Till innehåll på sidan

Genomsnittlig månadslön och lönespridning, tjänstemän privat sektor

Efter yrkesgrupp (SSYK) och kön, 2018. Kronor

SSYKYrkesgruppKönAntalUndre kvartilMedianÖvre kvartilGenomsnitt
 
Samtliga
Kvinnor
619 300 29 100 35 000 43 400 38 600
 
 
Män
769 700 33 600 41 300 52 400 46 400
 
 
Totalt
1 389 000 31 000 38 100 48 900 42 900
112
Verkställande direktörer m.fl.
Kvinnor
4 200 .. 56 200 91 600 78 000
 
 
Män
23 400 42 600 60 000 91 000 77 900
 
 
Totalt
27 500 42 600 60 000 91 000 77 900
121
Ekonomi- och finanschefer
Kvinnor
9 200 43 400 52 200 69 000 60 700
 
 
Män
7 900 50 500 66 300 92 000 80 300
 
 
Totalt
17 200 45 100 58 000 80 200 69 800
122
Personal- och HR-chefer
Kvinnor
3 900 45 000 56 000 74 000 62 200
 
 
Män
2 000 45 000 60 000 76 300 66 300
 
 
Totalt
5 900 45 000 57 200 74 900 63 600
123
Förvaltnings- och planeringschefer
Kvinnor
1 200 38 200 52 100 71 900 60 500
 
 
Män
2 800 45 100 59 200 84 500 71 400
 
 
Totalt
4 000 43 300 56 700 80 100 68 200
124
Informations-, kommunikations- och PR-chefer
Kvinnor
1 900 43 300 54 000 73 300 63 100
 
 
Män
1 600 48 000 60 300 88 300 68 300
 
 
Totalt
3 500 44 900 56 200 78 000 65 400
125
Försäljnings- och marknadschefer
Kvinnor
7 300 41 800 51 800 66 100 57 000
 
 
Män
22 900 46 000 60 200 76 600 65 900
 
 
Totalt
30 200 44 200 57 800 73 700 63 700
129
Övriga administrations- och servicechefer
Kvinnor
8 600 37 000 44 000 56 500 50 200
 
 
Män
10 900 .. 50 300 67 100 55 700
 
 
Totalt
19 500 37 000 47 100 62 500 53 300
131
IT-chefer
Kvinnor
1 700 53 700 63 000 74 500 67 600
 
 
Män
8 300 43 400 58 000 72 800 60 500
 
 
Totalt
10 000 45 000 59 100 73 100 61 700
132
Inköps-, logistik- och transportchefer
Kvinnor
.. .. .. 61 600 49 300
 
 
Män
7 700 39 000 50 000 64 700 55 000
 
 
Totalt
10 100 39 000 49 000 63 300 53 700
133
Forsknings- och utvecklingschefer
Kvinnor
1 500 49 900 61 700 76 900 65 400
 
 
Män
4 400 55 900 65 000 80 000 70 700
 
 
Totalt
5 900 55 000 64 500 79 300 69 300
134
Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet
Kvinnor
1 600 50 000 55 900 65 700 59 300
 
 
Män
5 100 52 800 61 900 71 600 64 700
 
 
Totalt
6 700 52 000 60 400 70 300 63 400
135
Fastighets- och förvaltningschefer
Kvinnor
.. .. .. 59 000 50 800
 
 
Män
2 800 38 200 46 800 62 300 53 600
 
 
Totalt
3 600 38 600 48 000 61 700 52 900
136
Driftchefer inom bygg, anläggning och gruva
Kvinnor
1 100 44 900 51 800 66 000 57 300
 
 
Män
12 400 39 200 48 900 62 300 54 000
 
 
Totalt
13 500 39 200 49 300 62 600 54 300
137
Produktionschefer inom tillverkning
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
10 700 39 500 47 000 59 600 51 800
 
 
Totalt
13 800 38 000 45 500 58 100 49 900
138
Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl.
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
.. .. .. .. 47 900
 
 
Totalt
.. .. .. .. 48 200
141
Chefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildn
Kvinnor
900 43 000 48 000 53 200 48 300
 
 
Män
700 44 000 49 000 55 600 51 000
 
 
Totalt
1 600 43 800 48 500 54 000 49 500
142
Chefer inom förskoleverksamhet
Kvinnor
1 500 33 700 39 000 42 600 38 300
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
1 500 35 000 39 000 42 800 38 500
149
Övriga chefer inom utbildning
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
.. .. .. 73 800 ..
 
