Till innehåll på sidan

Utlandsställning (korrigerad 2023-01-17)

  2020-kv3 2020-kv4 2021-kv1 2021-kv2 2021-kv3 2021-kv4 2022-kv1 2022-kv2 2022-kv3
Netto                  
Utlandsställning, totalt 571,1 440,6 614,3 966,7 1 265,5 1 204,2 1 828,3 2 117,1 2 296,8
Direktinvesteringar 508,2 373,5 471,5 392,1 458,8 608,1 792,5 961,4 1 138,4
Portföljinvesteringar ‑936,4 ‑850,9 ‑714,9 ‑415,8 ‑294,5 ‑165,2 118,2 149,5 166,7
Finansiella derivat 39,7 55,8 ‑5,6 0,0 3,4 ‑19,8 0,1 ‑35,4 ‑20,0
Övriga investeringar 442,4 382,0 385,7 501,0 552,0 217,2 359,7 419,3 330,8
Valutareserv 517,2 480,3 477,5 489,3 545,8 563,9 557,9 622,3 680,9
Svenska tillgångar i utlandet                  
Totalt 15 205,8 14 920,0 16 050,1 16 296,9 16 916,9 17 258,4 18 017,8 18 732,0 19 568,5
Direktinvesteringar[1] 3 997,7 3 832,2 3 990,4 3 815,6 4 034,2 4 330,2 4 517,6 4 752,1 4 958,3
Portföljinvesteringar 6 720,0 7 009,6 7 730,2 8 122,7 8 280,0 8 802,8 8 406,9 7 836,7 7 737,7
Finansiella derivat 606,3 555,8 463,4 397,4 421,2 446,6 925,8 1 525,7 1 993,8
Övriga investeringar 3 364,7 3 042,0 3 388,6 3 471,9 3 635,7 3 115,0 3 609,6 3 995,1 4 197,7
Valutareserv 517,2 480,3 477,5 489,3 545,8 563,9 557,9 622,3 680,9
Svenska skulder mot utlandet                  
Totalt 14 634,7 14 479,4 15 435,8 15 330,3 15 651,4 16 054,2 16 189,5 16 614,8 17 271,8
Direktinvesteringar[1] 3 489,5 3 458,7 3 518,9 3 423,5 3 575,5 3 722,1 3 725,1 3 790,7 3 820,0
Portföljinvesteringar 7 656,3 7 860,6 8 445,1 8 538,5 8 574,5 8 968,0 8 288,7 7 687,2 7 571,0
Finansiella derivat 566,6 500,1 469,0 397,4 417,8 466,4 925,7 1 561,1 2 013,9
Övriga investeringar 2 922,3 2 660,0 3 002,9 2 970,9 3 083,6 2 897,8 3 250,0 3 575,8 3 866,9
Valutareserv .. .. .. .. .. .. .. .. ..

[1] Directional principle

Nya källor har använts till sammanställningen av Sveriges utlandsställning för innehav i portföljinvesteringar samt för räntebärande värdepapper i valutareserven från och med första kvartalet 2019. Detta påverkar jämförelsen mot föregående perioder. För ytterligare information se dokument Nya källor för värdepapperstatistik under Fördjupad information.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-12-05

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se