Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2020. Kronor

SSYK Yrkesgrupp Kön Antal Undre kvartil Median Övre kvartil Genomsnitt
  Samtliga Kvinnor 620 300 30 400 36 600 45 200 40 300
    Män 792 900 34 800 42 900 54 000 47 600
    Totalt 1 413 200 32 400 40 000 50 100 44 400
112 Verkställande direktörer m.fl. Kvinnor 4 700     87 700  
    Män 22 600 42 400 59 300 85 300 76 700
    Totalt 27 400 42 000 59 000 85 300 76 700
121 Ekonomi- och finanschefer Kvinnor 9 700 43 100 52 700 65 800 58 800
    Män 7 800   65 300 86 700 76 700
    Totalt 17 500 43 700 56 500 76 100 66 800
122 Personal- och HR-chefer Kvinnor 4 300 47 000 61 100 80 000 66 400
    Män   49 700 55 000 63 400 62 000
    Totalt 7 100 47 800 55 000 75 100 64 700
123 Förvaltnings- och planeringschefer Kvinnor 1 300 43 700 55 800 74 000 64 300
    Män 3 200 43 700 58 600 78 100 67 600
    Totalt 4 400 43 700 57 000 76 200 66 700
124 Informations-, kommunikations- och PR-chefer Kvinnor 1 800 49 000 55 000 72 900 66 400
    Män 1 500   59 200 78 800 67 000
    Totalt 3 400 46 300 58 000 75 000 66 700
125 Försäljnings- och marknadschefer Kvinnor 8 400 45 000 53 100 68 700 60 200
    Män 24 500 45 500 60 900 76 700 65 800
    Totalt 32 900 45 000 58 800 76 000 64 300
129 Övriga administrations- och servicechefer Kvinnor 7 600 38 000 47 400 60 000 52 400
    Män 11 700 43 600 51 900 67 500 59 000
    Totalt 19 400 40 900 50 000 65 000 56 400
131 IT-chefer Kvinnor 2 200 54 300 64 200 75 000 68 900
    Män 9 700 45 000 56 900 75 000 64 100
    Totalt 11 900 46 100 58 800 75 000 65 000
132 Inköps-, logistik- och transportchefer Kvinnor 3 000 40 700 51 400 66 100 60 000
    Män 7 500 42 000 51 200 69 500 57 800
    Totalt 10 500 41 000 51 400 68 400 58 400
133 Forsknings- och utvecklingschefer Kvinnor 1 700 49 500 61 100 77 500 68 600
    Män 4 900 54 000 63 700 78 200 70 000
    Totalt 6 600 52 500 63 000 78 100 69 600
134 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet Kvinnor 2 100 49 100 57 200 65 200 59 100
    Män 5 900   58 000 70 000 60 600
    Totalt 8 000   57 800 68 700 60 200
135 Fastighets- och förvaltningschefer Kvinnor   44 000 53 100 56 400 53 900
    Män 2 300 43 600 50 000 66 000 56 700
    Totalt 3 000 43 600 51 000 63 700 56 000
136 Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva Kvinnor 1 000 45 200 54 000 69 800 59 900
    Män 13 200 43 600 51 200 67 900 56 500
    Totalt 14 200 43 800 51 500 68 000 56 700
137 Produktionschefer inom tillverkning Kvinnor 1 700 42 500 51 500 63 000 55 800
    Män 12 100 40 000 46 100 59 100 52 000
    Totalt 13 800 40 000 47 000 59 800 52 500
138 Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. Kvinnor          
    Män       72 400 58 800
    Totalt       72 400 57 600
141 Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn Kvinnor 1 500 41 500 49 300 54 700 49 600
    Män 800 47 600 54 400 61 000 55 800
    Totalt 2 200 44 200 50 200 57 500 51 700
142 Chefer inom förskoleverksamhet Kvinnor 2 100 38 000 38 700 41 800 40 300
    Män          
    Totalt 2 100 38 000 38 700 42 000 40 400
149 Övriga chefer inom utbildning Kvinnor          
    Män          
    Totalt       57 100 52 200
151 Chefer inom hälso- och sjukvård Kvinnor 3 400 38 600 46 900 54 800 49 600
    Män          
    Totalt 4 900 37 500 46 400 56 000 50 400
152 Chefer inom socialt och kurativt arbete Kvinnor 1 000 35 200 43 000 48 600 43 100
    Män   37 900 44 000 51 000 46 000
    Totalt 1 300 36 000 44 000 49 000 43 800
