Till innehåll på sidan

Betalningsbalansen (BoP)

Nästa publicering: 2019-09-03

Statistiken visar reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet. Betalningsbalansen delas in i bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen. Utlandsställningen visar ett lands totala nettoskuldsättning.

Från 1 juni presenteras statistik om utrikeshandel med tjänster under ämnesområdet Handel med varor och tjänster.

Utrikeshandel med tjänster

För den här statistiken ansvarar:
Sveriges riksbank

Sveriges riksbank logotyp

Korrigering 2019-06-04

Kontoposten "svenska tillgångar i räntebärande värdepapper med kort löptid" har korrigerats för utlandsställningen avseende kvartal 3 och 4 2018.

Följande tabeller i Statistikdatabasen påverkas:

  • Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter sektor och kontopost. Kvartal
  • Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter sektor och kontopost. År
  • Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter valuta och kontopost. Kvartal
  • Utlandsställning. Tillgångar och skulder efter valuta och kontopost. År
  • Utlandsställning. Revideringar efter kontopost. Kvartal

Statistiknyheter

Betalningsbalansen, 1:a kvartalet 2019

2019-06-04

Bytesbalansen uppvisade ett överskott på 63 miljarder kronor under första kvartalet 2019. Motsvarande kvartal föregående år uppgick överskottet till 18 miljarder kronor. Handelsbalansen och primärinkomsten visade ökade överskott, och det var dessa som främst bidrog till det ökade överskottet i bytesbalansen. Tjänstebalansen gick från ett underskott motsvarande kvartal föregående år till ett överskott detta kvartal.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Balance of payments 2016 Rapport 2017-03-02
Betalningsbalansen 2016 Rapport 2017-02-23
Direktinvesteringar 2015 Rapport 2016-12-12
Direct Investment 2015 Rapport 2016-12-12

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
bop@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/fm0001