Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2019 – Val idag

Partisympatiundersökningen (PSU) i maj 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-06-04 9.30

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2019, samt de förändringar som har skett sedan november 2018 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i maj 2019 skulle rösterna fördela sig på följande sätt.

  • Socialdemokraterna: 27,6 ± 0,8 procent
  • Sverigedemokraterna: 17,1 ± 0,8 procent
  • Moderaterna: 16,0 ± 0,8 procent
  • Kristdemokraterna: 13,0 ± 0,7 procent
  • Vänsterpartiet: 8,7 ± 0,6 procent
  • Centerpartiet: 6,9 ± 0,4 procent
  • Miljöpartiet: 5,6 ± 0,5 procent
  • Liberalerna: 3,7 ± 0,3 procent
  • Övriga partier: 1,3 ± 0,2 procent

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 11 procent i maj 2019.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2019 och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Illustration: Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2019, och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för maj 2019 och november 2018 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i november 2018 och riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. Maj 2019

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning maj 2019Skattning november 2018   
PartiProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
Förändring sedan november 2018Valet 2018Förändring sedan valet 2018
C 6,9 ±0,4 8,6 ±0,4 ‑1,7* 8,6 ‑1,7*
L 3,7 ±0,3 4,3 ±0,4 ‑0,6* 5,5 ‑1,8*
M 16,0 ±0,8 19,2 ±0,7 ‑3,2* 19,8 ‑3,8*
KD 13,0 ±0,7 5,4 ±0,3 7,6* 6,3 6,7*
S 27,6 ±0,8 30,5 ±0,8 ‑2,9* 28,3 ‑0,7
V 8,7 ±0,6 8,4 ±0,5 0,3 8,0 0,7*
MP 5,6 ±0,5 4,0 ±0,3 1,6* 4,4 1,2*
SD 17,1 ±0,8 18,3 ±0,6 ‑1,2* 17,5 ‑0,4
övr 1,3 ±0,2 1,2 ±0,3 0,1 1,5 ‑0,2*

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

En tabell med resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas

Partierna i maj 2019

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i november 2018 samt med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i maj 2019 skulle Centerpartiet få 6,9 ± 0,4 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2018 och med riksdagsvalet 2018.

Centerpartiet har i förhållande till november 2018 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till Kristdemokraterna och cirka 0,3 procent till Miljöpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Liberalerna. Samtidigt har Centerpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,6 procent till Kristdemokraterna.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 3,7 ± 0,3 procent av rösterna vid ett val i maj 2019. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2018 och med riksdagsvalet 2018.

Liberalerna har i förhållande till november 2018 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,4 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,2 procent till Kristdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Kristdemokraterna, cirka 0,4 procent till Moderaterna och cirka 0,3 procent till Centerpartiet.

Moderaterna

Om det varit val i maj 2019 skulle Moderaterna få 16,0 ± 0,8 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med november 2018 och med riksdagsvalet 2018.

Moderaterna har jämfört med november 2018 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 3,3 procent till Kristdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Liberalerna. Samtidigt har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 4,2 procent till Kristdemokraterna och cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 13,0 ± 0,7 procent av rösterna vid ett val i maj 2019. Det är en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med november 2018 och med riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna har i förhållande till november 2018 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 3,3 procent från Moderaterna, cirka 1,9 procent från Sverigedemokraterna, cirka 0,9 från gruppen ”vet ej”, cirka 0,4 procent från Centerpartiet, cirka 0,2 procent från Liberalerna och cirka 0,2 procent från Socialdemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 4,2 procent från Moderaterna, cirka 1,3 procent från Sverigedemokraterna, cirka 0,7 procent från Liberalerna och cirka 0,6 procent från Centerpartiet.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 27,6 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2019. Jämfört med november 2018 är det en statistiskt säkerställd minskning, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Socialdemokraterna har i förhållande till november 2018 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,8 procent till gruppen ”vet ej”, cirka 1,1 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,2 procent till Kristdemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

Vid ett val i maj 2019 skulle Vänsterpartiet få 8,7 ± 0,6 procent av rösterna. Jämfört med november 2018 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2018 är en statistiskt säkerställd ökning.

Vänsterpartiet har i förhållande till november 2018 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 1,1 procent från Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet har i förhållande till riksdagsvalet 2018 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,5 procent från Socialdemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i maj 2019 skulle Miljöpartiet få 5,6 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning både jämfört med november 2018 och riksdagsvalet 2018.

