Till innehåll på sidan

Ägarandelar av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats

Andel i procent av marknadsvärdet

Diagram

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-09-04

Har du frågor om statistiken?

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se