Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med augusti 2020 till och med augusti 2021. Kronor

SNI Näringsgren 2020 2021
    Aug[1] Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
B–S exkl. O Totalt 42 590 42 870 43 080 43 410 43 510 43 750 43 860 43 900 44 120 44 210 44 190 44 140 43 890
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 740 46 210 46 930 46 720 46 800 46 920 46 980 47 190 47 050 47 320 47 150 46 790 46 350
C Tillverkningsindustri 45 950 46 060 46 270 46 850 46 870 46 990 47 040 47 110 47 290 47 410 47 410 47 210 47 160
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 940 46 060 46 280 46 850 46 870 46 990 47 040 47 110 47 290 47 410 47 400 47 210 47 140
25–30+33 Verkstadsindustri 46 520 46 620 46 830 47 380 47 360 47 530 47 500 47 640 47 850 47 950 48 060 47 870 47 830
D El-, gas- och värmeverk 42 850 43 250 43 530 43 750 43 930 44 450 44 240 44 320 44 650 45 060 44 770 44 710 44 640
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 41 140 41 470 41 740 41 980 42 300 42 890 42 970 43 030 43 360 43 440 43 280 43 040 43 110
F Byggindustri 44 150 44 400 44 420 44 630 44 800 45 580 45 550 45 610 46 090 46 130 46 250 46 210 45 950
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 41 190 41 640 41 880 42 060 42 270 42 520 42 960 42 880 43 230 43 100 42 980 43 000 42 570
H Transport- och magasineringsföretag 35 840 36 350 36 380 36 510 36 780 37 220 37 370 37 250 37 600 37 800 37 500 37 230 36 710
I Hotell och restauranger 37 330 37 630 37 620 37 940 37 960 38 440 38 460 38 260 38 510 38 570 38 470 38 280 38 290
J Informations- och kommunikationsföretag 46 850 46 930 47 330 47 940 48 020 47 990 48 120 48 450 48 650 48 770 48 670 48 690 48 590
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 50 890 51 450 51 900 52 100 52 090 52 890 52 860 53 250 53 220 53 240 53 260 53 110 52 950
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 42 350 42 990 43 270 43 750 43 640 43 500 43 730 44 020 44 610 45 080 45 200 45 050 44 430
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 44 710 44 870 45 070 45 420 45 510 45 700 45 850 45 910 46 060 46 140 46 220 46 230 45 960
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 800 34 870 35 020 35 070 35 360 36 150 36 030 35 820 36 010 35 820 36 040 35 840 36 130
P Utbildningsväsendet 34 530 34 930 34 900 35 000 34 970 35 370 35 490 35 520 35 670 35 740 35 810 35 820 35 590
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 38 900 39 320 39 520 39 680 39 640 39 530 39 590 39 280 39 650 40 010 39 980 40 070 39 620
R Enheter för kultur, nöje och fritid 36 220 35 980 36 120 36 410 36 240 36 080 36 050 36 030 36 210 36 380 36 030 36 070 35 870
S Andra serviceföretag 37 680 37 920 38 030 38 660 38 860 39 410 39 400 39 260 39 240 39 370 39 350 39 300 39 050

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-10-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30