 
Totalt
.. 39 000 .. 51 900 47 400
151
Chefer inom hälso- och sjukvård
Kvinnor
3 200 36 700 44 000 51 500 46 900
 
 
Män
.. 37 600 .. 51 100 48 300
 
 
Totalt
4 700 37 000 43 400 51 500 47 400
152
Chefer inom socialt och kurativt arbete
Kvinnor
600 34 800 42 100 47 000 42 100
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
900 35 600 42 000 47 000 42 200
153
Chefer inom äldreomsorg
Kvinnor
500 33 200 42 000 49 000 43 100
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
600 34 500 42 000 49 800 43 000
154
Chefer och ledare inom trossamfund
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. .. .. .. ..
159
Övriga chefer inom samhällsservice
Kvinnor
1 100 38 300 45 400 54 200 49 500
 
 
Män
1 200 39 400 47 500 59 500 52 100
 
 
Totalt
2 300 38 700 47 000 58 100 50 900
161
Chefer inom bank, finans och försäkring
Kvinnor
2 000 49 500 63 200 86 500 75 300
 
 
Män
2 600 54 300 76 000 115 000 102 600
 
 
Totalt
4 600 51 900 69 100 102 600 90 600
171
Hotell- och konferenschefer
Kvinnor
.. 34 900 40 000 45 700 41 300
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. 35 700 40 000 46 000 42 700
172
Restaurang- och kökschefer
Kvinnor
.. 29 500 31 800 35 000 32 900
 
 
Män
.. .. 30 800 37 100 33 200
 
 
Totalt
.. 29 500 31 100 36 000 33 000
173
Chefer inom handel
Kvinnor
1 800 33 000 38 700 48 400 43 700
 
 
Män
2 600 .. 41 700 53 100 45 700
 
 
Totalt
4 400 33 000 40 100 51 500 44 900
174
Chefer inom friskvård, sport och fritid
Kvinnor
.. .. 31 300 41 000 35 300
 
 
Män
.. .. .. .. 36 100
 
 
Totalt
.. 26 900 31 300 39 900 35 600
179
Chefer inom övrig servicenäring
Kvinnor
1 900 33 400 41 100 48 000 42 700
 
 
Män
3 200 35 300 42 600 52 000 46 100
 
 
Totalt
5 000 34 800 42 000 50 400 44 800
211
Fysiker och kemister m.fl.
Kvinnor
1 100 36 700 42 100 48 900 44 800
 
 
Män
1 700 36 000 42 500 52 500 45 800
 
 
Totalt
2 900 36 400 42 300 51 100 45 400
212
Matematiker, aktuarier och statistiker
Kvinnor
400 35 900 47 400 63 500 52 200
 
 
Män
900 40 800 52 000 69 600 56 700
 
 
Totalt
1 300 38 800 51 000 69 600 55 200
213
Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och
Kvinnor
1 500 32 700 40 400 49 100 41 900
 
 
Män
2 100 32 900 37 900 45 800 40 700
 
 
Totalt
3 700 32 900 38 700 47 600 41 200
214
Civilingenjörsyrken
Kvinnor
22 000 35 900 42 000 49 900 43 900
 
 
Män
71 600 38 000 44 600 52 500 46 500
 
 
Totalt
93 700 37 700 44 000 51 900 45 900
216
Arkitekter och lantmätare
Kvinnor
5 700 30 500 36 000 44 500 38 300
 
 
Män
.. 35 000 38 300 44 300 40 600
 
 
Totalt
10 400 33 000 37 200 44 500 39 300
217
Designer och formgivare
Kvinnor
4 900 29 600 34 600 40 700 36 300
 
 
Män
8 000 30 000 36 900 43 300 38 700
 
 
Totalt
13 000 30 000 35 800 42 200 37 800
218
Specialister inom miljö- och hälsoskydd
Kvinnor
1 700 36 600 41 400 48 000 43 800
 
