Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Publikationen innehåller olika kommenterande eller analyserande artiklar med inriktning mot näringsliv och arbetsmarknad.

Från och med 2018 publiceras ingen rapport, utan artiklarna finns separat. 

Nya artiklar har publicerats i artikelregistret 2020-02-07.

Artikelregister för Fokus på näringsliv och arbetsmarknad

Hitta på sidan

Statistiknyheter

Var tredje sysselsatt arbetar i ett familjeföretag

2017-02-10

Familjeägda företag uppskattas stå för över en tredjedel av svensk sysselsättning och av svensk BNP – de utgör allt från de minsta inhemska producenterna till de största multinationella företagen. De är aktiva i alla branscher i näringslivet. Det är ett av rönen i det senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Rapporter

Titel Typ Datum
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016 Rapport 2017-02-06
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2015 Rapport 2016-01-19
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2014 Rapport 2014-12-10
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013 Rapport 2013-11-13
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012 Rapport 2012-11-07

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Andreas Lennmalm

Telefon
010-479 40 54
E-post
andreas.lennmalm@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/am9903