Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2019. Kronor

SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genomsnitt
  Samtliga Kvinnor 648 900 30 000 35 800 44 500 39 500
    Män 808 400 34 000 42 000 52 500 46 700
    Totalt 1 457 300 31 700 39 000 49 400 43 500
112 Verkställande direktörer m.fl. Kvinnor 3 900 .. 65 000 87 100 78 800
    Män 21 000 42 400 58 000 89 800 78 200
    Totalt 24 900 42 000 59 300 89 600 78 300
121 Ekonomi- och finanschefer Kvinnor 10 000 41 700 54 000 70 000 59 400
    Män 8 100 46 800 62 000 85 000 75 600
    Totalt 18 200 44 000 56 700 75 000 66 700
122 Personal- och HR-chefer Kvinnor 4 900 41 000 55 000 74 500 60 800
    Män 2 500 .. 53 500 73 700 60 400
    Totalt 7 400 40 300 53 500 74 100 60 700
123 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 1 200 40 100 54 000 73 000 62 800
    Män 2 700 45 000 58 300 79 000 69 300
    Totalt 4 000 43 700 57 000 76 800 67 300
124 Informations-, kommunikations- och PR-chefer Kvinnor 1 700 48 300 59 500 78 700 70 200
    Män 1 500 44 400 58 000 84 000 66 600
    Totalt 3 200 46 500 59 000 81 800 68 500
125 Försäljnings- och marknadschefer Kvinnor 8 000 42 600 54 700 66 500 58 400
    Män 26 600 43 300 58 700 75 000 63 100
    Totalt 34 600 43 000 57 000 72 900 62 000
129 Övriga administrations- och servicechefer Kvinnor 7 800 37 900 47 300 58 000 50 800
    Män 10 800 40 500 51 200 68 200 58 300
    Totalt 18 500 40 000 50 000 64 000 55 200
131 IT-chefer Kvinnor 2 000 54 100 62 900 73 000 67 400
    Män 8 900 45 000 58 400 72 200 62 800
    Totalt 10 900 46 000 59 600 72 400 63 700
132 Inköps-, logistik- och transportchefer Kvinnor 2 600 40 200 51 200 63 200 55 800
    Män 8 100 40 800 49 200 64 300 55 600
    Totalt 10 800 40 500 49 900 64 000 55 700
133 Forsknings- och utvecklingschefer Kvinnor 1 700 50 300 60 000 74 400 65 500
    Män 5 100 .. 62 900 75 900 66 900
    Totalt 6 800 49 200 62 000 75 700 66 500
134 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Kvinnor 2 100 48 000 56 500 64 000 58 700
    Män 6 000 49 800 60 400 71 000 62 800
    Totalt 8 200 49 300 59 200 69 600 61 700
135 Fastighets- och förvaltningschefer Kvinnor .. 42 500 50 000 55 400 53 300
    Män 2 500 38 100 43 700 56 500 49 800
    Totalt 3 200 40 200 45 600 56 300 50 600
136 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva Kvinnor 1 100 44 700 52 500 66 600 57 800
    Män 12 300 42 900 51 700 66 400 56 000
    Totalt 13 500 43 000 51 800 66 400 56 200
137 Produktionschefer inom tillverkning Kvinnor 2 100 40 000 49 000 60 800 51 700
    Män 11 900 40 000 46 500 59 000 51 600
    Totalt 14 000 40 000 46 800 59 300 51 600
138 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. 56 200 48 300
    Totalt .. .. .. 55 700 46 700
141 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn Kvinnor 1 200 44 400 48 600 54 000 49 500
    Män 800 46 100 51 500 58 600 52 800
    Totalt 1 900 44 900 50 100 56 100 50 800
142 Chefer inom förskoleverksamhet Kvinnor .. 38 000 40 000 41 000 40 200
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 2 200 38 000 40 000 41 500 40 400
149 Övriga chefer inom utbildning Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. 57 100 44 400
151 Chefer inom hälso- och sjukvård Kvinnor 3 200 37 700 46 900 54 800 48 900
    Män .. .. .. .. 54 900
    Totalt 4 400 39 800 46 200 56 000 50 500
152 Chefer inom socialt och kurativt arbete Kvinnor 1 000 36 500 43 100 48 500 43 100
    Män 400 35 500 44 000 46 700 44 000
    Totalt 1 300 36 200 43 200 48 400 43 400
153 Chefer inom äldreomsorg Kvinnor 700 35 000 40 000 47 300 42 400