 
Män
1 500 33 200 41 400 49 900 43 500
 
 
Totalt
3 100 35 900 41 400 49 000 43 700
221
Läkare
Kvinnor
4 500 43 600 58 000 79 000 63 400
 
 
Män
4 000 .. 57 800 82 000 66 500
 
 
Totalt
8 600 43 800 58 000 80 100 64 800
222
Sjuksköterskor
Kvinnor
18 400 35 100 39 600 52 900 44 600
 
 
Män
2 800 35 400 42 400 58 500 46 900
 
 
Totalt
21 100 35 100 40 000 53 600 44 900
223
Sjuksköterskor (fortsättning)
Kvinnor
3 400 35 300 37 700 41 100 39 200
 
 
Män
400 34 100 39 300 44 200 40 300
 
 
Totalt
3 800 35 100 37 800 41 400 39 300
224
Psykologer och psykoterapeuter
Kvinnor
.. 36 800 40 000 42 000 40 700
 
 
Män
.. 37 000 40 000 43 500 40 900
 
 
Totalt
.. 36 800 40 000 42 600 40 800
225
Veterinärer
Kvinnor
1 300 35 800 40 800 46 800 42 100
 
 
Män
300 35 500 42 000 48 000 44 400
 
 
Totalt
1 700 35 800 41 000 47 000 42 600
226
Tandläkare
Kvinnor
1 400 36 000 44 200 51 800 45 000
 
 
Män
.. 38 000 46 000 51 300 48 100
 
 
Totalt
2 200 37 300 45 900 51 600 46 100
227
Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m.fl.
Kvinnor
2 400 30 000 33 700 35 400 33 200
 
 
Män
.. .. .. 34 300 29 900
 
 
Totalt
3 600 29 300 32 000 35 000 32 000
228
Andra specialister inom hälso- och sjukvård
Kvinnor
4 900 33 100 37 100 39 000 37 100
 
 
Män
.. 35 000 35 400 40 600 37 700
 
 
Totalt
.. 33 500 37 000 39 200 37 200
231
Universitets- och högskollärare
Kvinnor
.. 33 700 40 000 48 500 42 400
 
 
Män
.. 33 700 44 200 55 700 46 700
 
 
Totalt
.. 33 700 43 000 52 400 45 200
232
Lärare i yrkesämnen
Kvinnor
.. 29 600 32 800 35 000 32 600
 
 
Män
.. 31 000 33 900 36 000 33 900
 
 
Totalt
.. 30 700 33 300 35 500 33 400
233
Gymnasielärare
Kvinnor
2 600 31 000 34 100 36 900 34 400
 
 
Män
.. 30 900 34 500 38 000 34 200
 
 
Totalt
.. 31 000 34 100 37 200 34 300
234
Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare
Kvinnor
22 000 28 600 31 900 35 100 31 900
 
 
Män
6 700 26 600 31 800 36 000 31 700
 
 
Totalt
28 700 28 000 31 900 35 400 31 800
235
Andra pedagoger med teoretisk specialistkompetens
Kvinnor
.. 27 400 31 900 36 800 32 400
 
 
Män
.. 26 900 31 000 35 800 32 000
 
 
Totalt
.. 27 000 31 400 36 600 32 200
241
Revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare m.fl.
Kvinnor
20 700 34 800 41 800 52 000 44 900
 
 
Män
17 800 39 000 49 000 62 200 55 800
 
 
Totalt
38 600 36 000 44 800 56 300 49 900
242
Organisationsutvecklare, utredare och HR-specialister
Kvinnor
27 800 34 700 41 000 50 200 44 200
 
 
Män
24 300 35 000 44 900 58 600 49 700
 
 
Totalt
52 100 35 000 42 500 53 500 46 800
243
Marknadsförare och informatörer m.fl.
Kvinnor
18 900 33 000 39 000 47 200 41 700
 
 
Män
12 800 33 900 42 000 55 000 46 200
 
 
Totalt
31 700 33 100 39 700 50 000 43 500
251
IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl.
Kvinnor
23 500 36 000 44 000 51 500 45 000
 
