Till innehåll på sidan

Bakgrundsfakta: Yrkesregistret med yrkesstatistik – En beskrivning av innehåll och kvalitet

Omslag

Serie:
AM76 - Bakgrundsfakta. Arbetsmarknads- och utbildningsstatistiken
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-am76br1105_pdf
ISSN:
1654-465X (Online); 1103-7458 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2011-10-21
Förfrågningar:

Susanne Gullberg Brännström

010-479 66 61

susanne.gullbergbrannstrom@scb.se