Till innehåll på sidan

Utlandsställning

  2019-kv2 2019-kv3 2019-kv4 2020-kv1 2020-kv2 2020-kv3 2020-kv4 2021-kv1 2021-kv2
Netto                  
Utlandsställning, totalt 675,9 1 056,9 892,4 838,8 1 009,6 878,1 818,3 961,9 979,0
Direktinvesteringar 690,6 789,2 653,7 857,8 664,4 585,1 435,2 540,2 468,3
Portföljinvesteringar ‑790,6 ‑623,6 ‑677,9 ‑1 051,6 ‑747,0 ‑751,9 ‑628,9 ‑468,6 ‑532,1
Finansiella derivat 78,2 85,3 64,8 82,4 87,5 39,7 55,8 ‑5,6 0,6
Övriga investeringar 130,5 240,4 331,5 399,2 478,0 487,6 475,6 418,5 552,4
Valutareserv 567,1 565,5 520,3 551,1 526,8 517,5 480,6 477,4 489,7
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 13 892,6 14 632,4 14 193,7 14 335,8 14 561,9 14 823,1 14 512,3 15 645,3 16 367,9
Direktinvesteringar[1] 3 830,0 3 944,6 3 826,6 4 203,3 4 004,6 3 964,6 3 811,1 3 934,2 3 890,1
Portföljinvesteringar 5 930,7 6 174,0 6 205,6 5 371,6 5 987,1 6 356,1 6 609,7 7 376,7 8 102,2
Finansiella derivat 510,0 620,9 512,4 650,6 645,5 606,3 555,8 463,5 397,9
Övriga investeringar 3 054,8 3 327,3 3 128,8 3 559,3 3 397,9 3 378,6 3 055,1 3 393,6 3 487,9
Valutareserv 567,1 565,5 520,3 551,1 526,8 517,5 480,6 477,4 489,7
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 13 216,8 13 575,5 13 301,3 13 497,0 13 552,3 13 945,0 13 694,0 14 683,4 15 388,9
Direktinvesteringar[1] 3 139,4 3 155,4 3 172,9 3 345,5 3 340,2 3 379,5 3 375,9 3 394,0 3 421,9
Portföljinvesteringar 6 721,3 6 797,6 6 883,5 6 423,2 6 734,1 7 108,0 7 238,5 7 845,2 8 634,3
Finansiella derivat 431,8 535,6 447,6 568,2 558,0 566,6 500,1 469,1 397,2
Övriga investeringar 2 924,3 3 086,9 2 797,3 3 160,1 2 920,0 2 891,0 2 579,5 2 975,1 2 935,5
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges utlandsställning för innehav i portföljinvesteringar andra kvartalet 2021. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-03

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se