Till innehåll på sidan

Gaspriser och gasavtal

Nästa publicering: 2021-10-22

Statistiken visar vad hushåll och industrier i genomsnitt betalar per kalenderhalvår och förbrukarkategori för naturgas, inklusive nätdistribution, avgifter och skatter. Statistiken publiceras två gånger per år. Från och med år 2007 är priserna beräknade som genomsnittliga priser per halvår. Vidare redovisas byten av naturgasleverantör årsvis.

Ny redovisning av statistik om naturgas och el

Från och med juli 2021 redovisas all statistik som tidigare redovisats under sidorna "Priser på elenergi och på överföring av el", "Energipriser på naturgas och el", "Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten", "Omförhandling och byten av elavtal" samt "Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör" samlat under två sidor avseende el respektive naturgas. Det är dels den här sidan, dels sidan
Elpriser och elavtal.

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Äldre dokumentation: Energipriser på naturgas och el
Äldre dokumentation: Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten
Äldre dokumentation: Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Äldre dokumentation: Energipriser på naturgas och el
Äldre dokumentation: Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör
Statistikens detaljerade innehåll

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0302