Till innehåll på sidan

Partisympatiundersökningen (PSU) i november 2019 - Val idag

Partisympatiundersökningen november 2019

Statistiknyhet från SCB 2019-12-03 9.30

Partisympatiundersökningen visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i november 2019, samt de förändringar som har skett sedan maj 2019 och sedan riksdagsvalet 2018.

Vid ett val i november 2019 skulle rösterna fördela sig på följande sätt.

Socialdemokraterna: 26,3 ± 0,8 procent
Sverigedemokraterna: 22,6 ± 0,7 procent
Moderaterna: 18,3 ± 0,8 procent
Vänsterpartiet: 8,1 ± 0,4 procent
Centerpartiet: 7,3 ± 0,4 procent
Kristdemokraterna: 6,6 ± 0,4 procent
Miljöpartiet: 5,1 ± 0,5 procent
Liberalerna: 4,1 ± 0,4 procent
Övriga partier: 1,6 ± 0,3 procent

Andelen osäkra i väljarkåren är cirka 15 procent i november 2019.

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2019, och skillnaden mot riksdagsvalet 2018

Diagram

Förändringen avser jämförelse mot riksdagsvalet 2018 i procentenheter. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*). 

I tabellen nedan redovisas partiskattningar för november 2019 och maj 2019 samt det senaste valresultatet. I tabellen visas även förändringar jämfört med undersökningsresultatet i maj 2019 och riksdagsvalet 2018. Statistiskt säkerställda förändringar markeras med en stjärna (*).

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”. November 2019

Frågetyp: Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?

 Skattning november 2019Skattning maj 2019  
PartiProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
Förändring sedan maj 2019Valet 2018Förändring sedan valet 2018
C 7,3 ±0,4 6,9 ±0,4 0,4 8,6 ‑1,3*
L 4,1 ±0,4 3,7 ±0,3 0,4 5,5 ‑1,4*
M 18,3 ±0,8 16,0 ±0,8 2,3* 19,8 ‑1,5*
KD 6,6 ±0,4 13,0 ±0,7 ‑6,4* 6,3 0,3
S 26,3 ±0,8 27,6 ±0,8 ‑1,3* 28,3 ‑2,0*
V 8,1 ±0,4 8,7 ±0,6 ‑0,6* 8,0 0,1
MP 5,1 ±0,5 5,6 ±0,5 ‑0,5* 4,4 0,7*
SD 22,6 ±0,7 17,1 ±0,8 5,5* 17,5 5,1*
övr 1,6 ±0,3 1,3 ±0,2 0,3 1,5 0,1

* Förändringen är statistiskt säkerställd (signifikant).

En tabell med resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas.

Partierna i november 2019

Nedan beskrivs förändringarna för samtliga partier jämfört med undersökningen i maj 2019 samt med riksdagsvalet i september 2018. Dessutom beskrivs väljarflöden mellan partierna, i procent av väljarkåren. Vi redovisar endast förändringar i väljarflöden som är statistiskt säkerställda.

Centerpartiet
Vid ett val i november 2019 skulle Centerpartiet få 7,3 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med maj 2019 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det jämfört med riksdagsvalet 2018 är en statistiskt säkerställd minskning.

Centerpartiet har i förhållande till maj 2019 en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,2 procent av väljarkåren från Kristdemokraterna. Samtidigt har Centerpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,4 procent till Moderaterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,4 procent från Liberalerna. Samtidigt har Centerpartiet statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,5 procent till Socialdemokraterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.  

Liberalerna
Liberalerna skulle få 4,1 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i november 2019. Jämfört med maj 2019 är det ingen statistiskt säkerställd förändring, medan det i förhållande till riksdagsvalet 2018 är en statistiskt säkerställd minskning.

Liberalerna har i förhållande till maj 2019 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,4 procent till gruppen ”vet ej”.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 0,7 procent till Moderaterna, cirka 0,4 procent till Centerpartiet, cirka 0,3 procent till Kristdemokraterna och cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Moderaterna
Om det varit val i november 2019 skulle Moderaterna få 18,3 ± 0,8 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd ökning jämfört med maj 2019, medan det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med riksdagsvalet 2018.

Moderaterna har jämfört med maj 2019 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 1,3 procent från Kristdemokraterna och cirka 0,4 procent från Centerpartiet. Samtidigt har Moderaterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 1,1 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 har Moderaterna statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Liberalerna och cirka 0,3 procent från Socialdemokraterna. Samtidigt har Moderaterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,3 procent till Sverigedemokraterna och cirka 0,8 procent till Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna
Kristdemokraterna skulle få 6,6 ± 0,4 procent av rösterna vid ett val i november 2019. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2019, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med riksdagsvalet 2018.

Kristdemokraterna har i förhållande till maj 2019 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 2,2 procent till Sverigedemokraterna, cirka 1,3 procent till Moderaterna, cirka 0,6 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,2 procent till Centerpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,8 procent från Moderaterna och cirka 0,3 procent från Liberalerna. Samtidigt har Kristdemokraterna en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,5 procent till Sverigedemokraterna.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna skulle få 26,3 ± 0,8 procent av rösterna vid ett val i november 2019. Det är en statistiskt säkerställd minskning, både jämfört med maj 2019 och riksdagsvalet 2018.

