Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med april 2021 till och med april 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Apr[1] Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
B–S exkl. O Totalt 43 180 43 320 43 290 43 260 43 190 43 420 43 530 43 590 43 590 43 730 43 850 43 940 44 110
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 020 45 910 45 400 45 460 45 570 46 080 46 510 46 750 46 520 46 850 47 070 47 110 47 220
C Tillverkningsindustri 46 980 47 100 47 060 46 930 46 980 47 110 47 180 47 270 47 240 47 560 47 590 47 590 47 950
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 46 960 47 080 47 040 46 910 46 950 47 100 47 170 47 260 47 230 47 550 47 590 47 580 47 940
25–30+33 Verkstadsindustri 47 620 47 740 47 810 47 690 47 710 47 790 47 820 47 890 47 800 48 170 48 230 48 200 48 480
D El-, gas- och värmeverk 44 010 44 330 44 090 44 150 44 210 44 430 44 600 44 660 44 730 44 820 44 850 44 880 45 420
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 070 43 110 43 010 42 740 42 830 43 100 43 120 43 130 43 170 43 160 43 170 43 260 43 670
F Byggindustri 45 070 45 250 45 270 45 220 45 280 45 250 45 330 45 270 45 410 45 410 45 450 45 540 45 750
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 310 41 650 41 620 41 560 41 440 41 740 41 810 41 830 41 850 41 090 41 350 41 210 41 390
H Transport- och magasineringsföretag 36 260 36 480 36 250 36 020 35 740 35 970 36 240 36 330 36 350 36 080 36 320 36 290 36 400
I Hotell och restauranger 37 180 37 940 37 860 37 840 37 920 37 960 38 020 38 010 38 070 37 710 37 340 37 100 37 300
J Informations- och kommunikationsföretag 47 650 47 870 47 780 47 810 47 890 48 090 48 220 48 260 48 280 48 470 48 680 48 730 49 010
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 52 700 52 740 52 720 52 640 52 540 52 700 52 920 52 820 52 800 53 260 53 230 53 490 53 610
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 600 41 770 41 770 41 600 41 640 42 080 42 020 41 930 41 780 41 580 41 900 41 980 42 350
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 45 530 45 500 45 600 45 600 45 490 45 840 46 050 46 180 46 100 47 240 47 260 47 470 47 560
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 420 34 330 34 410 34 240 34 470 34 580 34 590 34 580 34 560 34 900 35 030 35 130 35 170
P Utbildningsväsendet 35 550 35 590 35 650 35 720 35 530 35 980 36 060 36 110 36 190 36 100 36 190 36 220 36 210
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 760 38 730 38 760 38 900 38 690 38 830 38 850 39 090 39 070 39 110 39 200 39 570 39 610
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 730 35 990 35 700 35 800 35 660 35 690 35 730 35 970 35 960 35 670 35 800 35 800 35 720
S Andra serviceföretag 38 900 38 940 38 880 38 800 38 780 38 850 38 930 38 890 39 120 39 270 39 480 39 570 39 600

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30