Till innehåll på sidan

Leveranser av fordonsgas

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-19

Statistiken visar leveranser länsvis efter typ av gas samt leveranser till och antal tankställen efter typ av tankställe.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Hitta på sidan

Om statistiken

Tabeller och diagram

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Monica Leonardsson

Telefon
010-479 62 81
E-post
monica.leonardsson@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0120