Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012

Omslag

Fokus är en halvårsvis återkommande publikation i serien Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM). Den första utgåvan utkom i november 2004.

Denna rapport, som är den femtonde i ordningen, innehåller tre artiklar av kommenterande eller analyserande karaktär:
– Företagsledarna i Sverige – En algoritm för att peka ut företagens operativa ledare i näringslivet
– Betydelsen av gemensamma styrelsemedlemmar för mikroföretag i ett könsperspektiv
– Tillväxt i företag ledda av personer med utländsk härkomst i Sverige
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-am78br1201_pdf
ISBN:
978-91-618-1573-9
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-11-07
Förfrågningar:

Andreas Lennmalm

010-479 40 54

andreas.lennmalm@scb.se