Till innehåll på sidan

Priser på naturgas för hushållskunder 2007–2014

Tabellen visar genomsnittligt totalpris på naturgas som betalas av hushållskunder, per halvår. I totalpriset ingår naturgas, nät, energi- och koldioxidskatt och moms. Priset anges i öre/kWh.

    Förbukarkategori
    D1 D2 D3
    Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt Handelspris Nätpris Totalt
2007 januari–juni     122     86     84
  juli–december     121     85     84
2008 januari–juni     126     90     87
  juli–december     144     102     99
2009 januari–juni     130     97     93
  juli–december     149     100     93
2010 januari–juni     150     101     96
  juli–december     157     101     93
2011 januari–juni     160     109     100
  juli–december     169     110     101
2012 januari–juni     169     108     98
  juli–december     177     108     102
2013 januari–juni     152     105     99
  juli–december     147     107     94
2014 januari–juni     150     106     97

Definitioner och förklaringar

Förbrukar-
kategori
Årlig konsumtion, 
kWh
D1 < 5 500
D2 5 500–< 55 000
D3

≥ 55 000

 

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2022-09-30

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00