Till innehåll på sidan

Leveranser av bensin fördelad på miljöklasser

Kubikmeter

År och månad

Totala leveranser

 

Miljöklass 1

Miljöklass 2

Alkylatbensin Summa
  Ron 95 Ron 98 Ron 95 Ron 98    
2017
           
Dec
236 921 7 475 0 0 878 245 274
Nov[r]
236 679 7 554 0 0 1 520 245 753
Okt
255 461 8 814 0 0 1 825 266 100
Sep
250 381 10 038 0 0 1 611 262 030
Aug
290 383 12 254 0 0 2 254 304 891
Juli
299 091 12 892 0 0 2 392 314 375
Juni
280 196 10 997 0 0 3 178 294 371
Maj
282 271 12 941 0 0 2 623 297 835
Apr
245 391 8 858 0 0 2 110 256 359
Mar
252 716 8 260 0 0 1 624 262 600
Feb
214 566 5 600 0 0 1 196 221 362
Jan
221 276 5 991 0 0 594 227 861
Summa 2017
3 065 332 111 674 0 0 21 805 3 198 811
2016
           
Dec
249 620 8 588 0 0 1 162 259 370
Nov
246 997 6 872 0 0 993 254 862
Okt
258 364 8 318 0 0 1 441 268 123
Sep
266 214 10 718 0 0 1 821 278 753
Aug
298 311 12 332 0 0 2 221 312 864
Juli
310 371 14 147 0 0 1 885 326 403
Juni
296 442 12 835 0 0 2 841 312 118
Maj
286 390 12 381 0 0 2 922 301 693
Apr
256 259 9 055 0 0 1 987 267 301
Mar
269 875 9 761 0 0 1 496 281 132
Feb
238 122 7 737 0 0 901 246 760
Jan
222 074 5 887 0 0 632 228 593
Summa 2016
3 199 039 118 631 0 0 20 302 3 337 972
Summa 2015
3 321 779 124 448 3 143 0 22 015 3 471 386
Summa 2014
3 406 651 117 796 2 234 0 18 512 3 545 193
Summa 2013
3 544 969 120 721 2 126 0 17 253 3 685 069
Summa 2012
3 736 021 124 617 2 171 0 17 902 3 880 711
Summa 2011
4 085 043 120 200 1 296 3 16 321 4 222 863
Summa 2010
4 394 401 138 418 1 100 0 16 288 4 550 207
Summa 2009
4 648 146 176 597 1 508 0 18 512 4 844 763
Summa 2008
4 706 650 196 644 3 847 5 22 408 4 929 554
Summa 2007
4 911 874 321 919 2 511 1 17 312 5 253 617
Summa 2006
4 992 235 351 920 2 042 1 596 15 463 5 363 256
Summa 2005
5 100 394 382 838 3 206 1 624 20 131 5 508 193
Summa 2004
5 107 502 431 586 3 845 2 148 12 087 5 557 168

[1]=reviderat värde

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel, januari 2004–november 2017

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-02-16

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se