Socialdemokraterna har i förhållande till maj 2019 statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,3 procent till gruppen ”vet ej” och cirka 0,8 procent till Sverigedemokraterna.

I förhållande till riksdagsvalet 2018 noteras en statistiskt säkerställd nettovinst på cirka 0,5 procent från Centerpartiet. Samtidigt har Socialdemokraterna statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,8 procent till Sverigedemokraterna, cirka 0,7 procent till Vänsterpartiet och cirka 0,3 procent till Moderaterna.

Vänsterpartiet
Vid ett val i november 2019 skulle Vänsterpartiet få 8,1 ± 0,4 procent av rösterna. Jämfört med maj 2019 är det en statistiskt säkerställd minskning, medan det inte är någon statistiskt säkerställd förändring i förhållande till riksdagsvalet 2018.

Vänsterpartiet har i förhållande till maj 2019 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Sverigedemokraterna.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Vänsterpartiet statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,7 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,3 procent från Miljöpartiet och cirka 0,2 procent från ”övriga partier”. Samtidigt har Vänsterpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Sverigedemokraterna.

Miljöpartiet
Om det varit val i november 2019 skulle Miljöpartiet få 5,1 ± 0,5 procent av rösterna. Det är en statistiskt säkerställd minskning jämfört med maj 2019, medan det är en statiskt säkerställd ökning i förhållande till riksdagsvalet 2018.

Miljöpartiet har i förhållande till maj 2019 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till gruppen ”vet ej”.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 har Miljöpartiet en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,3 procent till Vänsterpartiet.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna skulle få 22,6 ± 0,7 procent av rösterna vid ett val i november 2019. Det är en statistiskt säkerställd ökning, både jämfört med maj 2019 och med riksdagsvalet 2018.

Sverigedemokraterna har i förhållande till maj 2019 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,2 procent från Kristdemokraterna, cirka 1,1 procent från Moderaterna, cirka 0,8 procent från Socialdemokraterna och cirka 0,3 procent från Vänsterpartiet.

Jämfört med riksdagsvalet 2018 noteras statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 2,3 procent från Moderaterna, cirka 1,8 procent från Socialdemokraterna, cirka 0,5 procent från Kristdemokraterna, cirka 0,2 procent från Centerpartiet, cirka 0,2 procent från Liberalerna och cirka 0,2 procent från Vänsterpartiet.

”Övriga partier"
Gruppen ”övriga partier” skulle få 1,6 ± 0,3 procent av rösterna vid val i november 2019. Det är ingen säkerställd förändring, varken jämfört med maj 2019 eller med riksdagsvalet 2018.

Gruppen ”övriga partier” har i förhållande till riksdagsvalet 2018 en statistiskt säkerställd nettoförlust på cirka 0,2 procent till Vänsterpartiet.

Figur 1 Nettoflöden från maj 2019 till november 2019. Procent av väljarkåren*

Diagram

* I figur 1 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden från maj till november 2019 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som lämnat partisvar eller svarat "vet ej" på frågan om vilket parti man skulle rösta på i val vid respektive undersökningstillfälle. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från maj 2019, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och att det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 22 i tabellpublikationen som publiceras 10 december.)

Figur 2 Nettoflöden från riksdagsvalet 2018 till november 2019. Procent av väljarkåren*

Diagram

* I figur 2 åskådliggörs statistiskt säkerställda nettoflöden i väljarkåren från riksdagsvalet 2018 till november 2019 för de olika partierna. Siffrorna anger signifikanta nettovinster respektive nettoförluster i procent av väljarkåren. Flödena baseras på samtliga som både lämnat uppgift om valt parti i riksdagsvalet 2018 och vilket parti man skulle rösta på vid val i november 2019. Flödena kan inte användas för att beräkna totalförändringarna i partiernas väljarandelar från valet 2018, bland annat eftersom endast signifikanta flöden redovisas och att det förekommer flöden mellan partier och ”vet ej”-gruppen. (Ovägda underlag återfinns i tabell 21 i tabellpublikationen som publiceras 10 december.)

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2019

Diagram

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag”, kvinnor och män. November 2019. Procent
PartiKvinnorMänTotalt
 ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
ProcentOsäkerhets-
marginal
C 8,2 ±0,7 6,4 ±0,7 7,3 ±0,4
L 4,2 ±0,6 4,0 ±0,6 4,1 ±0,4
M 17,5 ±1,2 19,1 ±1,2 18,3 ±0,8
KD 6,8 ±0,7 6,4 ±0,7 6,6 ±0,4
S 28,7 ±1,3 23,9 ±1,2 26,3 ±0,8
V 8,8 ±0,7 7,4 ±0,6 8,1 ±0,4
MP 5,8 ±0,8 4,5 ±0,8 5,1 ±0,5
SD 18,7 ±1,1 26,5 ±1,3 22,6 ±0,7
övr 1,2 ±0,4 1,9 ±0,6 1,6 ±0,3

