Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter, 2016

Tabellen visar leveranser av petroleumprodukter i m3 respektive ton

VaruslagTotalt, exkl.
bunkring för
utrikes sjöfart
Därav tillBunkring för
utrikes sjöfart
  ÅterförsäljareKonsumenter 
Lättbensin för framställning
av stadsgas, m3
0 0 0 0
Flygbensin, m3
1 904 .. .. 0
Motorbensin, m3
3 338 553 3 168 264 170 289 0
Andra lättoljor, m3
(exkl gas)
.. .. .. 0
Petroleumnafta, m3
(lacknafta o d)
.. .. 158 0
Flygfotogen, m3
1 264 056 0 1 264 056 0
Annan fotogen och
andra mellanoljor, m3
.. .. .. 0
Dieselbränsle, m3
5 860 594 4 549 670 1 310 924 26 024
Eldningsolja nr 1, m3
749 629 132 007 617 622 789 290
Eldningsolja nr 2 - 6, m3
175 618 976 174 642 1 467 198
eldningsolja nr 2 inkl
WRD-olja, m3
26 307   26 307 45 891
eldningsolja nr 3 - 6, m3
149 311 976 148 335 1 421 307
därav svavelhalt >=1%, m3
0 0 0 ..
Propan och butan
(gasol), ton
346 927 .. .. 0

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2017-02-17

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se