Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Publikationen innehåller olika kommenterande eller analyserande artiklar med inriktning mot näringsliv och arbetsmarknad.

Från och med 2018 publiceras ingen rapport utan artiklarna finns separat. 

Nya artiklar har publicerats i artikelregistret 2018-04-23.

Artikelregister för Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016

2017-02-10

Familjeägda företag uppskattas stå för över en tredjedel av svensk sysselsättning och av svensk BNP – de utgör allt från de minsta inhemska producenterna till de största multinationella företagen. De är aktiva i alla branscher i näringslivet. Det är ett av rönen i det senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

Alla statistiknyheter för denna undersökning

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016 Rapport 2017-02-10
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2015 Rapport 2016-01-19
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2014 Rapport 2014-12-10
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013 Rapport 2013-11-13
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012 Rapport 2012-11-07
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2011 Rapport 2011-11-09
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2011 Rapport 2011-05-18
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2009 Rapport 2010-05-19
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2009 Rapport 2009-11-04
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2008 Rapport 2009-05-18
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008 Rapport 2008-11-05
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2007 Rapport 2008-05-19
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 Rapport 2007-11-08
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2006 Rapport 2007-05-24
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2006 Rapport 2006-11-09
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2005 Rapport 2006-05-18
Fokus på arbetsmarknad och utbildning. Första halvåret 2005 Rapport 2005-11-03
Fokus på arbetsmarknad och utbildning. Andra halvåret 2004 Rapport 2005-05-11
Fokus på arbetsmarknad och utbildning Rapport 2004-11-03
Löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige 2004 Rapport 2004-09-10

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Andreas Lennmalm

Telefon
010-479 40 54
E-post
andreas.lennmalm@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am9903