Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2014

Län [1]Biogas,
1000 Nm3
Naturgas,
1000 Nm3
Totalt
fordonsgas,
1000 Nm3
Stockholms län
26 336 13 402 39 738
Uppsala län
3 056 1 301 4 357
Södermanlands län
2 889 302 3 191
Östergötlands län
11 111 1 151 12 262
Jönköpings län
2 836 1 192 4 028
Kronobergs län
277 59 336
Kalmar län
1 464 406 1 871
Blekinge län
841 245 1 086
Skåne län
20 025 24 400 44 425
Hallands län
1 923 1 886 3 809
Västra Götalands län
18 244 7 244 25 488
Värmlands län
2 271 1 494 3 765
Örebro län
3 116 1 313 4 428
Västmanlands län
3 445 3 120 6 565
Gävleborgs län
536 423 958
Västernorrlands län
216 142 358
Jämtlands län
445 0 445
Västerbottens län
1 010 0 1 010
Norrbottens län
160 429 589
Totalt
100 198 58 511 158 709

1) Det föreligger viss osäkerhet av fördelningen mellan biogas och naturgas på länsnivå.

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se