Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2020

Marknadsvärdet på försäkringsföretagens kapitalplaceringar sjunker

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2020-05-29 9.30

Under årets första kvartal sjönk marknadsvärdet för försäkringsföretagens placeringstillgångar till 5 000 miljarder kronor. Det kan jämföras med 5 354 miljarder vid föregående kvartals slut, och därmed är den uppåtgående trenden som varat de senaste fyra kvartalen bruten. Under perioden uppgick branschens nettoinvesteringar till 21 miljarder.

Signifikant marknadsnedgång i aktier och andelar

Den största bidragande faktorn till förändringen i marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar under årets första kvartal, var förändringen i bolagens innehav av aktier och andelar. Efter första kvartalet uppgick marknadsvärdet av försäkringsföretagens innehav i dessa tillgångsslag till 3 014 miljarder, att jämföra med 3 420 miljarder föregående kvartal. Totalt nettosåldes även 9 miljarder av försäkringsföretagens tillgångar av aktier och andelar.

Försäkringsföretagen ökar sina kassa- och banktillgodohavanden

Kassa- och banktillgodohavanden uppgick till 147 miljarder. Det kan jämföras med 96 miljarder för föregående kvartal, och 112 miljarder för motsvarande period föregående år.

Skade- och livförsäkring under första kvartalet

Marknadsvärdet på livförsäkringsföretagens kapitalplaceringar uppgick till 4 442 miljarder vid slutet av första kvartalet. Det kan jämföras med 4 776 miljarder föregående kvartal.

Motsvarande mått för skadeförsäkringsföretagen uppgick till 558 miljarder nuvarande kvartal, respektive 578 miljarder föregående kvartal.

Livförsäkringsföretagens nettoinvesteringar under kvartalet uppgick till 15 miljarder, medan skadeförsäkringsföretagen nettoinvesterade för 6 miljarder under kvartalet.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 1:a kvartalet 2020

Nästa publiceringstillfälle

2020-09-07 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Marcus Lodén

Telefon
010-479 40 67
E-post
marcus.loden@scb.se