Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013

Omslag

Fokus är en halvårsvis återkommande publikation i serien Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM). Den första utgåvan utkom i november 2004.

Denna rapport, som är den sextonde i ordningen, innehåller tre olika artiklar av kommenterande eller analyserande karaktär:
• Varför avgår vd:ar: Finns det någon könsskillnad?
• Att mäta internationalisering inom input-output - Några resultat för svenskt näringsliv
• Direktinvesteringar - Studie av in- och utgående direktinvesteringar för Sverige gentemot USA, Nederländerna och Storbritannien
PDF:
Hela publikationen (1029kb)
Serie:
AM78 - Information om utbildning och arbetsmarknad (IAM)
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-am78br1302_pdf
ISBN:
978-91-618-1597-5
ISSN:
1654-4366 (Online); 1400-3996 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-11-13
Förfrågningar:

Andreas Lennmalm

010-479 40 54

andreas.lennmalm@scb.se