Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön inkl. rörliga tillägg för tjänstemän inom privat sektor

Utveckling från och med mars 2019 till och med mars 2020. Kronor

SNI Näringsgren 2019 2020
    Mar[1] Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar
B–S exkl. O Totalt 41 400 41 800 41 970 41 900 41 860 41 660 41 990 42 170 42 260 42 310 42 550 42 590 42 590
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 45 950 46 540 46 980 46 320 46 410 45 730 46 310 46 340 46 840 46 750 46 590 46 400 46 190
C Tillverkningsindustri 45 090 45 650 45 780 45 580 45 560 45 410 45 740 45 870 46 000 45 980 45 920 46 010 45 860
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri + Tillverkningsindustri 45 100 45 660 45 790 45 590 45 570 45 420 45 750 45 880 46 010 45 990 45 930 46 010 45 870
25–30+33 Verkstadsindustri 45 500 46 050 46 270 46 040 46 090 45 980 46 240 46 330 46 510 46 480 46 470 46 600 46 330
D El-, gas- och värmeverk 42 410 43 240 43 150 42 990 42 800 42 700 43 120 43 280 43 310 43 530 43 060 42 990 42 970
E Vattenverk; reningsverk o.d., avfallsanläggningar 40 470 41 140 41 520 41 470 41 090 41 030 41 210 41 220 41 300 41 380 41 070 41 080 41 170
F Byggindustri 43 210 43 930 44 030 43 960 43 870 43 750 44 100 44 310 44 410 44 230 44 040 44 040 43 960
G Handel; serviceverkstäder för motorfordon och motorcyklar 40 460 40 730 40 990 41 040 40 810 40 630 40 850 40 920 40 960 41 000 41 450 41 460 41 550
H Transport- och magasineringsföretag 35 320 35 640 35 960 35 820 35 830 35 280 35 730 36 020 36 170 36 300 36 730 36 550 36 580
I Hotell och restauranger 36 200 36 390 36 400 36 670 36 730 36 650 36 820 36 910 37 020 37 020 37 290 37 340 36 970
J Informations- och kommunikationsföretag 45 370 45 900 46 010 45 850 45 810 45 510 45 840 46 170 46 260 46 360 46 660 46 740 46 690
K Kreditinstitut och försäkringsbolag 49 660 50 180 50 250 50 010 49 910 49 680 50 060 50 280 50 300 50 290 50 770 50 950 51 290
L Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 41 190 41 890 42 520 42 380 42 240 42 010 42 100 42 320 42 580 42 550 41 630 41 740 42 150
M Företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 42 830 43 170 43 330 43 450 43 370 43 270 43 430 43 490 43 570 43 670 44 700 44 690 44 740
N Företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 34 300 34 330 34 700 34 410 34 360 34 870 34 970 35 160 35 070 35 300 34 810 34 840 34 720
P Utbildningsväsendet 33 010 33 110 33 170 33 110 33 200 33 030 33 850 33 910 33 880 33 680 33 880 34 150 34 190
Q Enheter för vård och omsorg, socialtjänst 37 290 37 600 37 770 37 780 38 120 37 610 38 040 38 320 38 530 38 610 39 160 38 980 38 920
R Enheter för kultur, nöje och fritid 34 210 34 200 34 450 34 740 34 790 34 730 34 750 34 890 35 130 35 180 35 670 35 760 35 790
S Andra serviceföretag 37 000 37 470 37 530 37 400 37 310 37 170 37 360 37 670 37 730 37 960 38 020 37 880 37 720

1) Månadslönen är definitiv men resterande månader korrigeras successivt för retroaktiva löneutbetalningar.

Definitioner och förklaringar

SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och vid årsskiftet 2008/2009 ersattes SNI 2002 med SNI 2007. För användare av statistiken bör denna förändring beaktas vid jämförelse med tidigare resultat.

Branschindelning: SNI 2007, SNI 2002, SNI 92

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30