153 Chefer inom äldreomsorg Kvinnor 700 34 500 40 000 49 900 43 500
    Män          
    Totalt 800 34 500 40 000 50 700 44 600
154 Chefer och ledare inom trossamfund Kvinnor          
    Män          
    Totalt 800 53 200 60 500 65 100 60 000
159 Övriga chefer inom samhällsservice Kvinnor 1 200 40 900 48 000 58 000 51 600
    Män 1 400 40 000 48 500 64 400 56 100
    Totalt 2 600 40 500 48 300 62 000 54 000
161 Chefer inom bank, finans och försäkring Kvinnor 2 000 51 700 64 800 90 800 80 000
    Män 2 700 59 600 84 000 136 800 114 800
    Totalt 4 700 56 500 74 800 115 900 100 000
171 Hotell- och konferenschefer Kvinnor         33 000
    Män          
    Totalt         37 500
172 Restaurang- och kökschefer Kvinnor 2 300 31 000 33 000 38 300 34 500
    Män     35 000 37 000 34 400
    Totalt 5 700 29 000 34 000 37 600 34 400
173 Chefer inom handel Kvinnor   33 500 42 700 50 300 44 500
    Män 3 600   42 000 53 100 46 700
    Totalt 6 800 33 600 42 700 50 300 45 700
174 Chefer inom friskvård, sport och fritid Kvinnor   27 900 32 500 36 000 33 200
    Män          
    Totalt 900 27 300 32 500 38 000  
179 Chefer inom övrig servicenäring Kvinnor 1 900 34 500 41 400 48 100 43 300
    Män 3 100 35 900 42 800 52 100 46 300
    Totalt 5 000 35 000 42 000 50 400 45 100
211 Fysiker och kemister m.fl. Kvinnor 1 300 36 000 41 300 49 100 43 600
    Män 1 500 36 400 42 500 51 600 45 300
    Totalt 2 800 36 000 42 000 50 200 44 500
212 Matematiker, aktuarier och statistiker Kvinnor 400 39 500 51 800 64 600 54 300
    Män 800 41 900 55 900 69 400 59 400
    Totalt 1 200 41 400 54 900 68 000 57 700
213 Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och Kvinnor 2 100 35 000 42 000 53 800 46 900
    Män 2 200 35 900 40 000 46 700 43 200
    Totalt 4 200 35 300 40 900 50 000 45 000
214 Civilingenjörsyrken Kvinnor 22 300 37 000 43 100 50 900 45 400
    Män 72 000 39 600 45 800 54 100 48 500
    Totalt 94 300 39 000 45 000 53 400 47 800
216 Arkitekter och lantmätare Kvinnor 4 900 35 800 41 000 49 000 43 100
    Män 4 400 36 800 43 200 49 800 44 400
    Totalt 9 300 35 800 42 000 49 400 43 700
217 Designer och formgivare Kvinnor 5 900 32 000 37 000 42 500 38 300
    Män 7 600 31 900 39 600 47 000 41 700
    Totalt 13 500 32 000 37 700 45 400 40 200
218 Specialister inom miljö- och hälsoskydd Kvinnor   35 000 40 900 54 300 45 000
    Män 1 500 38 500 45 000 54 700 47 800
    Totalt   36 500 43 000 54 600 46 100
221 Läkare Kvinnor 4 800 44 300 65 000 82 600 65 600
    Män 3 900 46 600 62 000 86 700 68 500
    Totalt 8 700 45 400 63 600 84 200 66 900
222 Sjuksköterskor Kvinnor 15 400 37 000 40 600 51 200 45 000
    Män 2 000 36 300 41 000 52 800 45 600
    Totalt 17 400 36 900 40 700 51 400 45 000
223 Sjuksköterskor (fortsättning) Kvinnor 4 300 36 500 40 000 42 500 40 500
    Män   35 100 39 000 41 800 39 800
    Totalt 4 700 36 400 40 000 42 500 40 400
224 Psykologer och psykoterapeuter Kvinnor   40 000 42 000 46 000 44 000
    Män         41 400
    Totalt 3 600 39 500 42 000 46 300 43 300
225 Veterinärer Kvinnor 1 100 36 500 41 100 48 500 42 900
    Män          
    Totalt 1 300 37 000 41 700 50 000 43 600
226 Tandläkare Kvinnor   38 700 41 700 50 800 45 900
    Män 600 39 000 49 400 57 000 50 800
    Totalt 2 100 38 700 43 600 55 200 47 400
227 Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl. Kvinnor 4 200 30 700 33 800 36 400 34 100
    Män   30 000 31 000 35 700 31 900
    Totalt 6 200 30 000 32 600 36 000 33 400
228 Andra specialister inom hälso- och sjukvård Kvinnor   35 000 39 200 40 600 38 200
