Till innehåll på sidan

Leveranser av biodrivmedel 2015, halvårsvis

Tabellen visar leveranser av biodrivmedel i m3

 Första halvåretAndra halvåretTotalt
Dieselbränsle innehållande
biodiesel [1]
2 378 2 432 4 810
därav biodiesel
403 514 916
Övrig biodiesel
96 115 211
Motorbensin innehållande
biokomponenter[2]
1 618 1 718 3 336
därav biokomponenter
81 86 166
Övrig etanol (ren 100 % och
etanol i E85 och ED95)[r]
55 53 108

1) Med biodiesel avses FAME (fettsyrametylestrar) och HVO (hydrogenated vegetable oil)

2) Med biokomponenter avses etanol och ETBE (Etyltert butyl ether)

r) Reviderat värde

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se