 
Män
91 600 37 100 44 500 52 000 45 800
 
 
Totalt
115 100 37 000 44 400 52 000 45 600
261
Jurister
Kvinnor
6 100 39 800 50 000 68 000 55 000
 
 
Män
5 800 39 800 51 600 72 000 58 700
 
 
Totalt
11 900 39 800 50 400 70 000 56 800
262
Museiintendenter och bibliotekarier m.fl.
Kvinnor
.. 32 100 35 500 35 900 35 200
 
 
Män
600 29 800 35 400 45 400 39 400
 
 
Totalt
.. 31 800 35 500 37 700 36 400
264
Författare, journalister och tolkar m.fl.
Kvinnor
7 900 30 000 35 000 40 700 35 900
 
 
Män
6 400 30 500 36 000 41 200 36 700
 
 
Totalt
14 300 30 100 35 300 40 900 36 300
265
Konstnärer, musiker och skådespelare m.fl.
Kvinnor
4 800 30 000 34 700 39 500 36 100
 
 
Män
5 500 30 400 35 500 40 000 35 700
 
 
Totalt
10 400 30 400 35 000 40 000 35 900
266
Socialsekreterare och kuratorer m.fl.
Kvinnor
3 300 34 000 37 500 41 600 38 800
 
 
Män
.. 33 000 37 700 42 700 41 100
 
 
Totalt
3 900 33 900 37 700 42 500 39 200
267
Präster och diakoner
Kvinnor
2 300 35 300 38 700 41 800 38 900
 
 
Män
1 200 38 300 40 600 43 000 41 400
 
 
Totalt
3 500 36 100 39 500 42 700 39 700
311
Ingenjörer och tekniker
Kvinnor
20 500 30 500 35 200 43 000 38 600
 
 
Män
83 100 33 700 39 100 47 000 41 600
 
 
Totalt
103 600 33 000 38 500 46 500 41 000
312
Arbetsledare inom bygg och tillverkning m.m.
Kvinnor
2 800 30 900 36 000 41 000 36 900
 
 
Män
23 200 34 300 38 600 43 800 40 100
 
 
Totalt
26 000 34 000 38 300 43 500 39 800
315
Piloter, fartygs- och maskinbefäl m.fl.
Kvinnor
200 34 200 41 600 60 700 51 100
 
 
Män
2 400 37 000 43 900 59 000 51 700
 
 
Totalt
2 500 36 900 43 900 59 000 51 700
321
Biomedicinska analytiker, tandtekniker och laboratorie
Kvinnor
8 300 29 600 33 600 38 000 34 500
 
 
Män
4 700 30 700 35 500 42 000 37 500
 
 
Totalt
13 000 30 000 34 100 39 200 35 600
323
Terapeuter inom alternativmedicin
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. .. .. .. ..
324
Djursjukskötare m.fl.
Kvinnor
2 300 24 200 27 400 30 300 27 700
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
2 400 24 200 27 300 30 300 27 700
325
Tandhygienister
Kvinnor
2 400 28 400 32 300 35 100 32 100
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
2 600 28 400 32 000 35 000 31 800
331
Banktjänstemän och redovisningsekonomer m.fl.
Kvinnor
39 500 30 300 35 000 40 800 36 700
 
 
Män
18 200 30 600 37 100 47 100 44 500
 
 
Totalt
57 700 30 400 35 500 42 400 39 100
332
Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.f
Kvinnor
43 600 29 900 35 000 44 000 38 600
 
 
Män
88 100 33 400 41 000 50 900 44 200
 
 
Totalt
131 600 31 700 39 000 49 000 42 300
333
Förmedlare m.fl.
Kvinnor
13 600 .. 31 400 39 100 33 900
 
 
Män
15 000 33 300 36 900 44 500 40 000
 
 
Totalt
28 700 28 700 34 000 41 700 37 100
334
Juristsekreterare, chefssekreterare och institutionsse
Kvinnor
8 500 30 400 36 100 44 000 38 600
 