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 800 35 000 40 000 47 600 42 700
154 Chefer och ledare inom trossamfund Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
159 Övriga chefer inom samhällsservice Kvinnor 900 38 500 47 500 56 000 49 700
    Män 1 100 42 000 49 200 62 900 55 200
    Totalt 1 900 39 800 48 500 59 900 52 700
161 Chefer inom bank, finans och försäkring Kvinnor 1 900 50 300 63 700 86 300 77 000
    Män 2 600 59 500 80 800 138 500 109 800
    Totalt 4 500 54 600 72 800 110 500 95 800
171 Hotell- och konferenschefer Kvinnor .. .. .. .. 33 300
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. 35 600
172 Restaurang- och kökschefer Kvinnor 2 100 .. 33 100 37 500 33 200
    Män .. 28 000 30 500 37 000 33 300
    Totalt 5 100 28 000 31 500 37 200 33 300
173 Chefer inom handel Kvinnor .. .. .. 56 000 45 300
    Män 3 300 .. 42 400 59 500 47 200
    Totalt 6 400 .. 45 000 57 500 46 300
174 Chefer inom friskvård, sport och fritid Kvinnor .. 26 900 28 700 35 000 32 100
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 900 27 500 33 300 40 700 ..
179 Chefer inom övrig servicenäring Kvinnor 2 100 34 000 38 900 46 800 42 000
    Män 3 100 35 800 43 300 52 800 46 700
    Totalt 5 200 35 100 41 700 50 500 44 800
211 Fysiker och kemister m.fl. Kvinnor 1 400 37 000 42 700 48 700 43 900
    Män 1 900 36 700 43 000 52 000 45 700
    Totalt 3 300 36 800 43 000 50 500 45 000
212 Matematiker, aktuarier och statistiker Kvinnor 300 38 400 49 300 63 500 52 400
    Män 700 41 600 52 800 70 200 58 600
    Totalt 1 000 40 500 51 400 68 000 56 700
213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och Kvinnor 1 900 36 100 42 500 .. 48 000
    Män 2 600 33 200 38 700 46 000 42 000
    Totalt 4 500 34 100 40 000 49 700 44 600
214 Civilingenjörsyrken Kvinnor 23 700 36 600 42 600 50 900 44 900
    Män 75 200 39 400 45 500 53 500 47 600
    Totalt 98 900 38 600 45 000 52 900 47 000
216 Arkitekter och lantmätare Kvinnor .. 33 800 39 700 45 400 40 600
    Män .. 33 500 40 000 46 500 41 600
    Totalt .. 33 800 39 900 46 200 41 100
217 Designer och formgivare Kvinnor 5 400 30 400 36 000 42 900 37 800
    Män 8 000 31 100 37 500 45 000 39 900
    Totalt 13 400 30 900 36 800 44 200 39 100
218 Specialister inom miljö- och hälsoskydd Kvinnor 1 700 37 400 43 000 50 900 46 200
    Män 1 800 35 700 43 600 55 000 45 400
    Totalt 3 500 37 200 43 200 52 200 45 800
221 Läkare Kvinnor 4 200 45 000 62 400 80 700 64 500
    Män 3 700 .. 65 000 84 200 67 500
    Totalt 7 900 44 500 63 000 82 000 65 900
222 Sjuksköterskor Kvinnor 18 300 36 800 41 400 50 000 44 200
    Män 2 300 36 500 41 900 53 100 46 000
    Totalt 20 500 36 800 41 500 50 500 44 400
223 Sjuksköterskor (fortsättning) Kvinnor 3 800 36 000 38 800 42 000 39 800
    Män 300 34 000 35 800 40 700 38 300
    Totalt 4 100 35 700 38 600 42 000 39 700
224 Psykologer och psykoterapeuter Kvinnor .. 39 400 40 900 43 000 42 000
    Män .. .. 41 700 .. 43 600
    Totalt 3 500 38 800 41 000 43 700 42 400
225 Veterinärer Kvinnor 1 500 36 000 41 000 48 200 43 400
    Män 400 35 500 41 000 50 900 45 700
    Totalt 1 800 36 000 41 000 48 800 43 800
226 Tandläkare Kvinnor 1 900 39 000 46 600 52 600 47 700
    Män .. 40 100 46 800 51 300 48 700
    Totalt 2 900 40 000 46 600 52 100 48 100
227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. Kvinnor 3 700 30 800 34 000 36 300 33 700
    Män .. .. 31 500 33 500 31 000
    Totalt 5 400 30 000 33 500 36 000 32 800
228 Andra specialister inom hälso- och sjukvård Kvinnor .. 37 000 38 700 40 800 39 300
