Till innehåll på sidan

Småhusbarometern till och med november 2019

Stigande småhuspriser

Statistiknyhet från SCB 2019-12-05 9.30

Småhuspriserna på riksnivå steg med nästan 2 procent under tremånadersperioden september–november 2019, jämfört med juni–augusti samma år. Jämfört med samma period förra året har priserna stigit med 4 procent på riksnivå under september–november.

Från och med 2020 upphör den månadsvisa publiceringen av statistiknyheten Småhusbarometern i textform. Statistiken kommer precis som tidigare att publiceras på produktsidan för Fastighetspriser och lagfarter under avsnittet Tabeller och diagram: Fastighetspriser och lagfarter (tabeller och diagram)

Under 2020 kommer statistiknyheter att publiceras i och med kvartals- och årsstatistik med början den 24 januari.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 13 av Sveriges 21 län. Den största prisuppgången på länsnivå redovisas i Kronobergs och Uppsala län med 6 procent, följt av Jönköpings län med 5 procent.

Sjunkande priser redovisas i sex län, som mest med 3 procent i Jämtlands län. I Storgöteborg steg priserna med 1 procent, medan priserna i Storstockholm och Stormalmö var oförändrade.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 20 län, samtidigt som priserna sjönk i ett län. Den högsta prisuppgången på länsnivå redovisas i Jönköpings, Uppsala och Dalarnas län med 8 procent. Sjunkande priser redovisas i Jämtlands län. Där sjönk priserna med 2 procent. I Storstockholm, Storgöteborg och Stormalmö steg priserna mellan 1 och 4 procent.

Det genomsnittliga priset i landet för ett småhus för permanent boende, var 3 miljoner kronor för perioden september–november 2019.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet
MånadAntal köpMedelpris i
1000-tals
kr
Medeltaxerings-
värde i 1000-tals
kr
Köpeskillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring från
föregående
månad
1811
6 142 2 895 1 932 1,64  
1812
4 111 2 970 1 977 1,62 ‑1
1901
3 907 3 187 2 144 1,61 ‑1
1902
3 555 2 991 1 999 1,61 0
1903
3 746 3 108 2 087 1,62 0
1904
4 307 3 029 2 018 1,63 +1
1905
4 961 2 980 1 965 1,65 +1
1906
5 004 3 088 2 051 1,66 0
1907
5 687 2 937 1 900 1,69 +2
1908
6 313 3 083 1 984 1,70 0
1909
4 613 3 012 1 944 1,70 0
1910
4 669 3 017 1 931 1,71 0
1911[1]
2 137 2 958 1 898 1,71 0

[1] Uppgifterna är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m.november 2019

Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län
             
Stockholm
1 634 5 632 1,39 1,40 1,38 0 +1
Uppsala
431 3 085 1,66 1,56 1,54 +6 +8
Södermanland
401 2 777 1,69 1,66 1,60 +1 +5
Östergötland
512 2 959 1,80 1,74 1,72 +3 +5
Jönköping
433 2 177 1,84 1,76 1,70 +5 +8
Kronoberg
227 1 862 1,86 1,75 1,75 +6 +7
Kalmar
424 1 805 1,81 1,84 1,77 -1 +2
Gotland
74 2 904 1,73 1,74 1,64 0 +6
Blekinge
234 1 839 1,79 1,82 1,75 -2 +2
Skåne
1 669 3 136 1,75 1,74 1,66 +1 +5
Halland
383 3 621 1,69 1,64 1,59 +3 +7
Västra Götaland
1 689 3 251 1,71 1,68 1,63 +2 +4
Värmland
386 1 803 1,82 1,80 1,75 +1 +4
Örebro
363 2 033 1,76 1,78 1,70 -1 +3
Västmanland
372 2 533 1,74 1,75 1,68 -1 +4
Dalarna
492 1 934 1,88 1,85 1,74 +1 +8
Gävleborg
422 1 790 1,83 1,80 1,80 +2 +2
Västernorrland
389 1 426 1,80 1,84 1,77 -2 +2
Jämtland
165 1 868 1,73 1,78 1,78 -3 -2
Västerbotten
307 2 050 1,82 1,78 1,80 +2 +1
Norrbotten
412 1 647 1,74 1,67 1,66 +4 +5
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 634 5 632 1,39 1,40 1,38 0 +1
Stor-Göteborg
903 4 770 1,59 1,57 1,54 +1 +4
Stor-Malmö
673 4 184 1,69 1,69 1,62 0 +4
Hela landet
11 419 3 004 1,71 1,68 1,64 +2 +4

