Till innehåll på sidan

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Nästa publicering: 2019-11-28

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Statistiknyheter

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) och Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2017

2018-11-29

Antalet förvärvsarbetande ökade 2017 med 86 300 personer jämfört med föregående år, vilket är en ökning med 1,8 procent. Lönesumman ökade med 4,8 procent under motsvarande tidsperiod.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2014 SM 2015-12-03
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2013 SM 2014-12-04
Registerbaserad arbetsmarknads- och lönesummestatistik 2012 SM 2013-12-10
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2011 Rapport 2013-05-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2011 SM 2012-12-11
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2010 Rapport 2012-05-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2010, korrigerad 2012-04-12 SM 2011-12-12
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2009 Rapport 2011-05-17
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2009 SM 2010-12-14
Lokala arbetsmarknader – egenskaper, utveckling och funktion. Korrigerad version 2010-06-09 Rapport 2010-02-26
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2008 SM 2009-12-14
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2007 Rapport 2009-05-15
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2007 SM 2008-12-16
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2006 SM 2007-12-18
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2005 Rapport 2007-05-15
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2005 SM 2007-01-17
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2004 Rapport 2006-06-21
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik 2004 SM 2006-02-08
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 2003 Rapport 2005-06-17
Sysselsättningen i kommuner och län 2003 SM 2005-03-21
Sysselsättningen i kommuner och län 2002 SM 2004-03-22
Utveckling och flöden på arbetsmarknaden 2001. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik SM 2003-09-26
Sysselsättningen i kommuner och län 2001 SM 2003-03-14
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistikenligt AMPAK 2000 Rapport 2002-10-14
Utveckling och flöden på arbetsmarknaden SM 2002-09-23
Sysselsättningen i kommuner och län 2000 SM 2002-03-19
Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik enligt AMPAK 1999 Rapport 2001-10-06

Artiklar

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)
Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
rams@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/am0207