44 110 44 130 43 840 43 810 43 880 44 220 44 300 44 320 44 360 44 570 44 620 44 680
25–30+33 Verkstadsindustri 44 030 44 580 44 600 44 270 44 240 44 330 44 650 44 690 44 760 44 800 45 010 45 030 45 090
D El-, gas- och värmeverk 40 430 41 000 41 050 40 770 40 780 40 770 41 050 41 130 41 150 41 260 41 380 41 510 41 540
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 39 270 39 840 40 050 40 030 39 880 39 670 39 880 40 000 40 090 40 080 40 050 40 080 40 120
F Byggindustri 41 410 41 940 42 330 42 160 42 210 42 190 42 380 42 370 42 390 42 460 41 840 41 930 42 110
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 37 990 38 210 38 500 38 490 38 400 38 470 38 710 38 760 38 760 38 870 38 730 38 740 38 690
H Transport- och magasineringsföretag 33 620 33 630 33 930 33 760 33 550 33 410 33 800 33 970 34 220 34 240 34 350 34 340 34 360
I Hotell och restauranger 35 000 34 970 35 190 35 580 35 780 35 700 35 790 35 860 35 910 35 880 35 810 35 800 35 920
J Informations- och kommunikationsföretag 43 410 43 740 44 000 43 890 43 770 43 700 43 890 43 950 44 040 44 070 44 180 44 180 44 300
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 46 290 46 360 46 450 46 590 46 710 46 730 46 990 47 100 47 070 46 980 48 350 48 480 48 640
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 39 160 39 740 39 840 39 930 39 710 39 740 39 800 39 890 40 020 40 230 39 550 39 670 39 610
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 41 880 42 290 42 440 42 400 42 230 42 230 42 310 42 410 42 450 42 490 41 910 41 900 41 960
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 31 450 31 500 31 700 31 540 31 750 32 040 32 170 32 300 32 300 32 370 32 610 32 630 32 850
P Utbildningsväsendet 31 850 31 900 31 980 31 970 31 990 31 960 32 430 32 480 32 590 32 570 32 720 32 860 32 920
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 34 900 35 020 35 160 35 340 35 350 35 390 35 670 35 680 35 690 35 710 36 230 36 330 36 530
R Enheter för kultur, nöje och fritid 32 640 33 300 33 260 33 310 33 590 33 580 33 770 33 920 33 870 33 900 33 790 33 590 33 350
S Andra serviceföretag 35 730 36 140 36 080 36 040 35 900 35 850 36 100 36 260 36 680 36 770 36 480 36 460 36 450

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30