Till innehåll på sidan

Ägarandelar av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats

Andel i procent av marknadsvärdet

Ägarandelar av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ned som excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-02

Har du frågor om statistiken?

Niklas Hedberg

Telefon
010-479 40 41
E-post
niklas.hedberg@scb.se