Till innehåll på sidan

Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KS)

Nästa publicering: 2019-05-23

Statistiken visar hur antalet anställda på hela arbetsmarknaden förändras. Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro.

Statistiknyheter

Sysselsättning, lediga jobb och lönesummor, 4:e kvartalet 2018

2019-02-21

Det fjärde kvartalet 2018 ökade antalet anställda med 2,6 procent jämfört med samma kvartal året innan. Lönesumman ökade med 4,3 procent och antalet lediga jobb ökade med 2,2 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2018 SM 2019-02-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2018 SM 2018-11-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2018 SM 2018-08-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2018 SM 2018-05-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2017 SM 2018-02-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2017 SM 2017-11-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2017 SM 2017-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2017 SM 2017-05-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2016 SM 2017-02-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2016 SM 2016-11-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2016 SM 2016-08-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2016 SM 2016-05-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2015 SM 2016-02-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2015 SM 2015-11-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2015 SM 2015-08-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2015 SM 2015-05-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2014 SM 2015-02-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2014 SM 2014-11-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2014 SM 2014-08-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2014 SM 2014-05-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2013 SM 2014-02-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2013 SM 2013-11-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2013 SM 2013-08-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2013 SM 2013-05-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2012 SM 2013-02-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2012 SM 2012-11-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2012 SM 2012-08-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2012 SM 2012-05-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2011 SM 2012-02-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2011 SM 2011-11-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2011 SM 2011-08-23
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2011 SM 2011-05-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2010 SM 2011-02-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2010 SM 2010-11-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2010 SM 2010-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2010 SM 2010-05-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2009 SM 2010-02-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2009 SM 2009-11-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2009 SM 2009-08-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2009 SM 2009-05-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2009-02-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 3:e kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-11-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-08-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2008, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-05-13
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2007, korrigerad version 2009-04-21 SM 2008-02-19
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2007 SM 2007-11-13
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2007 SM 2007-08-21
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2007 SM 2007-05-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2006 SM 2007-02-13
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2006 SM 2006-11-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2006 SM 2006-08-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2006 SM 2006-05-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2005 SM 2006-02-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2005 SM 2005-11-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2005 SM 2005-08-25
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2005 SM 2005-05-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2004 SM 2005-02-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2004 SM 2004-11-16
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2004 SM 2004-08-24
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2004 SM 2004-05-18
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2003 SM 2004-02-18
Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) avseende tredje kvartalet år 2003. Rapport 2004-02-17
Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) perioden 1999:3-2002:4 Rapport 2003-12-01
Jämförelse mellan Kortperiodisk sysselsättningsstatistik(KS) och Arbetskraftsundersökningen (AKU) perioden2003:1-2003:2. Rapport 2003-12-01
Sjukfrånvarande enligt SCB och sjukskrivna enlig RFV Rapport 2003-11-12
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2003 SM 2003-11-12
Individ- och företagsbaserad sysselsättningsstatistik – en fortsatt jämförelse mellan AKU och KS Rapport 2003-11-11
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2003 SM 2003-08-26
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2003 SM 2003-05-16
Företagsbaserad sysselsättningsstatistik 2002 SM 2003-03-03
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2002 SM 2003-02-20
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik 3:e kvartalet 2002 SM 2002-11-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2002 SM 2002-08-22
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2002 SM 2002-05-17
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 4:e kvartalet 2001 SM 2002-02-14
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik.3:e kvartalet 2001 SM 2001-11-15
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 2:a kvartalet 2001 SM 2001-08-31
Kortperiodisk sysselsättningsstatistik. 1:a kvartalet 2001 SM 2001-06-21

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
ftgsys@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0201