Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2019 till och med mars 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 40 560 40 910 41 090 41 010 41 040 40 950 41 240 41 370 41 440 41 470 41 740 41 800 41 810
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 44 980 45 370 45 590 45 010 44 880 44 990 45 360 45 230 45 590 45 440 45 040 45 150 45 110
C Tillverkningsindustri 44 720 45 280 45 370 45 190 45 210 45 170 45 430 45 520 45 610 45 610 45 590 45 650 45 540
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 44 720 45 280 45 380 45 190 45 210 45 170 45 430 45 520 45 610 45 610 45 580 45 640 45 530
25–30+33 Verkstadsindustri 45 130 45 690 45 850 45 660 45 740 45 750 45 950 45 990 46 120 46 130 46 180 46 220 46 040
D El-, gas- och värmeverk 41 650 42 250 42 240 42 090 42 080 42 070 42 380 42 480 42 510 42 540 42 130 42 160 42 160
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 140 40 650 41 090 40 760 40 740 40 770 40 960 40 930 40 960 41 030 40 660 40 600 40 790
F Byggindustri 42 530 43 110 43 270 43 160 43 230 43 210 43 410 43 540 43 570 43 400 43 360 43 410 43 410
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 38 790 39 110 39 370 39 410 39 420 39 190 39 510 39 570 39 490 39 520 40 110 40 110 40 210
H Transport- och magasineringsföretag 34 460 34 630 34 890 34 780 34 710 34 440 34 830 35 100 35 230 35 270 35 530 35 500 35 580
I Hotell och restauranger 35 940 36 080 36 070 36 400 36 490 36 390 36 560 36 640 36 650 36 690 36 630 36 450 36 310
J Informations- och kommunikationsföretag 44 340 44 740 45 020 44 850 44 850 44 760 45 000 45 220 45 290 45 390 45 660 45 810 45 810
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 49 050 49 400 49 490 49 340 49 260 49 090 49 430 49 600 49 640 49 570 50 200 50 390 50 380
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 39 680 40 200 40 510 40 490 40 310 40 160 40 390 40 310 40 620 40 430 40 380 40 230 40 470
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 130 42 540 42 750 42 750 42 780 42 800 42 890 42 900 43 020 43 110 44 220 44 190 44 220
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 170 33 150 33 500 33 210 33 280 33 690 33 730 34 020 34 000 34 260 33 710 33 710 33 630
P Utbildningsväsendet 32 930 33 010 33 050 32 980 33 110 32 960 33 750 33 780 33 760 33 560 33 760 34 040 34 090
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 36 370 36 590 36 600 36 630 36 900 36 760 37 060 37 380 37 640 37 550 37 680 37 860 37 850
R Enheter för kultur, nöje och fritid 33 730 33 740 33 990 34 300 34 420 34 500 34 420 34 450 34 660 34 640 35 060 34 990 35 040
S Andra serviceföretag 36 530 36 930 36 960 36 870 36 820 36 810 36 960 37 190 37 250 37 460 37 550 37 500 37 410

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30