Till innehåll på sidan

Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2022, i löpande priser

Handelsnettot -1,2 miljarder kronor i december

Statistiknyhet från SCB 2023-01-26 8.00

Varuexporten uppgick under december 2022 till 172,1 miljarder kronor och varuimporten till 173,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på -1,2 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett underskott på 1,2 miljarder kronor under december 2022, enligt preliminära beräkningar. För december 2021 var det ett underskott på 4,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under december uppgick till 172,1 miljarder kronor, och varuimporten till 173,3 miljarder. Motsvarande värden för december 2021 var 147,4 miljarder kronor för varuexporten och 152,1 miljarder för varuimporten. Varuexporten har därmed ökat i värde med 17 procent, och varuimporten har ökat med 14 procent jämfört med december 2021. Det var lika många vardagar i december 2022 som i december 2021.

Varuhandeln med länder utanför EU gav ett överskott på 22.7 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 23.9 miljarder. Storbritannien är från och med februari 2020 exkluderad från gruppen EU-länder och ingår istället i gruppen Övriga länder.

Export, import och handelsnetto 2020–2022 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
    Totalt EU-länder[*] Övriga länder
  Månad 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Export Jan 131,3 114,1 141,2 75,8 63,2 78,7 55,5 50,9 62,5
  Febr 127,7 123,3 150,8 66,9 65,8 81,6 54,2 57,5 69,2
  Mars 131,1 144,1 183,7 66,9 77,9 99,1 57,3 66,2 84,6
  April 106,3 131,7 155,7 52,2 69,8 84,3 49,5 61,9 71,4
  Maj 102,3 133,5 171,8 53,0 70,4 92,5 45,1 63,1 79,3
  Juni 119,6 144,4 181,4 60,9 76,2 98,9 52,9 68,2 82,5
  Juli 103,8 126,6 152,8 52,0 66,3 79,1 46,8 60,3 73,7
  Aug 103,8 115,6 149,6 57,3 64,2 84,6 41,3 51,4 65,0
  Sept 124,7 146,8 180,1 66,9 79,2 98,9 51,0 67,6 81,2
  Okt 128,6 145,5 176,4 67,2 79,4 94,4 53,9 66,1 82,0
  Nov 128,2 153,3 182,9 68,7 83,6 98,4 52,1 69,7 84,5
  Dec 119,7 147,4 172,1 63,1 77,8 89,4 49,8 69,6 82,7
  Årstotal 1 427,1 1 626,3 1 998,5 751,0 873,8 1 079,9 609,4 752,5 918,6
Import Jan 120,3 110,1 142,7 84,3 75,2 89,5 36,0 34,9 53,2
  Febr 114,8 118,8 150,3 76,7 80,8 97,7 32,9 38,0 52,6
  Mars 125,6 141,6 179,4 85,2 96,5 115,3 34,9 45,1 64,1
  April 101,0 130,2 159,3 66,2 88,5 99,6 30,9 41,7 59,7
  Maj 101,5 130,2 177,2 67,8 86,9 111,9 29,9 43,3 65,3
  Juni 115,1 135,5 179,4 78,1 91,2 116,3 31,9 44,3 63,1
  Juli 100,6 120,1 156,2 66,5 79,6 91,3 29,7 40,5 64,9
  Aug 105,8 126,4 167,5 71,3 81,4 102,2 30,1 45,0 65,3
  Sept 121,9 141,3 181,2 83,4 91,5 119,5 33,1 49,8 61,7
  Okt 124,6 146,1 187,3 86,3 94,6 120,9 33,0 51,5 66,4
  Nov 126,8 153,8 189,4 88,1 101,2 119,4 33,0 52,6 70,0
  Dec 118,5 152,1 173,3 81,6 100,0 113,3 31,5 52,1 60,0
  Årstotal 1 376,5 1 606,2 2 043,2 935,7 1 067,4 1 296,5 386,9 538,8 746,3
Handelsnetto Jan 11,0 4,0 ‑1,5 ‑8,5 ‑12,0 ‑10,8 19,5 16,0 9,3
  Febr 12,9 4,5 0,5 ‑9,8 ‑15,0 ‑16,1 21,3 19,5 16,6
  Mars 5,5 2,5 4,3 ‑18,3 ‑18,6 ‑16,2 22,4 21,1 20,5
  April 5,3 1,5 ‑3,6 ‑14,0 ‑18,7 ‑15,3 18,6 20,2 11,7
  Maj 0,8 3,3 ‑5,4 ‑14,8 ‑16,5 ‑19,4 15,2 19,8 14,0
  Juni 4,5 8,9 2,0 ‑17,2 ‑15,0 ‑17,4 21,0 23,9 19,4
  Juli 3,2 6,5 ‑3,4 ‑14,5 ‑13,3 ‑12,2 17,1 19,8 8,8
  Aug ‑2,0 ‑10,8 ‑17,9 ‑14,0 ‑17,2 ‑17,6 11,2 6,4 ‑0,3
  Sept 2,8 5,5 ‑1,1 ‑16,5 ‑12,3 ‑20,6 17,9 17,8 19,5
  Okt 4,0 ‑0,6 ‑10,9 ‑19,1 ‑15,2 ‑26,5 20,9 14,6 15,6
  Nov 1,4 ‑0,5 ‑6,5 ‑19,5 ‑17,6 ‑21,0 19,1 17,1 14,5
  Dec 1,2 ‑4,7 ‑1,2 ‑18,5 ‑22,2 ‑23,9 18,3 17,5 22,7
  Årstotal 50,6 20,1 ‑44,7 ‑184,7 ‑193,6 ‑217,0 222,5 213,7 172,3

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett underskott på 1,1 miljarder kronor för december, och ett underskott på 2,0 miljarder i november. För oktober var motsvarande värde ett underskott på 3,3 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - december 2022 visade ett underskott på 44,7 miljarder kronor

Under 2022 har värdet för varuexporten ökat med 23 procent, och varuimporten har ökat med 27 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 1 998,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 2 043,2 miljarder. Handelsnettot för januari – december 2022 gav därmed ett underskott på 44,7 miljarder kronor. För motsvarande period för ett år sedan noterades ett överskott på 20,1 miljarder kronor.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se

Amanda Akinyi Lagehäll

Telefon
010 479 41 58
E-post
amanda.akinyilagehall@scb.se