Till innehåll på sidan

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad 2016:

Var tredje sysselsatt arbetar i ett familjeföretag

Statistiknyhet från SCB 2017-02-10 9.30

Familjeägda företag uppskattas stå för över en tredjedel av svensk sysselsättning och av svensk BNP – de utgör allt från de minsta inhemska producenterna till de största multinationella företagen. De är aktiva i alla branscher i näringslivet. Det är ett av rönen i det senaste numret av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad.

Med hjälp av SCB:s entreprenörskapsdatabas och annan administrativ data har inhemskt kontrollerade familjeföretag identifierats. Denna ansats ger en unik möjlighet att med totalräknad statistik analysera företagens betydelse för svensk ekonomi.

Fordonsbranschens utveckling

I publikationens andra artikel görs en översikt av motorfordonsindustrins ekonomiska utveckling och bidrag till den svenska ekonomin under 90-talet och 2000-talet. Produktion, sysselsättning och arbetskraftskostander analyseras. Bland annat visas att varje nytt jobb inom fordonsindustrin genererar ytterligare ett jobb i övriga delen av ekonomin.

Arbetslöshet påverkar framtida lönenivåer

I den tredje artikeln undersöks de långsiktiga effekterna på lönen för tjänstemän efter en period av arbetslöshet. I artikeln visas att de framtida inkomsterna påverkades negativt av en period i arbetslöshet. Ett år efter arbetslöshetsperiodens slut så hade tjänstemän som varit arbetslösa nästan 20 procents lägre inkomst än tjänstemän som inte var arbetslösa under den studerade perioden. De tjänstemän som fick gå ned mest i inkomst på kort sikt var tjänstemän som var äldre, hade förhållandevis låg inkomst samt arbetade inom yrken med hög kvalifikationsnivå. Analysen baseras på tjänstemän som blev arbetslösa under perioden 2007–2010.

En alternativ ansats att avgränsa IKT och Life Science

I den fjärde artikeln testas en ansats att skilja ut underkategorier av FoU-verksamhet. Verksamheter som informationsteknik (IKT) och Life Science är svåra att avgränsa i branschindelning som den ekonomisk statistik är uppbyggd. Genom att också ta hänsyn till företagens yrkesstruktur testas en algoritm för att bland annat skilja ut denna typ av verksamhet baserat på Registerbaserad sysselsättningsstatistik.

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Förfrågningar

Andreas Lennmalm

Telefon
010-479 40 54
E-post
andreas.lennmalm@scb.se