Till innehåll på sidan

Demokratins representanter – en studie av representativitet, delaktighet och syn på uppdraget

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2948kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-me09br1603_pdf
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-04-06
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se