Till innehåll på sidan

Energistatistik för lokaler

Nästa publicering: 2018-04-05

Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i lokaler.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Energimyndigheten logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Energistatistik för lokaler 2006 SM 2007-11-05
Energistatistik för lokaler 2005 SM 2006-10-23
Energistatistik för lokaler 2004 SM 2005-10-05
Energistatistik för lokaler 2003 SM 2004-10-06
Energistatistik för lokaler 2002 SM 2003-09-02
Energistatistik för lokaler 2001 SM 2002-10-15
Energistatistik för lokaler 2000 SM 2001-10-31

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/en0103