Till innehåll på sidan

Kommunal och regional energistatistik 2014:

Varberg och Östhammar producerar mest el

Statistiknyhet från SCB och Energimyndigheten 2016-02-26 9.30

Varberg och Östhammar producerar i särklass mest el av Sveriges kommuner. I Stockholm produceras mest fjärrvärme. Göteborg var den kommun som använde totalt sett mest energi under år 2014, följt av Stockholm och Luleå.

Det framgår av den Kommunala och regionala energistatistiken. Statistiken produceras av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken är tänkt att fungera som underlag för målsättningar och uppföljningar i arbetet med energi-, klimat- och miljömål och på så sätt ge möjligheter att fatta beslut som på sikt skapar en bättre miljö i kommunerna.

Statistiken visar även att elproduktionen från vindkraft ökar i Sverige för varje år. Under 2014 ökade den med hela 14 procent. Det syns också att förnybara bränslen inom industrin ökar år för år och man kan även se en trend att icke förnybara bränslen inom transportkategorin minskar genom åren. Det är uppgifter på riksnivå. För att se om utvecklingen är densamma på kommunal eller regional nivå kan man besöka SCB:s statistikdatabas.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Energimyndigheten

Adress
Box 310, 631 04 Eskilstuna

Förfrågningar

Energimyndigheten - Emilia Hygstedt

Telefon
016-544 23 82
E-post
emilia.hygstedt@energimyndigheten.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Helena Rehn

Telefon
010-479 66 42
E-post
helena.rehn@scb.se