Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2017 – Val idag:

Partisympatiundersökningen maj 2017

Statistiknyhet från SCB 2017-06-01 9.30

Partisympatiundersökningen visar att ett riksdagsval i maj skulle ge regeringspartierna (S+MP) 35,6 procent av rösterna. Allianspartierna (C+L+M+KD) skulle få 37,6 procent, Sverigedemokraterna 18,4 procent, Vänsterpartiet 6,3 procent och övriga partier 2,2 procent av rösterna.

För regeringspartierna sammantaget noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Socialdemokraterna skulle vid val i maj 2017 få 31,1 (±0,9) procent av rösterna medan Miljöpartiet skulle få 4,5 (±0,4) procent.

För allianspartierna som block noteras en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2014. Centerpartiet skulle vid val i maj få 11,3 (±0,6), Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 5,0 (±0,4), Moderaterna 18,1 (±0,7) och Kristdemokraterna 3,2 (±0,4) procent.

Sverigedemokraterna skulle få 18,4 (±0,8), Vänsterpartiet 6,3 (±0,4) och övriga partier skulle vid val i maj få 2,2 (±0,3) procent av rösterna. Bland övriga partier är Feministiskt initiativ störst.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 18 procent i maj 2017.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, maj 2017, och skillnaden mot riksdagsvalet 2014.

Illustration

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2014 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar från de senaste undersökningarna samt det senaste valresultatet. Till höger visas även förändringar jämfört med riksdagsvalet 2014 och partisympatiundersökningen i november 2016. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2017

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning maj 2017Skattning procentValetFörändring från
PartiProcentFel-
marginal[1]
Nov
2016
Maj
2016
Nov
2015
Maj
2015
Nov
2014
Maj
2014
Nov
2013
Maj
2013
2014Valet
2014
Nov
2016
C 11,3 ±0,6 7,1 6,1 6,5 6,4 6,0 4,9 4,7 4,2 6,1 5,2* 4,2*
L 5,0 ±0,4 5,0 5,4 5,5 4,9 5,3 5,3 5,4 6,0 5,4 ‑0,4 0,0
M 18,1 ±0,7 22,8 24,7 23,5 25,6 24,2 22,7 25,5 26,9 23,3 ‑5,2* ‑4,7*
KD 3,2 ±0,4 3,1 3,1 3,5 3,7 3,7 3,9 4,1 3,6 4,6 ‑1,4* 0,1
S 31,1 ±0,9 29,2 29,5 27,6 30,0 32,2 35,3 34,3 35,6 31,0 0,1 1,9*
V 6,3 ±0,4 7,7 6,8 5,5 6,2 5,7 8,0 6,7 6,4 5,7 0,6* ‑1,4*
MP 4,5 ±0,4 4,5 4,7 5,9 6,6 7,2 8,0 8,8 8,5 6,9 ‑2,4* 0,0
SD 18,4 ±0,8 17,5 17,3 19,9 14,4 12,4 8,1 9,3 7,7 12,9 5,5* 0,9*
övr 2,2 ±0,3 3,2 2,4 2,1 2,3 3,2 3,9 1,3 1,1 4,1 ‑1,9* ‑1,0*

1) Felmarginalen gäller för både procenttals- och förändringsskattningarna. * Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

Partierna i maj 2017

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2016 samt med riksdagsvalet. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i maj 2017 skulle Centerpartiet få 11,3 ± 0,6 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med november 2016 och med riksdagsvalet 2014.

Centerpartiet har i förhållande till november 2016 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,7 procent från Moderaterna, cirka 1,2 procent från gruppen ”vet ej”, cirka 0,4 procent från Liberalerna, cirka 0,3 procent från Sverigedemokraterna och cirka 0,2 procent från Vänsterpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 3,6 procent från Moderaterna, cirka 1,0 procent från Miljöpartiet, cirka 0,9 procent från Liberalerna, cirka 0,8 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,6 procent från Socialdemokraterna.

Liberalerna (tidigare Folkpartiet)

Liberalerna skulle få 5,0 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i maj 2017. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring, varken jämfört med november 2016 eller med riksdagsvalet 2014.

Liberalerna har i förhållande till november 2016 en statistiskt säkerställda nettovinst på cirka 0,9 procent från Moderaterna. Samtidigt har de en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,2 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Liberalerna jämfört med riksdagsvalet 2014 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,9 procent till Centerpartiet och cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2017 skulle Moderaterna få 18,1 ± 0,7 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november 2016 och jämfört med riksdagsvalet 2014.

