Till innehåll på sidan

Småhusbarometern t.o.m. februari 2019

Sjunkande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2019-03-07 9.30

Småhuspriserna sjönk med 1 procent under den senaste tremånadersperioden december 2018 – februari 2019, jämfört med den föregående perioden september – november 2018. På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, var priserna oförändrade.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i 10 av Sveriges 21 län, samtidigt som det i 4 län redovisas stigande priser. Den största prisnedgången på länsnivå redovisas i Västernorrlands län med 5 procent, följt av Östergötlands och Jämtlands län med 4 procent. Det län där priserna steg som mest var Blekinge län med 5 procent, följt av Norrbottens län med 3 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm och Stor- Göteborg steg priserna med 1 procent, medan priserna i Stor-Malmö var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 12 län, samtidigt som priserna sjönk i 7 län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Norrbottens och Blekinge län med 7 procent. Det län där priserna sjönk som mest var Västernorrlands län med 5 procent, följt av Stockholms och Västerbottens län med 4 procent. I storstadsregionerna Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö varierade prisförändringen från minus 4 procent till plus 2 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus för permanent boende i landet var drygt 3 miljoner kronor för perioden december 2018 – februari 2019.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal
köp
Medelpris 
i 1000-
tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals kr
Köpe-
skillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående
månad
1802
3 888 3 169 1 608 2,04  
1803
4 300 3 069 1 561 2,04 0
1804
3 902 3 020 1 548 2,03 0
1805
4 315 3 020 1 548 2,03 0
1806
5 850 2 997 1 541 2,04 0
1807
4 846 2 724 1 391 2,06 +1
1808
6 139 2 998 1 520 2,08 +1
1809
3 910 2 744 1 388 2,07 ‑1
1810
4 988 2 778 1 411 2,08 0
1811
5 818 2 891 1 468 2,07 0
1812
3 779 2 968 1 502 2,06 ‑1
1901
3 388 3 212 1 632 2,06 0
1902[1]
1 742 2 984 1 504 2,06 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. februari 2019

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län
             
Stockholm
1 368 5 704 1,95 1,94 2,02 +1 -4
Uppsala
335 3 236 2,04 2,05 2,03 0 +1
Södermanland
291 2 603 2,08 2,11 2,12 -2 -2
Östergötland
390 2 940 2,16 2,24 2,14 -4 +1
Jönköping
364 2 063 2,10 2,11 2,13 0 -1
Kronoberg
199 2 146 2,06 2,04 1,96 +1 +5
Kalmar
290 1 714 2,02 2,06 2,02 -2 0
Gotland
62 2 906 2,00 2,05 2,07 -2 -3
Blekinge
171 2 025 2,08 1,99 1,95 +5 +7
Skåne
1 370 3 042 1,97 1,97 1,93 0 +2
Halland
317 3 211 1,99 2,00 1,96 -1 +2
Västra Götaland
1 493 3 210 2,11 2,11 2,10 0 0
Värmland
269 1 768 2,04 2,04 2,00 0 +2
Örebro
306 1 876 2,08 2,11 2,06 -1 +1
Västmanland
287 2 584 2,18 2,19 2,13 0 +2
Dalarna
272 1 699 2,18 2,17 2,23 0 -2
Gävleborg
303 1 807 2,16 2,20 2,15 -2 +1
Västernorrland
234 1 515 2,07 2,17 2,17 -5 -5
Jämtland
99 1 859 2,01 2,09 1,96 -4 +3
Västerbotten
256 2 372 2,20 2,27 2,28 -3 -4
Norrbotten
233 1 621 2,22 2,16 2,07 +3 +7
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 368 5 704 1,95 1,94 2,02 +1 -4
Stor-Göteborg
787 4 513 2,06 2,05 2,06 +1 0
Stor-Malmö
597 3 913 1,98 1,98 1,94 0 +2
Hela landet
8 909 3 064 2,06 2,07 2,05 -1 0

Tidsperioder: Senaste perioden 2018-12 – 2019-02, Föregående period 2018-09 – 2018-11, Föregående år 2017-12 – 2018-02.