    Män   34 000 38 000 42 100 38 500
    Totalt   34 900 39 000 40 600 38 200
231 Universitets- och högskollärare Kvinnor   35 700 42 500 48 800 44 400
    Män   35 700 44 700 56 000 48 300
    Totalt   35 700 43 800 52 200 46 600
232 Lärare i yrkesämnen Kvinnor   31 800 34 800 36 500 34 500
    Män   33 900 36 500 38 900 36 500
    Totalt   32 600 35 000 37 900 35 500
233 Gymnasielärare Kvinnor   33 200 35 000 38 800 36 200
    Män   34 000 36 200 39 700 36 900
    Totalt   33 400 35 700 39 000 36 600
234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare Kvinnor 22 300 31 600 34 500 37 800 34 600
    Män 7 200 31 000 35 200 39 000 35 100
    Totalt 29 500 31 600 34 800 38 000 34 800
235 Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens Kvinnor 2 900 30 000 35 700 40 900 36 200
    Män   30 000 35 000   36 300
    Totalt 4 400 30 000 35 500 40 900 36 200
241 Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl. Kvinnor 18 500 36 800 43 300 53 300 47 000
    Män 18 300 38 000 49 500 65 000 56 000
    Totalt 36 800 37 500 46 000 58 500 51 500
242 Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister Kvinnor 28 100 35 600 42 300 51 500 45 300
    Män 24 300 38 400 46 100 58 800 51 700
    Totalt 52 400 36 700 44 000 55 000 48 300
243 Marknadsförare och informatörer m.fl. Kvinnor 18 000 35 000 41 000 49 800 44 000
    Män 12 700 35 000 44 400 57 100 48 700
    Totalt 30 700 35 000 42 400 52 500 45 900
251 IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. Kvinnor 25 800 37 100 44 900 52 600 46 000
    Män 95 900 39 200 46 200 55 000 48 300
    Totalt 121 700 38 900 46 000 54 500 47 800
261 Jurister Kvinnor 7 500 38 000 48 300 65 600 54 200
    Män 6 100 42 000 55 800 77 700 62 100
    Totalt 13 600 40 000 51 200 71 000 57 800
262 Museiintendenter och bibliotekarier m.fl. Kvinnor   30 500     35 000
    Män 600 30 400 35 800 43 200 37 400
    Totalt   30 500 35 500 38 600 35 600
264 Författare, journalister och tolkar m.fl. Kvinnor 6 300 32 200 37 000 43 200 38 600
    Män 5 500 33 400 38 800 46 000 40 900
    Totalt 11 800 32 600 37 900 44 700 39 700
265 Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl. Kvinnor 4 200 32 500 36 500 41 600 38 200
    Män 4 500 30 000 36 400 43 000 36 900
    Totalt 8 700 31 700 36 400 42 600 37 600
266 Socialsekreterare och kuratorer m.fl. Kvinnor 2 700 33 500 37 300 40 700 38 100
    Män     36 000 44 000 37 800
    Totalt 3 200 33 300 37 200 41 200 38 000
267 Präster och diakoner Kvinnor 2 100 36 900 40 300 44 300 41 000
    Män 1 500 37 300 42 400 45 600 40 900
    Totalt 3 500 37 000 41 000 44 700 40 900
311 Ingenjörer och tekniker Kvinnor 19 200 32 400 36 900 43 900 39 000
    Män 84 000 35 100 40 500 47 800 42 500
    Totalt 103 100 34 500 40 000 47 000 41 900
312 Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m. Kvinnor 2 900 33 000 38 000 42 700 39 000
    Män 20 700 36 000 40 500 46 000 41 800
    Totalt 23 600 36 000 40 000 45 600 41 400
315 Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl. Kvinnor          
    Män 1 900 39 100 49 600 79 900 59 300
    Totalt 2 000 39 000 48 900 79 900 59 200
321 Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie Kvinnor 9 800 31 900 35 700 40 100 36 700
    Män 6 000 32 000 37 000 43 900 38 700
    Totalt 15 800 32 000 36 100 41 300 37 500
323 Terapeuter inom alternativmedicin Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
325 Tandhygienister Kvinnor 1 700 32 000 35 000 37 500 34 800