Skattning av valresultatet ”om det varit val idag” efter region. November 2019. Procent 

PartiCLMKDSVMPSDÖvr
 %±%±%±%±%±%±%±%±%±
Sydsverige 4,6 ±0,7 3,7 ±0,7 19,0 ±1,7 6,3 ±1,0 25,7 ±2,2 5,3 ±0,7 4,7 ±1,0 29,1 ±2,2 1,5 ±1,0
Småland med öarna 10,2 ±2,1 3,8 ±2,1 13,9 ±2,3 12,4 ±2,3 26,6 ±2,6 6,3 ±1,0 3,0 ±0,9 23,0 ±2,0 0,8 ±0,6
Västsverige 6,6 ±0,8 4,7 ±0,9 18,3 ±1,5 6,6 ±0,7 24,1 ±1,5 8,9 ±1,0 4,4 ±0,9 23,9 ±1,7 2,5 ±0,9
Stockholms län exkl. Stockholms kommun 7,8 ±1,3 4,0 ±1,1 19,8 ±1,8 6,4 ±1,3 25,1 ±2,3 6,2 ±1,1 7,0 ±1,7 22,1 ±2,3 1,5 ±0,8
Stockholms kommun 11,1 ±2,4 6,1 ±1,2 21,5 ±3,3 3,7 ±1,0 23,9 ±2,9 12,2 ±1,3 7,9 ±1,7 12,9 ±2,4 0,7 ±0,6
Östra Mellansverige 6,0 ±0,7 3,9 ±1,2 21,5 ±2,4 7,0 ±1,1 25,2 ±1,8 7,8 ±0,9 6,3 ±1,7 21,5 ±1,5 0,9 ±0,9
Norra Mellansverige 8,4 ±1,8 1,8 ±0,7 14,2 ±2,0 5,7 ±1,3 29,3 ±2,8 8,3 ±1,1 4,6 ±2,2 25,7 ±2,7 2,0 ±1,3
Mellersta och övre Norrland 7,0 ±1,3 3,8 ±1,0 13,7 ±2,3 5,1 ±1,0 35,3 ±2,6 11,3 ±1,4 2,3 ±0,5 19,5 ±2,2 2,0 ±1,2
Totalt 7,3 ±0,4 4,1 ±0,4 18,3 ±0,8 6,6 ±0,4 26,3 ±0,8 8,1 ±0,4 5,1 ±0,5 22,6 ±0,7 1,6 ±0,3

Förklaring regioner

Sydsverige; Blekinge och Skåne län
Småland med öarna; Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län
Västsverige; Hallands och Västra Götalands län
Östra Mellansverige; Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län
Norra Mellansverige; Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län
Mellersta och övre Norrland; Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

En tabell med regionala resultat från undersökningarna som genomförts under nuvarande och föregående mandatperiod finns i SCB:s statistikdatabas: Statistikdatabasen

Definitioner och förklaringar

PSU i november 2019 genomfördes med ett riksomfattande slumpmässigt urval omfattande 9 149 i riksdagsval röstberättigade personer utan övre åldersgräns. Svar från dessa personer samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkät. Personerna i urvalet ges inledningsvis möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Data samlades in under perioden 28 oktober till 26 november.

Av urvalet har 26,8 procent ej anträffats (inkl. hemligt telefonnummer och saknar telefon), 3,0 procent har varit förhindrade att medverka och 19,5 procent har inte velat delta i intervjun. Det totala individbortfallet uppgår till 49,2 procent. Det totala antalet svarande är 4 645, vilket motsvarar 50,8 procent. Det förekommer också att personer inte velat besvara vissa frågor. En mer utförlig bortfallsredovisning tillgängliggörs i samband med publiceringen den 10 december.

Resultaten presenteras i form av punktskattningar ± osäkerhetsmarginaler. Det intervall som bildas av procentskattningen ± osäkerhetsmarginalen blir här ett 95-procentigt osäkerhetsintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller det riktiga populationsvärdet om inga systematiska fel förekommer.

Nästa publiceringstillfälle

Den 10 december publiceras uppgifter om partisympatier i november 2019, totalt och i olika demografiska grupper. SCB har valt att dela upp publiceringen av Partisympatiundersökningen dels för att kunna publicera ”Val idag-skattningen” så snart som möjligt efter avslutad datainsamling, dels för att tydliggöra att det rör sig om två olika mått. ”Val idag-skattningen” mäts med frågan ”Vilket parti skulle du rösta på om det vore riksdagsval någon av de närmaste dagarna?”, medan partisympati mäts med frågorna ”Är det något av de politiska partierna som står dig närmare än de andra?” och ”Men vilket parti har du störst sympati för?”.

Publiceringen den 10 december innehåller även uppgifter om EU- och eurosympatier, totalt och i olika demografiska grupper.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för demokratistatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
fax 08-506 947 72

E-post
psu@scb.se

Förfrågningar

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se