    Män 600 33 200 37 600 43 200 39 200
    Totalt .. 36 500 38 700 41 100 39 300
231 Universitets- och högskollärare Kvinnor .. 34 900 40 500 47 700 42 600
    Män .. 34 900 44 000 54 600 46 900
    Totalt .. 34 900 42 400 51 000 45 100
232 Lärare i yrkesämnen Kvinnor .. 30 000 33 800 36 900 34 300
    Män .. 33 000 36 000 39 000 36 100
    Totalt .. 31 800 35 000 38 300 35 300
233 Gymnasielärare Kvinnor 2 600 33 000 35 500 39 900 36 400
    Män .. 33 200 35 800 39 600 36 800
    Totalt 5 100 33 000 35 800 39 900 36 600
234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Kvinnor 22 500 30 000 33 600 37 000 33 600
    Män 6 700 30 400 34 900 38 500 34 700
    Totalt 29 200 30 100 34 000 37 500 33 900
235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 2 900 28 800 34 700 39 900 34 700
    Män .. .. 36 500 37 900 36 500
    Totalt 4 800 30 200 36 300 38 800 35 400
241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. Kvinnor 18 600 36 600 44 000 53 100 47 000
    Män 18 000 39 300 50 600 65 000 56 500
    Totalt 36 500 37 500 46 300 58 700 51 700
242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister Kvinnor 27 700 35 000 41 600 50 800 44 900
    Män 24 200 38 000 46 000 58 700 51 400
    Totalt 51 800 36 000 43 800 54 200 48 000
243 Marknadsförare och informatörer m.fl. Kvinnor 20 300 34 000 40 300 49 000 42 900
    Män 15 700 34 500 41 300 53 000 46 300
    Totalt 36 100 34 100 40 600 50 200 44 400
251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Kvinnor 27 100 36 800 44 900 53 800 46 400
    Män 103 000 38 000 45 000 53 000 46 700
    Totalt 130 100 37 800 44 900 53 200 46 600
261 Jurister Kvinnor 6 700 35 000 46 000 65 200 52 600
    Män 6 200 40 000 54 000 72 800 59 200
    Totalt 12 800 36 800 50 000 70 000 55 800
262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. Kvinnor .. 33 000 .. 36 900 36 200
    Män 600 31 800 36 700 45 700 40 200
    Totalt .. 32 800 35 500 39 000 37 200
264 Författare, journalister och tolkar m.fl. Kvinnor 6 400 30 000 35 800 41 900 36 900
    Män 5 900 30 100 36 500 42 800 37 900
    Totalt 12 200 30 000 36 100 42 200 37 400
265 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. Kvinnor 4 800 32 800 37 300 41 900 38 600
    Män 4 800 31 500 35 700 40 000 37 100
    Totalt 9 600 32 100 36 300 40 700 37 800
266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. Kvinnor 3 500 30 300 35 000 39 900 36 700
    Män .. 32 300 35 000 43 300 38 200
    Totalt 4 000 30 500 35 000 40 000 36 900
267 Präster och diakoner Kvinnor 2 300 35 900 39 300 43 500 39 500
    Män 1 100 37 900 41 600 44 600 41 400
    Totalt 3 400 36 000 40 200 44 000 40 100
311 Ingenjörer och tekniker Kvinnor 18 400 32 000 36 800 42 500 38 400
    Män 86 600 33 900 39 200 46 600 41 300
    Totalt 105 000 33 800 39 000 46 000 40 800
312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. Kvinnor 3 200 32 200 37 100 42 000 38 000
    Män 21 200 36 000 40 200 45 700 41 700
    Totalt 24 400 35 600 40 000 45 200 41 200
315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. Kvinnor 100 35 500 44 000 85 700 57 900
    Män 2 200 38 100 46 000 81 300 58 100
    Totalt 2 400 38 000 46 000 81 300 58 100
321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie Kvinnor 8 600 32 200 35 700 39 900 36 700
    Män 5 700 32 600 37 200 44 000 39 200
    Totalt 14 300 32 300 36 400 41 300 37 700
323 Terapeuter inom alternativmedicin Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
325 Tandhygienister Kvinnor 2 100 30 100 33 900 36 300 33 300
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt 2 300 29 500 33 900 36 300 33 200