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från
föregående
period
Förändring
i procent
från
föregående
år
0123
Järfälla
48 4 923 1,98 1,91 2,05 +4 -4
0126
Huddinge
82 5 329 1,95 1,90 2,04 +2 -4
0127
Botkyrka
68 4 271 1,97 1,93 2,03 +2 -3
0136
Haninge
95 4 239 1,99 1,99 2,02 0 -2
0160
Täby
84 6 819 1,95 1,88 2,03 +4 -4
0163
Sollentuna
57 6 720 1,93 1,85 2,08 +5 -7
0180
Stockholm
214 7 020 1,95 1,90 1,99 +2 -2
0181
Södertälje
54 3 716 1,99 1,98 2,02 0 -2
0182
Nacka
97 7 904 1,81 1,81 1,93 0 -6
0188
Norrtälje
56 3 077 2,15 2,14 2,05 0 +5
0380
Uppsala
135 4 125 1,98 2,03 1,95 -2 +2
0480
Nyköping
55 2 978 2,21 2,09 2,13 +6 +4
0484
Eskilstuna
85 2 739 2,09 2,19 2,12 -5 -2
0580
Linköping
133 3 780 1,97 2,10 2,07 -6 -5
0581
Norrköping
91 3 295 2,20 2,18 2,10 +1 +5
0680
Jönköping
94 3 370 2,04 2,16 2,22 -6 -8
0780
Växjö
75 3 298 1,95 1,97 2,02 -1 -3
0880
Kalmar
69 2 746 2,06 2,07 2,12 0 -3
0980
Gotland
62 2 906 2,00 2,05 2,07 -2 -3
1080
Karlskrona
62 2 334 2,04 2,00 1,99 +2 +3
1280
Malmö
147 4 572 1,91 1,89 1,90 +1 0
1281
Lund
87 4 254 2,02 2,02 1,87 0 +8
1283
Helsingborg
118 3 916 1,83 1,87 1,76 -2 +4
1290
Kristianstad
93 2 176 2,09 1,99 2,02 +5 +4
1293
Hässleholm
63 1 386 2,10 2,07 2,08 +1 +1
1380
Halmstad
79 3 023 1,93 1,96 1,96 -1 -1
1383
Varberg
43 3 582 2,21 2,10 2,06 +5 +7
1384
Kungsbacka
100 4 514 1,95 1,89 1,96 +3 -1
1480
Göteborg
250 5 390 2,08 2,01 2,02 +4 +3
1481
Mölndal
54 5 134 2,05 2,04 2,00 +1 +2
1485
Uddevalla
48 2 835 2,02 1,92 1,93 +5 +5
1488
Trollhättan
66 2 445 2,07 2,30 2,14 -10 -3
1490
Borås
83 2 991 2,27 2,15 2,11 +5 +8
1496
Skövde
59 2 669 2,05 2,12 2,15 -3 -5
1780
Karlstad
73 2 916 2,03 2,10 2,01 -3 +1
1880
Örebro
87 3 105 1,94 1,98 1,93 -2 +1
1980
Västerås
144 3 371 2,06 2,04 2,03 +1 +2
2080
Falun
48 2 530 2,04 2,16 2,09 -6 -2
2081
Borlänge
39 2 354 1,91 1,94 1,97 -1 -3
2180
Gävle
101 2 830 2,13 2,20 2,09 -3 +2
2281
Sundsvall
84 2 399 2,18 2,28 2,27 -4 -4
2284
Örnsköldsvik
61 1 222 2,03 2,13 2,06 -5 -1
2380
Östersund
40 2 483 1,96 1,85 1,89 +6 +4
2480
Umeå
118 3 640 2,15 2,06 2,12 +4 +2
2482
Skellefteå
79 1 563 2,22 2,46 2,54 -10 -13
2580
Luleå
61 2 419 1,95 1,91 2,00 +2 -2

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2015 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

2019-04-11 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se