Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med maj 2018 till och med maj 2019. Kronor

SNI Näringsgren 2018 2019
    Maj[1] Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj
B–S exkl. O Totalt 40 770 40 690 40 600 40 520 40 870 40 990 41 090 41 140 41 230 41 240 41 350 41 610 41 740
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 46 230 46 090 45 750 45 290 45 560 45 990 45 670 45 660 45 950 45 610 45 480 45 650 46 400
C Tillverkningsindustri 44 480 44 220 44 090 44 120 44 540 44 650 44 690 44 730 44 950 44 980 45 090 45 390 45 540
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 44 500 44 240 44 110 44 140 44 550 44 660 44 700 44 740 44 960 44 990 45 100 45 390 45 550
25–30+33 Verkstadsindustri 44 940 44 650 44 520 44 580 44 970 45 070 45 130 45 150 45 370 45 420 45 540 45 780 46 020
D El-, gas- och värmeverk 41 990 41 690 41 520 41 450 41 810 41 890 41 970 42 240 42 370 42 330 42 390 43 150 43 070
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 540 40 480 40 300 40 140 40 290 40 410 40 510 40 560 40 460 40 450 40 500 40 970 41 260
F Byggindustri 43 120 42 880 42 870 42 840 43 070 43 140 43 230 43 190 42 520 42 600 42 760 43 280 43 330
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 39 950 39 890 39 770 39 670 40 030 40 160 40 160 40 270 40 220 40 230 40 370 40 590 40 770
H Transport- och magasineringsföretag 35 030 34 850 34 560 34 230 34 690 34 890 35 150 35 180 35 450 35 320 35 250 35 550 35 800
I Hotell och restauranger 35 440 35 880 36 000 35 880 35 970 36 080 36 130 36 110 36 060 36 010 36 230 36 370 36 360
J Informations- och kommunikationsföretag 45 080 44 980 44 830 44 620 44 920 44 920 45 090 45 040 45 300 45 260 45 370 45 660 45 710
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 47 080 47 170 47 440 47 350 47 510 47 880 47 820 47 670 49 490 49 450 49 620 50 120 50 180
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 670 41 610 41 860 41 240 41 470 41 640 41 960 42 020 40 880 41 110 41 080 41 630 42 090
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 43 080 43 020 42 850 42 790 42 970 43 090 43 220 43 220 42 510 42 610 42 720 42 900 43 070
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 33 070 32 860 32 750 33 250 33 510 33 600 33 730 33 840 33 820 33 890 34 010 34 030 34 530
P Utbildningsväsendet 32 070 32 090 32 060 32 030 32 520 32 580 32 680 32 670 32 810 32 940 33 010 33 080 33 040
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 36 280 36 460 36 330 36 260 36 620 36 580 36 620 36 850 37 540 37 430 37 590 37 820 37 820
R Enheter för kultur, nöje och fritid 33 760 33 760 33 940 33 920 34 110 34 300 34 410 34 440 34 470 34 330 34 190 34 210 34 400
S Andra serviceföretag 36 450 36 390 36 210 36 030 36 310 36 610 37 050 37 220 37 050 36 950 36 950 37 260 37 340

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30