Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, december 2016:

Aktieförmögenheten på rekordnivå

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2017-03-01 9.30

Aktier noterade på svensk marknadsplats värderades till 6 479 miljarder kronor vid utgången av 2016. En uppgång med 400 miljarder på ett år. En positiv börsutveckling bidrog samtidigt som antalet noterade bolag ökade till sin högsta nivå någonsin.

Aktieförmögenheten, värdet av de noterade bolagen på svensk marknadsplats inklusive dessa bolags onoterade aktieserier, ökade med 400 miljarder kronor under 2016 och uppgick till 6 479 miljarder vid utgången av året. Stockholmsbörsen gick enligt affärsvärldens generalindex upp 6 procent under året och 134 bolag nynoterades samtidigt som 56 avnoterades. Vid utgången av året var 720 bolag noterade på svensk marknadsplats.

Genomsnittlig aktieportfölj långt ifrån medianen

Svenskars genomsnittliga portfölj av direktägda aktier uppgick till 517 000 kronor. Medianen, den mittersta portföljen, låg betydlig lägre på 30 000 kronor. Den stora skillnaden förklaras av ett skevt ägande där några få äger betydligt större portfölj än genomsnittet. Vid utgången av 2016 ägde de fem procenten med störst innehav omkring 79 procent av aktieförmögenheten.

Kvinnor ägde en tredjedel och män två tredjedelar av de direktägda aktierna. Personer över 64 år ägde mer än hälften av tillgångarna medan de under 35 år ägde mindre än 20 procent. Samman-ställningen omfattar samtliga svenska individer som kunnat urskiljas som kontoinnehavare. Däremot ingår inte förvaltarregistrerade innehav där uppgift om den slutliga ägaren saknas. Dessa innehav utgör cirka 9 procent av hushållens totala ägande.

Utlandssektorn största ägaren

Utländska placerare var fortsatt den största ägarsektorn med ett innehav på runt 40 procent. Icke-finansiella bolag, investeringsfonder och hushåll var därefter de största aktieägarsektorerna med runt 12 procent vardera.

Aktieinnehavet fördelat på sektorer, procent, december 2016

Diagram

Utlandssektorns ägande i aktier på den svenska marknaden fortsatte att öka under 2016. Sammanlagt uppgick utländska placerares innehav i svenska aktier till 2 556 miljarder kronor vid utgången av december 2016. Det är nästan en fördubbling sedan 2011. Största tillväxten har skett av investerare i Asien, men från en låg nivå. Därefter ökar investeringar från Nordamerika mest, med en uppgång på 105 procent sedan 2011. Investerare i USA och i Storbritannien ägde tillsammans över 50 procent av utlandets andel. Båda ländernas innehav ökade under 2016.

Ägarandel i procent
ÅrIcke-finans-iella företagFinans-iella företagStatKommunSocial-för-säkringHus-hållIcke-vinst-drivande organisa-tionerUt-landetTotalt värde, mdkr
2016 dec
12,8 27,9 1,1 0,0 2,6 11,9 4,2 39,4 6 479
2016 jun
13,7 27,1 1,3 0,0 2,7 12,3 4,1 38,8 5 745
2015 dec
13,5 26,6 1,4 0,0 2,5 11,9 4,1 40,0 6 079
2015 jun
12,2 27,2 1,6 0,0 2,5 11,2 4,2 41,0 6 000
2014 dec
12,4 27,8 1,8 0,0 2,6 11,1 4,4 39,9 5 542
2014 jun
12,0 27,8 1,9 0,0 2,6 11,2 4,4 40,0 5 187
2013 dec
11,9 26,9 2,0 0,0 2,8 10,9 4,4 41,0 5 010
2013 jun
11,4 27,4 2,5 0,0 3,0 10,9 4,3 40,5 4 272
2012 dec
11,5 27,6 2,9 0,0 2,8 10,8 4,1 40,3 4 039
2012 jun
12,1 27,2 3,1 0,0 3,1 11,3 4,0 39,2 3 715
2011 dec
12,0 27,8 3,1 0,0 3,3 11,2 3,9 38,7 3 611
2011 jun
11,5 29,1 3,0 0,0 3,0 11,4 3,9 38,1 4 185
2010 dec
9,2 28,7 3,8 0,0 3,1 13,3 4,1 37,8 4 342
2010 jun
8,9 28,9 4,1 0,0 3,2 13,7 4,1 37,1 3 701
2009 dec
9,1 29,1 4,7 0,0 3,4 13,9 4,3 35,4 3 518
2009 jun
9,5 27,8 4,7 0,1 3,5 14,5 4,3 35,8 2 852
2008 dec
9,5 27,4 4,6 0,1 3,5 14,5 4,6 35,8 2 313
2008 jun
10,2 27,3 4,2 0,1 3,7 13,7 4,5 36,4 3 182
2007 dec
9,4 26,9 4,5 0,1 3,2 13,4 4,4 38,0 4 064
2007 jun
9,0 27,6 3,7 0,1 3,1 14,0 4,7 37,9 4 734
2006 dec
9,0 27,0 4,5 0,1 3,2 14,3 4,8 37,2 4 425
2006 jun
9,9 27,9 4,2 0,1 3,2 14,4 4,7 35,6 3 665
2005 dec
8,4 28,6 4,4 0,1 3,5 14,8 4,8 35,3 3 627
2005 jun
8,3 28,9 4,5 0,1 3,7 15,3 4,5 34,6 3 054
2004 dec
8,7 28,5 5,2 0,2 3,8 15,0 4,7 33,9 2 768
2004 jun
8,0 29,6 4,6 0,2 4,0 14,8 4,6 34,1 2 586
2003 dec
9,2 28,7 5,5 0,2 4,1 14,4 4,6 33,1 2 354
2003 jun
8,8 29,3 5,6 0,2 4,3 14,5 4,8 32,4 1 953
2002 dec
8,5 28,9 5,7 0,2 4,1 14,3 4,8 33,5 1 869

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se

Katarina Stjepanovic

Telefon
010-479 43 03
E-post
katarina.stjepanovic@scb.se