Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2023-03-06

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Aktuellt

En korrigering har skett den 17 januari 2023. Korrigeringen resulterade i en ökning av svenskars innehav av utländska aktier och fondandelar samt räntebärande värdepapper avseende tredje kvartalet 2022.

Korrigeringar har gjorts i tabeller avseende utlandsställningen i statistikdatabasen, statistiknyheten samt tabellen för utlandsställningen på produktsidan.

Ny säsongrensningsmodell

Ny säsongsrensningsmodell, 2022-03-04

Implementering av nya datakällor

I samband med publiceringen av andra kvartalet 2021 övergår Betalningsbalansen till nya källor och metoder för sammanställning av statistik över räntebärande värdepapper, aktier och fonder. För mer information se:

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik, 2022-08-29

Fortsatt implementering av nya källor för värdepapperstatistik, 2021-11-18

Nya källor för värdepapperstatistik, 2021-08-25

Samordning mellan Betalningsbalansen och Nationalräkenskaper 

Siffror för export och import kan skilja mellan SCB:s olika statistikprodukter. Skattningen av utrikeshandel med tjänster som publiceras som en del av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna kan skilja sig från de värden som publiceras i undersökningen för utrikeshandel med tjänster.

Ett arbete pågår för att öka samstämmigheten mellan de finansiella delarna av betalningsbalansen och finansräkenskaperna.

Nyckeltal för Sverige

Bytesbalans

31,7

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 3 2022

Finansiell balans

0,7

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 3 2022

Utlandsställning

2 296,8

miljarder kronor

Referenstid: kvartal 3 2022

Statistiknyheter

Minskat innehav i utländska portföljtillgångar

2023-01-27

Under första halvåret 2022 skedde en minskning av det svenska innehavet i utländska portföljtillgångar. Det totala innehavet uppgick till 7 837 miljarder kronor vilket var en minskning med 11 procent jämfört med utgången av 2021. Aktier stod för den procentuellt största minskningen. Även innehav i fonder och räntebärande värdepapper minskade.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-02-23
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-12
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-12

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/fm0001