Till innehåll på sidan

Utlandsställning

  2020-kv2 2020-kv3 2020-kv4 2021-kv1 2021-kv2 2021-kv3 2021-kv4 2022-kv1 2022-kv2
Netto                  
Utlandsställning, totalt 713,5 602,7 473,4 632,4 980,5 1 225,1 1 157,6 1 765,4 2 074,4
Direktinvesteringar 608,5 543,2 410,4 490,0 406,2 429,5 575,0 751,5 935,7
Portföljinvesteringar ‑973,7 ‑939,8 ‑855,0 ‑717,4 ‑418,0 ‑306,7 ‑177,4 86,3 143,3
Finansiella derivat 87,5 39,7 55,8 ‑5,6 0,0 3,4 ‑19,8 0,0 ‑44,4
Övriga investeringar 464,0 442,4 382,0 387,9 503,0 553,2 215,9 369,7 417,4
Valutareserv 527,2 517,2 480,3 477,5 489,3 545,8 563,9 557,9 622,3
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 14 880,6 15 194,7 14 885,9 15 966,3 16 338,6 16 751,6 16 982,7 17 740,1 18 481,2
Direktinvesteringar[1] 4 010,1 3 988,4 3 800,2 3 908,2 3 859,1 3 870,2 4 056,0 4 235,5 4 488,9
Portföljinvesteringar 6 312,9 6 718,2 7 007,6 7 728,6 8 121,0 8 278,8 8 801,2 8 405,4 7 850,9
Finansiella derivat 645,5 606,3 555,8 463,4 397,4 421,2 446,6 925,7 1 526,7
Övriga investeringar 3 384,9 3 364,7 3 042,0 3 388,6 3 471,9 3 635,7 3 115,0 3 615,6 3 992,3
Valutareserv 527,2 517,2 480,3 477,5 489,3 545,8 563,9 557,9 622,3
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 14 167,1 14 592,0 14 412,5 15 334,0 15 358,2 15 526,5 15 825,0 15 974,7 16 406,8
Direktinvesteringar[1] 3 401,6 3 445,2 3 389,7 3 418,2 3 452,9 3 440,7 3 481,0 3 484,0 3 553,2
Portföljinvesteringar 7 286,6 7 658,0 7 862,7 8 446,1 8 539,0 8 585,5 8 978,6 8 319,1 7 707,7
Finansiella derivat 558,0 566,6 500,1 469,0 397,4 417,8 466,4 925,7 1 571,1
Övriga investeringar 2 920,9 2 922,3 2 660,0 3 000,7 2 968,9 3 082,5 2 899,1 3 245,9 3 574,9
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges utlandsställning för innehav i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2019. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-01

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se