Till innehåll på sidan

Allmänna val, nominerade och valda, 2018, avhopp två år in i mandatperioden

Färre avhopp från kommunfullmäktige

Statistiknyhet från SCB 2021-01-27 9.30

Två år efter valet 2018 har andelen avhopp från kommunfullmäktige minskat samtidigt som de ökat något från riksdag och regionfullmäktige, jämfört med föregående mandatperiod. I region- och kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland unga folkvalda, visar statistik som SCB publicerar idag.

Andelen folkvalda som har hoppat av sitt uppdrag två år in i mandatperioden är i princip lika stor i kommun- och i regionfullmäktige, 11 procent. I kommunfullmäktige innebär det en liten minskning jämfört med föregående mandatperiod, medan det i regionfullmäktige innebär en liten ökning.

Av riksdagens ledamöter har sex procent hoppat av efter två år. Om man går två mandatperioder bakåt eller längre under 2000-talet har andelen avhopp i samtliga politiska församlingar ökat.

Avhopp bland folkvalda från riksdag, kommun- och regionfullmäktige två år in i mandatperioden, 2002-2018

Diagram

I kommun- och regionfullmäktige är det något vanligare med avhopp bland kvinnor, medan det från riksdagen är något vanligare med avhopp bland män.

I kommun- och regionfullmäktige är det betydligt vanligare att unga under 30 år hoppar av. I denna yngsta åldersgrupp är andelen avhopp 22 procent respektive 19 procent två år in i mandatperioden. I riksdagen däremot har inte någon ledamot i åldersgruppen 18-29 år hoppat av efter två år.

Miljöpartiet har högst andel avhopp i riksdag och kommunfullmäktige

I riksdagen har Miljöpartiet högst andel avhopp efter två år, följt av Liberalerna. I regionfullmäktige är det istället Sverigedemokraterna som har högst andel avhopp, följt av Miljöpartiet. I kommunfullmäktige är det vanligast med avhopp bland Miljöpartiets folkvalda kandidater, följt av Sverigedemokraternas.

Avhopp bland folkvalda från riksdag, kommun- och regionfullmäktige två år in i mandatperioden efter parti, valet 2018

Diagram

Det kan finnas många olika anledningar till att en folkvald lämnar sina uppdrag innan mandatperiodens slut. Under mandatperioden 2010-2014 genomförde SCB undersökningar för att studera orsaker till avhopp och resultaten presenteras i rapporten Demokratins representanter. Där framkommer att det framförallt var personliga skäl som låg bakom avhoppen. Till personliga skäl räknas bland hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt från kommunen.

Definitioner och förklaringar

Valmyndigheten publicerar löpande uppgifter om kandidater som lämnar sina uppdrag under mandatperioden och även vilka som ersätter. SCB:s statistik om avhopp bland folkvalda baseras på Valmyndighetens uppgifter. I SCB:s avhoppstatistik redovisas endast avhopp bland de ledamöter som valdes in i samband med valen och därmed inte avhopp bland ersättare. Här redovisas avhopp som skett mellan 2018-09-09 och 2020-09-09.

Publikation

Länk till Demokratins representanter (som omnämns ovan):

Demokratins representanter (pdf)

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

Förfrågningar

Jonas Olofsson

Telefon
010-479 47 18
E-post
jonas.olofsson@scb.se