    Män          
    Totalt 1 800 32 000 35 000 37 500 34 700
331 Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl. Kvinnor 40 500 31 700 37 000 43 300 39 000
    Män 18 400 31 300 38 300 49 300 45 800
    Totalt 58 900 31 500 37 200 44 700 41 100
332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f Kvinnor 42 900 30 700 36 400 45 100 39 400
    Män 89 700 33 800 42 000 52 300 44 800
    Totalt 132 500 32 100 40 200 50 000 43 000
333 Förmedlare m.fl. Kvinnor 10 700 30 000 36 000 44 000 37 500
    Män 12 000 27 800 37 000 46 500 39 000
    Totalt 22 700 29 400 36 700 45 000 38 300
334 Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse Kvinnor 7 500 30 900 36 700 43 200 38 400
    Män 3 400 30 000 38 000 49 300 41 700
    Totalt 10 900 30 000 37 000 45 000 39 400
335 Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl. Kvinnor 2 500 33 400 39 000 45 600 40 500
    Män 5 900 31 000 37 800 43 200 39 600
    Totalt 8 300 31 700 38 000 44 000 39 900
336 Poliser Kvinnor          
    Män          
    Totalt          
341 Behandlingsassistenter och pastorer Kvinnor 4 500 28 500 31 100 34 000 31 600
    Män 3 900 27 300 30 400 34 000 30 600
    Totalt 8 500 28 000 31 000 34 000 31 100
342 Idrottsutövare och fritidsledare m.fl. Kvinnor          
    Män 8 500   28 500 34 900 31 000
    Totalt       32 000  
343 Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f Kvinnor 3 400 28 400 34 000 39 300 34 400
    Män 2 000 28 600 34 600 41 000 36 000
    Totalt 5 400 28 500 34 100 40 000 35 000
344 Trafiklärare och instruktörer Kvinnor   28 000 32 600 36 500 33 200
    Män     33 400 38 700 34 700
    Totalt   28 000 33 400 37 700 34 000
345 Köksmästare och souschefer Kvinnor       41 200 36 000
    Män   30 700 32 000 37 600 34 500
    Totalt   30 700 35 000 38 100 35 200
351 Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl. Kvinnor 7 500 29 500 34 100 40 900 36 000
    Män 31 100 30 500 38 000 44 800 39 000
    Totalt 38 600 30 100 37 000 44 000 38 400
352 Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl. Kvinnor 400   31 500 37 000 31 700
    Män   28 000 31 600 38 000 34 100
    Totalt 3 700 28 000 31 600 38 000 33 800
411 Kontorsassistenter och sekreterare Kvinnor 89 900 28 000 31 300 35 600 32 400
    Män 21 000 26 800 31 500 36 900 33 100
    Totalt 110 900 27 900 31 300 36 000 32 500
421 Croupierer och inkasserare Kvinnor   24 300 26 700 30 500 28 800
    Män          
    Totalt   24 900 27 000 31 500 29 800
422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f Kvinnor 32 600 23 500 26 800 29 900 27 200
    Män 16 700 22 800 26 100 31 500 28 100
    Totalt 49 300 23 200 26 500 30 300 27 500
441 Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. Kvinnor          
    Män          
    Totalt   21 600      
443 Förtroendevalda Kvinnor 800 27 700 29 100 30 300 29 800
    Män          
    Totalt 900 27 800 29 200 32 000 31 100
511 Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl. Kvinnor       33 600 27 600
    Män       30 500 26 900
    Totalt       32 700 27 400
524 Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl. Kvinnor 1 100 21 500 26 100 31 600 27 300
    Män 2 000 21 600 27 300 33 800 28 900
    Totalt 3 100 21 600 26 800 33 600 28 300
999 Yrke okänt Kvinnor 2 300   33 700 41 500 38 000
    Män 3 800 28 200 36 600 44 400 40 900
    Totalt 6 100 28 000 35 000 43 400 39 800

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-05-18

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?