Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med april 2021 till och med april 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Apr[1] Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr
B–S exkl. O Totalt 44 050 44 190 44 180 44 120 43 880 44 180 44 380 44 450 44 490 44 780 44 790 45 030 45 370
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 050 47 330 47 160 46 800 46 420 47 020 47 600 47 890 47 540 48 190 48 470 48 160 48 400
C Tillverkningsindustri 47 300 47 430 47 420 47 240 47 170 47 380 47 480 47 610 47 580 47 870 47 920 48 320 48 910
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 300 47 420 47 420 47 230 47 160 47 380 47 480 47 620 47 580 47 880 47 930 48 310 48 900
25–30+33 Verkstadsindustri 47 860 47 960 48 070 47 900 47 850 47 960 48 040 48 130 48 050 48 390 48 460 48 550 49 480
D El-, gas- och värmeverk 44 730 45 160 44 900 44 810 44 770 45 050 45 250 45 400 45 520 45 670 45 680 45 550 46 160
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 370 43 460 43 300 43 050 43 130 43 470 43 390 43 430 43 620 43 640 43 590 43 660 44 090
F Byggindustri 45 440 45 730 45 770 45 730 45 540 45 630 45 740 45 780 45 890 46 000 46 100 46 110 46 660
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 42 890 43 040 42 970 42 990 42 600 43 000 43 150 43 170 43 160 43 260 43 140 43 030 43 680
H Transport- och magasineringsföretag 37 410 37 600 37 370 37 120 36 620 36 890 37 270 37 420 37 480 37 390 37 650 37 370 38 090
I Hotell och restauranger 37 930 38 630 38 510 38 300 38 400 38 500 38 710 38 580 38 760 38 700 38 320 38 700 38 570
J Informations- och kommunikationsföretag 48 650 48 770 48 690 48 690 48 630 48 850 49 060 49 040 49 170 49 650 49 660 50 100 50 110
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 230 53 250 53 270 53 120 52 970 53 150 53 420 53 350 53 440 53 980 53 850 54 730 55 240
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 44 620 45 130 45 250 45 170 44 430 45 280 45 750 45 630 45 920 44 170 44 270 44 940 45 910
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 46 090 46 170 46 250 46 260 45 990 46 390 46 650 46 770 46 800 47 920 47 860 47 970 48 080
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 36 010 35 820 36 060 35 720 35 870 36 100 36 580 36 470 36 460 36 590 36 410 36 690 36 940
P Utbildningsväsendet 35 700 35 770 35 840 35 840 35 620 36 110 36 200 36 260 36 360 36 190 36 320 36 340 36 340
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 39 810 40 020 40 010 40 110 39 620 39 870 39 870 40 150 40 030 40 480 40 620 40 830 40 960
R Enheter för kultur, nöje och fritid 36 030 36 380 36 060 36 120 35 870 36 000 36 120 36 550 36 510 36 270 36 340 36 390 36 500
S Andra serviceföretag 39 270 39 400 39 370 39 340 39 100 39 290 39 420 39 410 39 650 39 860 40 020 40 250 40 210

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-06-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30