Till innehåll på sidan

Industrins energianvändning

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-11-15

Industrins energianvändning publiceras på Energimyndighetens webbplats:

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Från och med publicering avseende 2020 kommer dokumentation endast publiceras hos Energimyndigheten.

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Har du frågor om statistiken?

Mattias Arvidsson

Telefon
010-479 66 83
E-post
mattias.arvidsson@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0113