Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2021

Försäkringsföretagens kapitalplaceringar har ökat

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-09-06 9.30

Under andra kvartalet 2021 steg marknadsvärdet på försäkringsföretagens placeringstillgångar till 6 327 miljarder kronor. Det kan jämföras med 6 083 miljarder vid föregående kvartals slut, och 5 268 miljarder vid andra kvartalet 2020.

Kvartalet i korthet

  • Den totala värdeökningen i försäkringsföretagens placeringstillgångar (244 miljarder kronor) hänför sig i stort enkom till stark utveckling i innehav i aktier och andelar.
  • I relativa termer var denna utveckling tydligast inom skadebolagens placeringar, där förräntningen på kapital under de två senaste kvartalen utgör en nämnvärd förändring mot tidigare trender.

Livförsäkringsbolagen

  • Livförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 5 654 miljarder vid andra kvartalets slut, vilket är en ökning med 193 miljarder från föregående kvartal.
  • Nettotransaktioner i kapitalplaceringar uppgick till 11 miljarder under kvartalet.

Skadeförsäkringsbolagen

  • Skadeförsäkringsföretagens placeringstillgångar uppgick till 672 miljarder vid andra kvartalets slut, vilket är en ökning med 51 miljarder från föregående kvartal.
  • Under perioden uppgick bolagens nettoinvesteringar till 5 miljarder.
Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2021

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-29 klockan 9.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se

Farzad Ashouri

Telefon
010-479 41 13
E-post
farzad.ashouri@scb.se