Till innehåll på sidan

Bostadsbeståndet 2016-12-31:

Knappt 4,8 miljoner bostäder i landet

Statistiknyhet från SCB 2017-04-20 9.30

Antalet bostadslägenheter uppgick 2016-12-31 till 4 795 717. Dessa fördelas på 2 053 665 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 424 113 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 239 002 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 78 937 (2 procent) i övriga hus.

Hyresrätten dominerar i 260 av landets 290 kommuner

I flerbostadshus är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen med 59 procent (drygt 1 430 000 lägenheter) av beståndet medan 41 procent (drygt 992 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 290 kommuner dominerar hyresrätten i 260. Endast 30 kommuner har fler bostadsrätter än hyresrätter. Hälften av dessa ligger i Stockholms län. Störst andel bostadsrätter (93 procent) har Vallentuna följt av Täby (90 procent) och Lomma (86 procent).

Topp 10 kommuner med störst andel bostadsrätter i flerbostadshus. Andel i procent
 Andel
bostads-
rätter
Andel
hyres-
rätter
Vallentuna
93 7
Täby
90 10
Lomma
86 14
Danderyd
83 17
Nacka
76 24
Vaxholm
68 32
Solna
67 33
Fagersta
67 33
Hammarö
66 34
Uppsala
64 36

I småhus är äganderätt den vanligaste upplåtelseformen med hela 91 procent av beståndet, eller drygt 1 878 000 småhuslägenheter. Det förekommer även bostadsrätt och hyresrätt i småhus. Antal hyresrätter uppgår till närmare 90 000 medan antal bostadsrätter är drygt 85 000.

Bostadsrättsföreningar största ägaren av flerbostadshus

I flerbostadshus ägs 41 procent av lägenheterna av bostadsrättsföreningar. Näst största ägare är allmännyttiga bostadsföretag som innehar 28 procent av beståndet följt av svenska aktiebolag som äger 20 procent. Resterande 11 procent ägs av övriga juridiska personer samt fysiska personer.

När det gäller småhus ägs den absoluta merparten (91 procent) av fysiska personer. Bostadsrättsföreningar äger 4 procent, allmännyttiga bostadsföretag 2 procent och resterande 2 procent ägs av aktiebolag och övriga ägare.

Bostädernas storlek och ålder

Den genomsnittliga lägenheten i flerbostadshus är på 68 kvm medan det genomsnittliga småhuset ligger på 122 kvm.

Av det totala svenska småhusbeståndet byggdes närmare 931 000 (46 procent) mellan åren 1961 och 1990. Vart femte hus (eller 20 procent) av småhusen är dock byggda så tidigt som före 1931. När det gäller bostadsbeståndet i flerbostadshus byggdes merparten (53 procent av lägenheterna) mellan 1951 och 1980.

Antal lägenheter efter hustyp och byggnadsperiod

Diagram

Specialbostäder

Antal specialbostäder uppgår till 239 002 lägenheter, fördelade på 130 119 för äldre/funktionshindrade, 94 418 studentbostäder samt 14 465 övriga specialbostäder. En lägenhet på ett äldreboende är i genomsnitt 39 kvm medan en studentbostad är 28 kvm i snitt. Flest antal studentbostäder återfinns naturligtvis i de stora universitetsstäderna.

Kommuner med flest antal studentbostäder
KommunAntal
Uppsala
11 241
Göteborg
10 358
Stockholm
9 295
Lund
9 000
Umeå
6 114
Linköping
4 747
Växjö
3 675
Örebro
3 378

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på lägenhetsregistret som är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, som också är ansvarig myndighet. Statistiska centralbyrån (SCB) erhåller lägenhetsuppgifterna från Lantmäteriet för att producera löpande hushålls-, boende- och bostadsstatistik.

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Övriga hus definieras som byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Specialbostäder definieras som bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga specialbostäder.

Upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Rein Billström

Telefon
010-479 47 97
E-post
rein.billstrom@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se