Miljöpartiet har i förhållande till november 2018 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,3 procent från Centerpartiet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 17,1 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i maj 2019. Jämfört med november 2018 är det en statistiskt säkerställd minskning, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Sverigedemokraterna har i förhållande till november 2018 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,9 procent till Kristdemokraterna och cirka 0,9 procent till gruppen ”vet ej”.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Moderaterna. Samtidigt har Sverigedemokraterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,3 procent till Kristdemokraterna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,3 ± 0,2 procent av rösterna vid val i maj 2019. Jämfört med november 2018 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2018 är en statistiskt säkerställd minskning.

Figur 1 Nettoflöden från november 2018 till maj 2019. Procent av väljarkåren*

Illustration: Nettoflöden från november 2018 till maj 2019. Procent av väljarkåren*

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från november 2018 till maj 2019 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från november 2018, bland annat på grund av att endast signifikanta flöden redovisas. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 11 juni.)

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till maj 2019. Procent av väljarkåren*

Illustration: Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till maj 2019. Procent av väljarkåren

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till maj 2019 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i maj 2019. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 11 juni.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). Maj 2019

Illustration: Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2019

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. Maj 2019

PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
C 7,6 ±0,7 6,3 ±0,6 6,9 ±0,4
L 3,8 ±0,5 3,7 ±0,6 3,7 ±0,3
M 14,9 ±1,1 17,0 ±1,3 16,0 ±0,8
KD 12,7 ±1,1 13,4 ±1,1 13,0 ±0,7
S 30,5 ±1,4 24,7 ±1,3 27,6 ±0,8
V 9,9 ±0,9 7,6 ±0,9 8,7 ±0,6
MP 6,2 ±0,7 5,1 ±0,8 5,6 ±0,5
SD 13,4 ±1,1 20,8 ±1,4 17,1 ±0,8
övr 1,0 ±0,3 1,5 ±0,4 1,3 ±0,2

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, efter region. Maj 2019. Procent
Parti C L M KD S V MP SD Övr
  % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ± % ±
Sydsverige 5,6 ±0,9 3,1 ±0,7 16,7 ±1,4 12,2 ±2,0 26,8 ±2,3 6,4 ±0,8 5,7 ±1,0 22,8 ±2,2 0,7 ±0,3
Småland med öarna 7,2 ±1,1 2,4 ±0,8 13,8 ±2,7 17,2 ±2,0 29,6 ±2,9 7,6 ±1,2 4,0 ±0,9 17,7 ±2,1 0,5 ±0,3
Västsverige 6,1 ±0,8 4,8 ±1,0 14,8 ±1,6 14,9 ±1,8 26,3 ±1,9 9,2 ±1,2 5,5 ±0,9 16,8 ±1,7 1,7 ±0,5
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 7,3 ±1,0 4,4 ±0,9 18,3 ±2,4 14,7 ±2,3 23,4 ±2,5 9,2 ±2,3 7,9 ±2,3 13,7 ±1,2 1,2 ±0,6
Stockholms kommun 7,9 ±1,2 5,6 ±1,2 21,0 ±3,1 12,3 ±3,1 20,1 ±1,6 12,7 ±2,5 7,5 ±0,9 11,4 ±3,2 1,5 ±0,9
Östra Mellansverige 6,1 ±0,9 3,4 ±0,6 17,9 ±2,5 10,7 ±1,2 30,9 ±2,4 7,6 ±1,7 4,1 ±0,6 18,0 ±2,3 1,3 ±0,4
Norra Mellansverige 8,6 ±1,4 2,3 ±0,7 10,9 ±1,8 12,9 ±2,2 32,6 ±2,6 6,6 ±0,6 4,4 ±1,5 20,4 ±2,3 1,2 ±1,2
Mellersta och övre Norrland 8,9 ±1,4 2,6 ±1,0 12,1 ±2,3 9,4 ±1,9 32,9 ±2,0 11,9 ±1,7 6,0 ±1,8 14,6 ±2,0 1,7 ±0,6
Totalt 6,9 ±0,4 3,7 ±0,3 16,0 ±0,8 13,0 ±0,7 27,6 ±0,8 8,7 ±0,6 5,6 ±0,5 17,1 ±0,8 1,3 ±0,2

Förklaring regioner

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Kommande publicering

Den 11 juni publiceras uppgifter om partisympatier i maj 2019, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 11 juni innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Definitioner och förklaringar

PSU i maj 2019 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 092 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 25,3 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,7 procent har varit förhindrade att medverka och 21,5 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 50,4 procent. Det totala antalet svarande är 4 506, vilket motsvarar 49,6 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 11 juni.

Data samlades in under perioden 29 april till 28 maj. Under insamlingsperioden pågick valrörelsen till EU-valet men de svarande informerades tydligt om att frågan om val rörde just ett hypotetiskt riksdagsval. Majoriteten av svaren samlades in under den första halvan av insamlingsperioden.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, maj 2019, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras den 11 juni 2019 kl. 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se