331 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. Kvinnor 43 200 30 200 35 400 41 700 37 200
    Män 20 000 31 900 37 700 47 200 45 300
    Totalt 63 300 30 600 36 000 43 000 39 800
332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f Kvinnor 48 600 29 100 35 500 43 700 37 800
    Män 84 300 33 300 41 500 51 600 44 200
    Totalt 132 900 31 500 39 100 48 700 41 800
333 Förmedlare m.fl. Kvinnor 12 900 28 000 34 400 40 700 36 300
    Män 13 100 30 000 37 000 45 600 39 100
    Totalt 26 100 29 000 35 600 43 700 37 700
334 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse Kvinnor 9 400 31 700 37 400 43 800 40 000
    Män 3 200 33 000 39 500 51 800 43 700
    Totalt 12 500 32 000 37 800 46 000 40 900
335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. Kvinnor 2 200 31 600 38 800 47 000 40 600
    Män 6 000 30 900 36 300 43 400 39 300
    Totalt 8 100 31 000 37 000 44 900 39 700
336 Poliser Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. .. .. ..
341 Behandlingsassistenter och pastorer Kvinnor 5 000 27 600 30 500 34 300 30 700
    Män 4 400 26 000 29 300 32 500 29 400
    Totalt 9 400 26 800 30 100 33 600 30 100
342 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. Kvinnor 9 300 26 100 30 600 35 700 33 000
    Män 7 400 25 000 31 300 40 000 35 400
    Totalt 16 700 25 600 30 900 37 900 34 100
343 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f Kvinnor 3 100 26 300 31 700 36 000 32 700
    Män 3 200 28 000 33 800 38 800 35 400
    Totalt 6 300 27 000 32 600 37 600 34 000
344 Trafiklärare och instruktörer Kvinnor .. 28 000 32 100 .. 33 700
    Män .. 26 300 30 000 36 800 32 000
    Totalt .. 28 000 30 200 37 800 32 800
345 Köksmästare och souschefer Kvinnor .. .. 35 000 35 000 32 800
    Män .. 30 700 32 700 36 000 33 800
    Totalt .. 30 600 33 000 35 500 33 400
351 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. Kvinnor 6 800 29 600 34 900 40 500 36 300
    Män 32 200 29 400 36 200 43 600 37 800
    Totalt 38 900 29 500 36 000 43 100 37 600
352 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. Kvinnor .. .. .. .. 32 000
    Män .. 25 000 29 600 33 800 30 700
    Totalt 5 800 25 000 29 600 34 000 30 900
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 98 000 27 500 31 000 35 000 31 700
    Män 20 800 26 300 30 600 36 500 32 400
    Totalt 118 800 27 200 31 000 35 000 31 800
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor .. .. 30 400 34 000 31 000
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. 29 800 33 900 30 300
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 35 000 23 200 26 400 29 700 26 900
    Män 16 800 22 500 26 000 30 800 27 600
    Totalt 51 800 23 000 26 300 30 000 27 200
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor .. .. .. .. ..
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. 21 300 24 400 27 800 24 700
443 Förtroendevalda Kvinnor 800 27 400 28 600 30 600 29 300
    Män .. .. .. .. ..
    Totalt .. .. 28 200 30 700 27 900
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor .. .. .. 32 700 28 000
    Män .. .. 26 000 31 100 26 700
    Totalt .. .. .. 32 400 27 700
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor 1 100 21 400 25 900 31 200 27 100
    Män 1 500 21 700 26 900 33 900 29 100
    Totalt 2 600 21 600 26 400 32 500 28 300
999 Yrke okänt Kvinnor .. .. .. .. 35 900
    Män 2 000 .. .. 50 800 44 800
    Totalt .. .. .. 41 400 39 400

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-05-19

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?