Till innehåll på sidan

Leveranser av petroleumprodukter fördelad på förbrukarkategori, december 2017

Tabellen visar leveranser av petroleumprodukter i m3 respektive ton

 Jordbruk,
skogsbruk,
fiske
Gruvor
och
mineral-
brott,
tillverk.-
industri
Stat, kommun,
andsting,
företag inom
fjärrvärme och
elsektorn
Järn-
vägar
Sjöfart,
exkl.
bunkring
ör utrikes
sjöfart
FastigheterÖvrigtSumma
   Kraftverk,
gasverk
Kraft-
värme-
verk,
värme-
verk
Övrigt  En- och
två-
bostads-
hus
Fler-
bostads-
hus
Övriga
fastig-
heter
  
Dieselbränsle
totalt, m3
6 246 13 284 344 21 .. 97 634 36 .. 255 437 331 462 250
lev via
bensinstationer,
m3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 667 361 667
övriga
leveranser
6 246 13 284 344 21 .. 97 634 36 .. 255 75 664 100 583
Eldningsolja
nr 1–2 totalt,
m3
1 247 16 127 1 064 1 250 2 864 90 3 384 2 064 601 10 215 15 985 54 891
Eldningsolja
nr 1, m3
1 247 15 068 1 064 1 250 2 864 90 3 384 2 064 601 10 215 15 985 53 832
Eldningsolja
nr 2, m3
0 1 059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 059
Eldningsolja
nr 2–6 totalt,
m3
0 10 270 0 461 0 0 256 0 0 3 178 374 14 539
Eldningsolja
nr 3–6, m3
0 9 211 0 461 0 0 256 0 0 3 178 374 13 480
Propan och
butan (gasol)
totalt, ton
35 22 547 71 1 604 18 0 0 0 0 14 1 069 25 358
motorgas, ton
0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 133 145
gasol o d
i bulk, ton
35 22 547 71 1 604 6 0 0 0 0 14 179 24 456
gasol o d
i flaska, ton
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 757

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se