Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2018 till och med mars 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 40 270 40 620 40 770 40 690 40 600 40 510 40 860 40 980 41 080 41 130 41 180 41 180 41 280
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 120 46 110 46 230 46 090 45 750 45 290 45 560 45 990 45 670 45 660 45 930 45 590 45 340
C Tillverkningsindustri 43 910 44 500 44 480 44 220 44 090 44 120 44 540 44 650 44 690 44 720 44 920 44 960 45 060
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 43 920 44 520 44 500 44 240 44 110 44 140 44 550 44 660 44 700 44 740 44 930 44 960 45 060
25–30+33 Verkstadsindustri 44 320 44 980 44 940 44 650 44 520 44 580 44 960 45 070 45 130 45 160 45 320 45 350 45 470
D El-, gas- och värmeverk 41 360 41 900 41 990 41 690 41 520 41 450 41 810 41 910 41 970 42 240 42 320 42 280 42 320
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 39 590 40 190 40 480 40 420 40 240 40 080 40 230 40 350 40 450 40 500 40 410 40 410 40 450
F Byggindustri 42 120 42 660 43 120 42 870 42 840 42 820 43 050 43 100 43 210 43 180 42 550 42 640 42 830
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 39 460 39 630 39 940 39 890 39 760 39 660 40 030 40 160 40 160 40 270 40 170 40 180 40 310
H Transport- och magasineringsföretag 34 550 34 700 35 020 34 840 34 560 34 220 34 690 34 890 35 140 35 200 35 470 35 300 35 230
I Hotell och restauranger 35 190 35 190 35 450 35 890 36 000 35 880 35 970 36 080 36 130 36 120 36 100 36 050 36 220
J Informations- och kommunikationsföretag 44 510 44 960 45 090 45 000 44 840 44 640 44 930 44 940 45 090 45 040 45 300 45 280 45 360
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 47 050 47 160 47 080 47 170 47 440 47 350 47 510 47 880 47 820 47 670 49 090 49 070 49 260
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 40 690 41 320 41 670 41 620 41 860 41 250 41 470 41 720 41 830 42 090 41 190 41 350 41 360
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 500 42 950 43 070 43 020 42 850 42 770 42 950 43 070 43 190 43 200 42 450 42 530 42 620
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 32 700 32 920 33 070 32 860 32 770 33 270 33 520 33 610 33 740 33 860 33 850 33 800 34 020
P Utbildningsväsendet 31 920 31 990 32 070 32 090 32 050 32 020 32 500 32 550 32 660 32 650 32 800 32 950 33 010
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 35 990 36 040 36 250 36 420 36 290 36 210 36 580 36 540 36 580 36 810 37 430 37 340 37 490
R Enheter för kultur, nöje och fritid 33 030 33 700 33 750 33 760 33 930 33 920 34 100 34 290 34 350 34 360 34 230 34 090 33 820
S Andra serviceföretag 36 050 36 510 36 470 36 400 36 220 36 070 36 350 36 650 37 090 37 250 37 060 36 940 36 920

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30