Till innehåll på sidan

Översiktstabell, bränsleanvändning kvartal 3 2021 och 2022, TJ

Bränsleanvändning inom utvinning av mineral och tillverkningsindustri samt el-, gas- och värmeverk

SNI 2007 Näringsgren År Summa Stenkol Koks Trädbränslen, avlutar, tall- och beckolja, bioolja, sopor och torv Gasol Eldnings-olja nr 1 Eldnings-olja nr 2-6 Naturgas därav flytande naturgas (LNG)
05-33 Totalt tillverkningsindustri och utvinning av mineral 2021 65 596 4 184 7 146 44 220 3 070 772 1 922 3 332 950
    2022 65 787 4 218 8 469 45 077 3 155 711 1 814 2 344 638
05-09 Utvinning av mineral 2021 1 699 920 .. 20 145 418 .. ..
    2022 1 717 975 .. 22 .. 346 41 41
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 2021 949 7 322 202 102 15 301
    2022 964 7 398 174 102 11 272
13-15 Textil-, beklädnads- o lädervaruind 2021 26 9 11 1 6
    2022 .. .. 16 3 5
16 Trävaruindustri, ej möbler 2021 2 684 2 626 1 55 1
    2022 .. 2 969 1 28 3 ..
17-18 Massa-, pappers- och pappersvaruind, Förlag; grafisk o a reproindustri 2021 42 830 2 40 687 468 137 929 369 237
    2022 .. 40 944 .. 172 769 138 88
19-21 Kemisk industri-, petroleumprod m. m. 2021 1 832 0 333 382 53 69 995
    2022 1 488 .. .. 438 35 120 517
22 Gummi- och plastvaruindustri 2021 84 .. 44 ..
    2022 77 39 35 3
23 Jord- och stenvaruindustri 2021 2 160 833 .. .. 162 59 270 505 ..
    2022 2 072 .. .. 117 165 57 353 415 ..
24 Stål- och metallverk 2021 .. 2 430 6 866 .. 1 593 127 219 991 ..
    2022 13 414 .. 8 327 1 621 99 212 840 ..
241-243 Järn- och stålverk 2021 11 966 .. 6 854 1 405 .. .. 923 ..
    2022 12 691 1 941 8 314 1 435 .. .. 770 ..
25 Metallvaruindustri, ej maskinindustri 2021 185 9 83 5 71 ..
    2022 130 8 69 8 45
26-28 Industri för datorer, el- och optikprodukter 2021 116 4 34 45 22 12
    2022 62 3 30 15 13
29-30 Transportmedelsindustri 2021 189 .. 8 65 .. ..
    2022 224 .. 9 66 .. ..
31-33 Övrig tillverkningsindustri 2021 .. 22 5 13 ..
    2022 65 .. .. 3 5
35 El-, gas- och värmeverk 2021 34 029 32 786 8 458 685 89 2
    2022 36 944 35 315 12 475 1 086 56 5

 

Definitioner och förklaringar

Eldningsolja nr 1, 1 000 m= 35,82 TJ
Eldningsolja nr 2–6, 1 000 m= 38,34 TJ
Stenkol, 1 000 ton = 27,22 TJ
Koks, 1 000 ton = 28,04 TJ
Gasol, 1 000 ton = 46,04 TJ
Naturgas, rördistribuerad 1 milj m3 = 39,78 TJ
Naturgas, LNG 1 000 ton = 48,89 TJ
Trädbränslen, avlutar och dylikt, 1 000 toe = 41,87 TJ

Mer om statistiken

Källa
Energimyndigheten

Senast uppdaterad
2022-12-12

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Jörgen Bromé

Telefon
010-479 45 33
E-post
jorgen.brome@scb.se