Till innehåll på sidan

Nätpris för naturgas – industrikunder 2008–2014

Genomsnittligt nätpris den 1 januari för naturgas – industrikunder, öre/kWh för olika förbrukarkategorier (moms ingår inte)

  Pris per förbrukarkategori, öre/kWh
  I1 I2 I3 I4 I5
1 januari 2008 16 12 7 4 3
1 januari 2009 18 13 9 7 3
1 januari 2010 17 12 8 4 3
1 januari 2011 17 12 7 4 3
1 januari 2012 20 13 10 6 5
1 januari 2013 19 14 10 6 5
1 januari 2014 18 14 9 5 4

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig
konsumtion, MWh
I1

< 300

I2

300 - < 3 000

I3

3 000 - < 30 000

I4

30 000 - < 300 000

I5

300 000 - < 1 100 000

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00