Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön exkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med september 2020 till och med september 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Sep[1] Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep
B–S exkl. O Totalt 42 220 42 350 42 650 42 740 42 920 43 030 43 070 43 250 43 340 43 310 43 270 43 200 43 410
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 210 45 880 45 630 45 670 45 550 45 700 46 150 46 010 45 900 45 390 45 450 45 490 45 920
C Tillverkningsindustri 45 870 46 050 46 600 46 590 46 610 46 710 46 770 46 970 47 080 47 050 46 910 46 970 47 100
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 860 46 050 46 580 46 580 46 600 46 700 46 760 46 950 47 070 47 020 46 890 46 940 47 080
25–30+33 Verkstadsindustri 46 490 46 640 47 160 47 140 47 220 47 260 47 360 47 610 47 730 47 800 47 680 47 700 47 780
D El-, gas- och värmeverk 42 640 42 780 43 040 43 120 43 480 43 400 43 640 43 940 44 250 44 000 44 100 44 190 44 370
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 680 40 930 41 180 41 490 42 560 42 610 42 760 43 080 43 110 43 000 42 730 42 820 43 080
F Byggindustri 43 730 43 610 43 920 43 990 45 020 45 000 45 250 45 700 45 620 45 730 45 680 45 700 45 730
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 430 40 540 40 730 40 990 41 210 41 620 41 580 41 680 41 750 41 670 41 610 41 490 41 790
H Transport- och magasineringsföretag 35 520 35 510 35 550 35 800 36 130 36 220 36 350 36 450 36 680 36 380 36 140 35 850 36 080
I Hotell och restauranger 37 200 37 200 37 200 37 180 38 000 37 690 37 570 37 770 37 870 37 810 37 840 37 830 37 810
J Informations- och kommunikationsföretag 46 340 46 520 46 990 47 100 47 080 47 230 47 380 47 660 47 880 47 790 47 830 47 880 48 050
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 51 020 51 430 51 630 51 620 52 290 52 290 52 400 52 590 52 620 52 610 52 520 52 410 52 560
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 020 41 040 41 550 41 690 41 450 41 500 41 360 41 600 41 760 41 750 41 530 41 590 41 970
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 430 44 550 44 870 44 940 45 070 45 260 45 310 45 520 45 500 45 590 45 580 45 480 45 750
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 930 34 000 34 060 34 300 34 810 34 460 34 350 34 410 34 320 34 380 34 210 34 510 34 670
P Utbildningsväsendet 34 810 34 770 34 880 34 820 35 250 35 360 35 380 35 520 35 570 35 620 35 690 35 510 35 800
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 330 38 580 38 680 38 570 38 180 38 310 38 340 38 610 38 680 38 710 38 840 38 630 38 780
R Enheter för kultur, nöje och fritid 35 600 35 580 35 840 35 830 35 800 35 830 35 770 35 910 36 000 35 680 35 750 35 640 35 620
S Andra serviceföretag 37 660 37 730 38 300 38 550 38 970 38 940 38 900 38 890 38 920 38 860 38 780 38 760 38 830

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-11-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30