Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 1:a kvartalet 2019

Serie:
AM63 - Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-am63sm1902_pdf
ISSN:
1654-286X (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-05-23
Förfrågningar:

Nicole Nguyen

010-479 66 12

nicole.nguyen@scb.se