Till innehåll på sidan

Fakta om Partisympatiundersökningen (PSU)

I maj varje år genomför Statistiska centralbyrån Partisympatiundersökningen (PSU). Innan 2023 genomfördes undersökningen i maj och november varje år. Syftet med undersökningen är att beskriva det politiska opinionsläget. Undersökningen ställer frågan vilket parti man skulle rösta på om det var val idag, och vilket parti som är bästa parti.

Statistiskt urval speglar röstberättigade

Genom ett slumpmässigt urval blir cirka 9 000 personer utvalda att intervjuas i Partisympatiundersökningen. Urvalet representerar alla personer som är folkbokförda i Sverige och hade varit röstberättigade om det hade varit ett riksdagsval under det aktuella året. Svaren samlas in genom såväl telefonintervjuer som webbenkäter. Om man inte har besvarat webbenkäten blir man under insamlingsperioden kontaktad via telefon. Vi ringer till alla typer av telefonnummer privata mobilnummer, tjänstetelefoner och fasta hemnummer. Vi gör flera kontaktförsök och kan ringa olika telefonnummer om vi inte får svar vid första försöket.

Vi frågar om vilket parti man skulle rösta på om det var val idag och partisympatier (”bästa parti”). Undersökningen frågar också om EU och Euro-sympatier.

Långsiktiga rörelser mellan partierna

Partisympatiundersökningen är inte en prognos över kommande valresultat utan det ger en bild av opinionsläget endast vid den aktuella tidpunkten. Efter varje undersökningsomgång publicerar vi en skattning över hur väljarnas röster skulle fördela sig mellan riksdagspartierna vid ett hypotetiskt riksdagsval idag samt väljarflöden. Väljarflöden beskriver hur väljare rör sig mellan de olika partierna jämfört med förra undersökningsomgången och riksdagsvalet.

Genom att vi har ett stort urval är det också möjligt att redovisa hur partisympatierna fördelar sig över ett stort antal delgrupper i väljarkåren. Resultatet bryts ned på till exempel kön, ålder, socioekonomisk bakgrund, och utländsk/svensk bakgrund.
Undersökningen har pågått sedan 1972 vilket gör det möjligt att göra studier över tid.

Resultaten från Partisympatiundersökningen publiceras i juni i form av pressmeddelanden, tabeller och diagram på SCB:s webbplats scb.se.

Mer information

Frågor och svar om Partisympatiundersökningen (PSU)

Kontakt

Mikaela Järnbert

Telefon
010-479 42 43
E-post
mikaela.jarnbert@scb.se

Regina Vilkénas

Telefon
010-479 41 18
E-post
regina.vilkenas@scb.se