There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Partisympatiundersökningen november 2018 Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2018 – Val idag

Partisympatiundersökningen november 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-12-04 9.30

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2018, samt de förändringar som har skett sedan riksdagsvalet 2018. Andelen osäkra väljare är cirka 9 procent.

Vid ett val i november 2018 skulle rösterna fördela sig på följande sätt.

  • Socialdemokraterna: 30,5 ± 0,8 procent
  • Moderaterna: 19,2 ± 0,7 procent
  • Sverigedemokraterna: 18,3 ± 0,6 procent
  • Centerpartiet: 8,6 ± 0,4 procent
  • Vänsterpartiet: 8,4 ± 0,5 procent
  • Kristdemokraterna: 5,4 ± 0,3 procent
  • Liberalerna: 4,3 ± 0,4 procent
  • Miljöpartiet: 4,0 ± 0,3 procent
  • Övriga partier: 1,2 ± 0,3 procent

De rödgröna partierna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet) skulle tillsammans få 42,9 ± 0,8 procent av rösterna.

Allianspartierna (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna) skulle tillsammans få 37,5 ± 0,8 procent av rösterna.

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 9 procent i november 2018.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2018, och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Illustration: Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2018, och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

I tabellen nedan redovisas partiskattningar i november 2018 och förändringar jämfört med riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2018

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning november 2018Valet
2018
Förändring
sedan
valet
2018
PartiProcentOsäkerhets-
marginal
C 8,6 ±0,4 8,6 0,0
L 4,3 ±0,4 5,5 ‑1,2*
M 19,2 ±0,7 19,8 ‑0,6
KD 5,4 ±0,3 6,3 ‑0,9*
S 30,5 ±0,8 28,3 2,2*
V 8,4 ±0,5 8,0 0,4
MP 4,0 ±0,3 4,4 ‑0,4*
SD 18,3 ±0,6 17,5 0,8*
övr 1,2 ±0,3 1,5 ‑0,3*

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

En tabell med resultat från undersökningarna som gjordes föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas

Partierna i november 2018

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet

Vid ett val i november 2018 skulle Centerpartiet få 8,6 ± 0,4 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

För Centerpartiet noteras inga statistiskt säkerställda nettoflöden från riksdagsvalet till november 2018.

Liberalerna

Liberalerna skulle få 4,3 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i november 2018. Jämfört med riksdagsvalet 2018 är det en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,5 procent till Moderaterna och cirka 0,2 procent till Socialdemokraterna.

Moderaterna

Om det varit val i november 2018 skulle Moderaterna få 19,2 ± 0,7 procent av rösterna. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,5 procent från Liberalerna. Samtidigt har de en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,0 procent till Sverigedemokraterna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna skulle få 5,4 ± 0,3 procent av rösterna vid ett val i november 2018. I förhållande till riksdagsvalet 2018 är det en statistiskt säkerställd minskning.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna skulle få 30,5 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i november 2018. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,8 procent från Vänsterpartiet och cirka 0,2 procent från Liberalerna.

Vänsterpartiet

Vid ett val i november 2018 skulle Vänsterpartiet få 8,4 ± 0,5 procent av rösterna. Jämfört med riksdagsvalet 2018 är det ingen en statistiskt säkerställd förändring.

Vänsterpartiet har i förhållande till riksdagsvalet 2018 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,3 procent från Miljöpartiet och cirka 0,2 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har de en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,8 procent till Socialdemokraterna.

Miljöpartiet

Om det varit val i november 2018 skulle Miljöpartiet få 4,0 ± 0,3 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Miljöpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna skulle få 18,3 ± 0,6 procent av rösterna vid ett val i november 2018. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,0 procent från Moderaterna och cirka 0,3 procent från Kristdemokraterna.

