Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Partisympatiundersökningen (PSU)

Här har vi listat svaren på några av de vanligaste frågorna om Partisympatiundersökningen (PSU).

Vilka får vara med i Parti­sympati­undersökningen (PSU)?

I partisympatiundersökningen är det de som får rösta i ett riksdagsval som är intressanta. Därför drar vi ett slumpmässigt sannolikhetsurval bland personer som är röstberättigade till ett hypotetiskt riksdagsval aktuellt undersökningsår. Precis som i valet finns ingen övre åldersgräns. Ungefär 9 000 personer ingår i urvalen.

Det har förekommit uppgifter i media om att ni huvudsakligen ringer till fasta telefoner?

Nej, vi ringer till alla typer av telefonnummer, fasta hemnummer, såväl som privata mobilnummer och tjänstetelefoner.

Hur får ni tag i människor som ni inte har något telefonnummer till?

Det är väldigt viktigt att vi lyckas nå så många som möjligt av de som ingår i undersökningen. Därför lägger vi ner mycket arbete på att hitta rätt telefonnummer.

Många människor har mobiltelefon via sitt arbete och då kan vi ofta söka numret den vägen. Vi kan till exempel också söka personen via andra som bor i samma hushåll. Det är i slutändan väldigt få personer som vi inte hittar något telefonnummer till alls.

Vi ger också uppgiftslämnare möjlighet att svara på en webbenkät och skickar information om det per brev och når personer på det sättet också.

Samlar ni in data på andra sätt än via telefon?

Från och med undersökningen i maj 2016 får alla som tillfrågas om att delta i undersökningen möjlighet att svara via webben. Introduktionen av sådan blandad insamling genomfördes under kontrollerade former och förändringen skedde successivt med endast vissa delar av urvalet. Vi kunde då analysera svarsmönster och jämföra med dem som bara svarar via telefon som tidigare.

Urvalsmetodiken är exakt densamma som tidigare, med ett slumpmässigt urval från befolkningsregistret. Skillnaden ligger i att urvalet i början av insamlingsperioden har getts möjlighet att besvara frågorna via en webbenkät. Om de inte har besvarat webbenkäten har de senare under insamlingsperioden kontaktats personen via telefon. I likhet med tidigare undersökningar används alla tillgängliga telefonnummer, både till mobila och fasta telefoner, för att kontakta de utvalda personerna.

Hur stort är bortfallet – alltså hur många är det som inte svarar?

Det totala bortfallet i de senaste mätningarna har legat runt 50 procent.

Information om bortfallet vid det senaste undersökningstillfället redovisas i statistiknyheten.

Blir resultaten tillförlitliga trots att så många inte svarar?

Givetvis blir kvaliteten i undersökningar bättre ju fler som svarar. Vi kan dock kompensera för en betydande del av den skevhet som uppstår på grund av bortfallet med hjälp av olika typer av viktning. Det gör vi i Partisympatiundersökningen.

Mer information i dokumentationen om undersökningen. 

Är SCB:s bortfall ovanligt stort?

Bortfallet i SCB:s undersökningar har tyvärr ökat över tid, och det är ett problem som undersökningsbranschen i stort brottas med. Hur stort bortfall de övriga opinionsmätningarna har redovisar de oftast inte, så vi kan inte jämföra oss med dem vad gäller bortfall. Ur ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att SCB står sig relativt väl.