Moderaterna har i förhållande till november 2016 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,8 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 1,7 procent till Centerpartiet, cirka 0,9 procent till Liberalerna och cirka 0,7 procent till Socialdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 3,6 procent till Centerpartiet och cirka 2,1 procent till Sverigedemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 3,2 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i maj 2017. Jämfört med november är det ingen statistiskt säkerställd förändring. Jämfört med riksdagsvalet 2014 är det en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,8 procent till Centerpartiet, cirka 0,5 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,2 procent till Liberalerna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 31,1 ± 0,9 procent av rösterna vid ett val i maj 2017. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med november 2016, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2014 inte är någon statistiskt säkerställd förändring.

Socialdemokraterna har i förhållande till november 2016 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,4 procent från gruppen ”vet ej”, cirka 0,7 procent från Moderaterna och cirka 0,5 procent från Vänsterpartiet.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,1 procent från Miljöpartiet och cirka 0,4 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Socialdemokraterna jämfört med riksdagsvalet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,2 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,6 procent till Centerpartiet.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2017 skulle Vänsterpartiet få 6,3 ± 0,4 procent av rösterna. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning jämfört med november 2016, medan det jämfört med riksdagsvalet 2014 är en statistiskt säkerställd ökning.

Vänsterpartiet har i förhållande till november statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna och 0,2 procent till Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från ”övriga partier” och cirka 0,6 procent från Miljöpartiet. Samtidigt har Vänsterpartiet jämfört med riksdagsvalet 2014 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2017 skulle Miljöpartiet få 4,5 ± 0,4 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med november medan det i förhållande till riksdags­valet 2014 är en statistiskt säkerställd minskning.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 har Miljöpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,1 procent till Socialdemokraterna, cirka 1,0 procent till Centerpartiet, cirka 0,6 procent till Vänsterpartiet, cirka 0,2 procent till Liberalerna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,4 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2017. Det är en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med november 2016 och jämfört med riksdags­valet 2014.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,1 procent från Moderaterna, cirka 1,2 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,5 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,4 procent från Liberalerna, cirka 0,2 procent från Vänsterpartiet och cirka 0,2 procent från Miljöpartiet.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 2,2 ± 0,3 procent av rösterna vid val i maj 2017. Det innebär en statistiskt säkerställd minskning både jämfört med november och jämfört med riksdagsvalet 2014.

I förhållande till riksdagsvalet 2014 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,0 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,4 procent till Socialdemokraterna.

 

Nettoflöden från november 2016 till maj 2017. Procent av väljarkåren*

Illustration

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2016 till maj 2017 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 7 juni.)

Nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till maj 2017. Procent av väljarkåren*

Illustration

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet 2014 till maj 2017 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent av samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2014 och vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2017. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2014 eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 7 juni.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2017

Illustration

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2017
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentFelmargProcentFelmargProcentFelmarg
C
12,0 ±0,9 10,7 ±0,8 11,3 ±0,6
L
5,6 ±0,7 4,4 ±0,6 5,0 ±0,4
M
18,2 ±1,1 17,9 ±1,2 18,1 ±0,7
KD
3,3 ±0,6 3,0 ±0,6 3,2 ±0,4
S
32,0 ±1,4 30,2 ±1,4 31,1 ±0,9
V
6,6 ±0,7 6,0 ±0,6 6,3 ±0,4
MP
5,5 ±0,7 3,5 ±0,6 4,5 ±0,4
SD
14,6 ±1,1 22,0 ±1,3 18,4 ±0,8
övr
2,3 ±0,5 2,0 ±0,5 2,2 ±0,3

Kommande publicering

Den 7 juni publiceras uppgifter om partisympatier i maj 2017, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snabbt som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 7 juni innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2017 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 973 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Från och med undersökningen i maj 2015 samlas svar från dessa personer in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Introduktionen av sådan blandad insamling genomfördes under kontrollerade former och analyser av svarsmönster har genomförts inför publicering. Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att urvalet har getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 23,7 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,1 procent varit alltför sjuka för att intervjuas samt 19,6 procent inte alls velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 46,4 procent. Det totala antalet svarande är 4 808, motsvarande 53,6 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 28 april till 28 maj. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 7 juni.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± felmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, maj 2017, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras den 7 juni 2017 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se