”Övriga partier"

Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,2 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2018. Jämfört med riksdagsvalet 2018 är det en statistiskt säkerställd minskning.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Vänsterpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till november 2018. Procent av väljarkåren*

Illustration: Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till november 2018

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till november 2018 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettoförluster respektive nettovinster i procent. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2018. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom det också förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 7 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2018

Illustration: Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor (K) och män (M). November 2018

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2018
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentFelmarg.ProcentFelmarg.ProcentFelmarg.
C 9,2 ±0,7 8,1 ±0,8 8,6 ±0,4
L 4,4 ±0,6 4,1 ±0,6 4,3 ±0,4
M 18,8 ±1,1 19,7 ±1,2 19,2 ±0,7
KD 5,5 ±0,5 5,3 ±0,5 5,4 ±0,3
S 33,3 ±1,3 27,8 ±1,3 30,5 ±0,8
V 8,3 ±0,8 8,5 ±0,9 8,4 ±0,5
MP 4,6 ±0,6 3,4 ±0,5 4,0 ±0,3
SD 14,8 ±1,1 21,8 ±1,2 18,3 ±0,6
övr 1,0 ±0,4 1,4 ±0,4 1,2 ±0,3

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2018. Procent
PartiCLMKDSVMPSDÖvr
 %±%±%±%±%±%±%±%±%±
Sydsverige 6,8 ±0,8 4,3 ±0,7 22,7 ±2,1 4,6 ±0,9 28,4 ±2,2 5,7 ±0,6 4,5 ±0,8 22,2 ±1,5 0,8 ±0,4
Småland med öarna 10,1 ±1,9 2,4 ±0,6 17,3 ±2,3 8,1 ±0,9 30,9 ±3,1 5,9 ±1,3 2,1 ±0,7 21,6 ±2,6 1,6 ±1,3
Västsverige 9,4 ±1,3 4,8 ±0,4 17,3 ±1,2 5,4 ±0,5 28,0 ±1,6 9,5 ±1,3 4,8 ±0,9 20,0 ±1,4 0,9 ±0,4
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 9,0 ±1,3 6,4 ±2,0 24,4 ±2,2 6,0 ±0,8 28,7 ±2,4 5,4 ±0,8 4,1 ±0,6 15,1 ±1,2 0,9 ±1,1
Stockholms kommun 9,1 ±1,2 4,3 ±0,9 24,6 ±3,1 4,6 ±1,0 24,7 ±2,7 13,9 ±2,5 5,6 ±0,8 11,8 ±2,5 1,5 ±0,6
Östra Mellansverige 7,3 ±0,6 4,8 ±1,0 17,8 ±1,4 6,0 ±0,6 34,6 ±1,8 6,1 ±1,1 3,9 ±0,5 17,9 ±1,4 1,5 ±0,8
Norra Mellansverige 10,1 ±1,7 2,2 ±0,7 13,0 ±1,2 4,8 ±1,2 31,9 ±2,0 14,2 ±2,4 1,5 ±1,0 21,3 ±2,2 1,1 ±0,3
Mellersta och övre Norrland 8,8 ±1,2 2,4 ±0,8 15,5 ±1,9 3,6 ±0,6 39,3 ±2,2 9,7 ±1,6 3,8 ±1,1 15,1 ±1,6 1,9 ±1,0
Totalt 8,6 ±0,4 4,3 ±0,4 19,2 ±0,7 5,4 ±0,3 30,5 ±0,8 8,4 ±0,5 4,0 ±0,3 18,3 ±0,6 1,2 ±0,3

Förklaring regioner

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som gjordes föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2018 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 8 966 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Av urvalet har 20 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,3 procent har varit förhindrade att medverka och 24,1 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 47,3 procent. Det totala antalet svarande är 4 721, vilket motsvarar 52,7 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. Data samlades in under perioden 29 oktober till 27 november. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 7 december.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Partisympatier, samt EU- och eurosympatier, november 2018, totalt och i olika demografiska grupper, publiceras 7 december 2018 klockan 9.30.

SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympati­undersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Johan Eklund

Telefon
010-479 45 38
E-post
johan.eklund@scb.se