Till innehåll på sidan

Skräddarsydd statistik

Färdiga tabeller med resultat från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken redovisas i tabellpaketet AMPAK. Det finns även möjlighet att ta fram egna tabeller från Statistikdatabasen.

Vill man ha mer detaljerad information kan man special­beställa egna redo­vis­ningar. RAMS är unikt genom att man kan knyta ihop information från företags- och person­register. Företag kan belysas utifrån personalens samman­sättning och individer kan redovisas efter sina arbets­givares egenskaper. Bak­grunds­data kan hämtas från alla total­räknade person- och företags­register vid SCB. Dessutom kan kundens egna register kopplas till våra person- och företags­uppgifter.

Vi kan ta fram både special­designade tabeller och databaser med individ- och företags­data, aggregerat eller på mikro­nivå. För mer information, kontakta oss på rams@scb.se.