Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med november 2021 till och med november 2022. Kronor

SNI Näringsgren 2021 2022
    Nov[1] Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov
B–S exkl. O Totalt 44 440 44 490 44 830 44 860 45 100 45 730 45 660 45 720 45 560 45 270 45 630 45 899 45 970
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 47 930 47 570 48 230 48 500 48 190 48 960 49 770 49 330 49 230 48 510 48 770 49 012 49 270
C Tillverkningsindustri 47 620 47 580 47 900 47 950 48 340 49 320 48 900 48 980 48 810 48 630 48 980 49 198 49 280
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 47 630 47 580 47 910 47 960 48 340 49 320 48 910 48 980 48 810 48 630 48 970 49 195 49 280
25–30+33 Verkstadsindustri 48 160 48 090 48 450 48 520 48 580 49 890 49 390 49 500 49 340 49 190 49 530 49 808 49 940
D El-, gas- och värmeverk 45 410 45 530 45 760 45 760 45 680 46 480 46 600 46 270 46 210 46 120 46 500 46 822 46 860
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 43 430 43 620 43 700 43 670 43 740 44 390 44 560 44 290 44 390 44 470 44 690 44 497 44 860
F Byggindustri 45 750 45 860 46 070 46 190 46 250 46 990 47 270 47 150 47 260 46 870 46 950 47 043 47 230
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 43 160 43 150 43 240 43 120 43 010 44 140 43 560 43 590 43 020 42 750 43 630 43 908 43 930
H Transport- och magasineringsföretag 37 430 37 480 37 410 37 650 37 430 38 190 38 250 38 050 37 980 37 830 38 100 38 352 38 640
I Hotell och restauranger 38 600 38 780 38 640 38 280 38 570 38 470 38 600 38 810 39 040 38 840 39 150 39 472 39 730
J Informations- och kommunikationsföretag 49 070 49 210 49 740 49 790 50 240 50 550 50 730 50 690 50 590 50 270 50 560 50 901 50 690
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 53 350 53 450 54 320 54 210 55 130 55 760 55 050 55 330 55 110 54 590 55 410 55 478 55 560
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 45 550 45 840 44 300 44 430 45 210 46 430 46 280 46 140 45 660 44 930 45 590 45 576 45 740
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 46 780 46 810 47 870 47 850 48 000 48 460 48 650 48 760 48 680 48 500 48 620 48 833 49 070
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 36 480 36 470 36 580 36 450 36 710 37 100 37 570 37 550 37 430 37 090 37 280 37 940 37 930
P Utbildningsväsendet 36 260 36 370 36 180 36 300 36 330 36 360 36 560 36 550 36 700 36 530 37 000 37 010 37 110
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 40 150 40 030 40 740 40 890 41 070 41 400 41 560 42 100 41 810 41 460 41 560 41 890 41 990
R Enheter för kultur, nöje och fritid 36 270 36 170 35 990 36 100 36 130 36 630 36 800 36 910 36 720 36 490 36 750 36 850 36 820
S Andra serviceföretag 39 420 39 700 39 800 39 950 40 200 40 570 40 670 40 580 40 630 40 170 40 280 40 482 40 570

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-01-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00