Till innehåll på sidan

Bostadsbestånd

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-19

Statistiken visar antal lägenheter i bostadsbeståndet. I Statistikdatabasen redovisas bostadsbeståndet efter hustyp, byggnadsperiod, ägarkategori, upplåtelseform och storlek (bostadsarea). Den regionala indelningen av statistiken är på riks-, läns- och kommunnivå. Andra regionala nivåer kan tas ut på uppdragsbasis.

Statistiknyheter

Drygt 6 procent av fritidshusen i Sverige har utländska ägare

2023-03-23

I Sverige ägdes 38 065 fritidshus av utländska ägare år 2022 vilket är en marginell minskning jämfört med föregående år. Det utländska ägandet uppgår därmed till 6,2 procent av det totala fritidshusbeståndet i landet.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/bo0104