Tidsperioder: Senaste period är september – november 2019 Föregående period är juni – augusti 2019 Föregående år är september – november 2018

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner (mer än 50 000 invånare)
KodKommunAntal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från
föregående
period
Förändring
i procent
från
föregående
år
0123
Järfälla
57 4 913 1,26 1,25 1,27 +1 -1
0126
Huddinge
103 5 356 1,35 1,34 1,33 +1 +2
0127
Botkyrka
77 4 281 1,33 1,32 1,31 +1 +1
0136
Haninge
104 4 149 1,37 1,39 1,38 -1 0
0160
Täby
95 6 861 1,35 1,33 1,30 +2 +4
0163
Sollentuna
46 6 321 1,35 1,40 1,30 -3 +4
0180
Stockholm
250 7 020 1,33 1,33 1,28 0 +4
0181
Södertälje
57 3 814 1,65 1,55 1,47 +6 +12
0182
Nacka
93 7 912 1,37 1,38 1,36 -1 +1
0188
Norrtälje
99 2 705 1,59 1,58 1,62 0 -2
0380
Uppsala
158 3 969 1,56 1,53 1,55 +1 0
0480
Nyköping
73 2 997 1,65 1,70 1,58 -3 +4
0484
Eskilstuna
92 2 951 1,71 1,63 1,56 +5 +10
0580
Linköping
140 3 954 1,67 1,61 1,63 +3 +2
0581
Norrköping
125 3 318 1,69 1,67 1,61 +1 +5
0680
Jönköping
111 3 434 1,63 1,57 1,63 +4 0
0780
Växjö
73 3 087 1,58 1,58 1,49 0 +6
0880
Kalmar
90 2 734 1,67 1,73 1,63 -3 +2
0980
Gotland
74 2 904 1,73 1,74 1,64 0 +6
1080
Karlskrona
87 2 195 1,80 1,94 1,71 -7 +6
1280
Malmö
174 5 135 1,57 1,59 1,50 -1 +5
1281
Lund
74 4 748 1,73 1,69 1,65 +3 +5
1283
Helsingborg
136 3 861 1,66 1,65 1,63 +1 +2
1290
Kristianstad
114 2 195 1,85 1,79 1,70 +4 +9
1293
Hässleholm
72 1 536 1,94 1,90 1,75 +2 +11
1380
Halmstad
81 3 393 1,59 1,68 1,61 -6 -1
1383
Varberg
50 3 667 1,74 1,50 1,54 +16 +13
1384
Kungsbacka
136 5 090 1,59 1,51 1,48 +5 +7
1480
Göteborg
302 5 636 1,52 1,53 1,47 -1 +3
1481
Mölndal
58 4 981 1,50 1,55 1,49 -3 +1
1485
Uddevalla
65 2 800 1,62 1,61 1,55 +1 +5
1488
Trollhättan
54 2 613 1,71 1,61 1,66 +6 +3
1490
Borås
90 2 662 1,74 1,71 1,68 +2 +4
1496
Skövde
54 2 691 1,64 1,64 1,51 0 +8
1780
Karlstad
103 2 997 1,73 1,60 1,63 +8 +6
1880
Örebro
109 3 466 1,65 1,59 1,54 +4 +8
1980
Västerås
173 3 438 1,54 1,59 1,51 -3 +2
2080
Falun
85 2 942 1,73 1,80 1,69 -4 +2
2081
Borlänge
89 2 259 1,62 1,50 1,51 +8 +7
2180
Gävle
115 3 006 1,65 1,63 1,62 +1 +2
2281
Sundsvall
118 2 201 1,63 1,73 1,68 -6 -3
2284
Örnsköldsvik
98 1 372 1,88 1,84 1,78 +2 +5
2380
Östersund
63 2 780 1,52 1,54 1,49 -1 +2
2480
Umeå
110 3 538 1,60 1,55 1,55 +3 +3
2482
Skellefteå
98 1 587 1,96 1,80 1,88 +9 +4
2580
Luleå
108 2 572 1,50 1,40 1,42 +7 +5

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, det vill säga den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt cirka 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de har förmedlats via mäklare eller inte. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2018 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Storstockholm omfattar hela Stockholms län. Storgöteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stormalmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Källa

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet

Nästa publiceringstillfälle

Publiceringen av statistiknyheten upphör, men statistiken kommer att publiceras på www.scb.se/bo0501 den 10 januari 2020 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se

Förfrågningar

Niclas Sjölund

Telefon
010-479 43 42
E-post
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage

Telefon
010-479 47 78
E-post
martin.verhage@scb.se