Till innehåll på sidan

Nätpris för naturgas – hushållskunder 2008–2014

Genomsnittligt nätpris den 1 januari för naturgas – hushållskunder, öre/kWh för olika förbrukarkategorier (moms ingår)

  Pris per förbrukarkategori, öre/kWh
  D1 D2 D3
1 januari 2008 51 23 17
1 januari 2009 53 25 23
1 januari 2010 67 29 25
1 januari 2011 68 30 25
1 januari 2012 74 30 26
1 januari 2013 84 27 26
1 januari 2014 72 29 23

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig
konsumtion kWh
D1

< 5 500

D2

5 500 - < 55 000

D3

> 55 000

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00