 
Män
3 300 32 000 38 600 50 400 42 700
 
 
Totalt
11 800 30 900 36 700 46 100 39 700
335
Skatte- och socialförsäkringshandläggare m.fl.
Kvinnor
2 100 31 000 37 600 46 600 39 800
 
 
Män
4 800 30 600 35 900 43 900 38 900
 
 
Totalt
6 900 30 700 36 500 44 900 39 200
336
Poliser
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. .. .. .. ..
341
Behandlingsassistenter och pastorer
Kvinnor
4 300 27 500 29 700 33 300 30 300
 
 
Män
3 700 27 500 29 800 32 000 30 000
 
 
Totalt
8 000 27 500 29 700 32 800 30 200
342
Idrottsutövare och fritidsledare m.fl.
Kvinnor
15 100 .. 26 100 32 200 27 600
 
 
Män
8 700 22 600 29 000 35 700 31 800
 
 
Totalt
23 800 .. 27 500 33 800 29 100
343
Fotografer, dekoratörer och underhållningsartister m.f
Kvinnor
.. 28 100 33 000 38 000 34 300
 
 
Män
.. 29 400 35 000 .. ..
 
 
Totalt
.. 28 700 34 000 41 200 37 200
344
Trafiklärare och instruktörer
Kvinnor
.. .. 34 000 40 000 34 000
 
 
Män
.. 25 500 .. 35 000 31 500
 
 
Totalt
.. 25 500 30 000 37 300 32 600
345
Köksmästare och souschefer
Kvinnor
1 400 25 600 27 400 29 000 27 600
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. 25 600 27 300 29 000 27 500
351
Drift-, support- och nätverkstekniker m.fl.
Kvinnor
6 800 29 400 34 000 40 900 35 800
 
 
Män
31 100 29 500 35 700 43 400 37 400
 
 
Totalt
37 800 29 500 35 400 43 000 37 100
352
Bild-, ljud- och ljustekniker m.fl.
Kvinnor
.. 23 800 .. .. 28 400
 
 
Män
.. 25 700 29 500 35 700 30 900
 
 
Totalt
.. 25 000 29 500 35 000 30 600
411
Kontorsassistenter och sekreterare
Kvinnor
99 000 26 600 30 000 33 800 30 800
 
 
Män
20 900 25 400 30 300 36 000 31 600
 
 
Totalt
119 900 26 500 30 000 34 000 30 900
421
Croupierer och inkasserare
Kvinnor
.. 26 900 29 800 33 000 30 100
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. 26 000 28 900 32 500 30 000
422
Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.f
Kvinnor
38 200 23 200 25 900 28 800 26 300
 
 
Män
16 200 22 400 25 800 29 900 27 100
 
 
Totalt
54 300 23 000 25 900 29 000 26 500
441
Biblioteks- och arkivassistenter m.fl.
Kvinnor
200 20 700 25 000 27 600 24 900
 
 
Män
.. 20 500 24 200 26 800 24 600
 
 
Totalt
400 20 700 25 000 27 000 24 800
443
Förtroendevalda
Kvinnor
.. .. .. .. ..
 
 
Män
.. .. .. .. ..
 
 
Totalt
.. .. .. 34 000 ..
511
Kabinpersonal, tågmästare och guider m.fl.
Kvinnor
2 500 .. 26 300 33 000 26 900
 
 
Män
.. .. .. 31 500 26 400
 
 
Totalt
.. .. 26 100 32 600 26 700
524
Eventsäljare och telefonförsäljare m.fl.
Kvinnor
1 800 20 900 23 100 27 900 25 400
 
 
Män
2 400 20 300 23 000 29 200 25 600
 
 
Totalt
4 200 20 900 23 000 28 600 25 500
999
Yrke okänt
Kvinnor
5 400 .. 29 100 38 300 34 300
 
 
Män
4 800 25 700 31 200 43 200 38 000
 
 
Totalt
10 200 24 600 30 300 39 800 36 000

Definitioner och förklaringar

Medellönen beräknas som summan av individernas lön dividerat med antalet individer.

Undre kvartil, median och övre kvartil innebär att 25%, 50% respektive 75% av de anställda har en lön som understiger det angivna värdet.

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-05-17

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?