Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
2021 2020   2021 2020 2021 2021/2020
    TOTALT 918 259 822 302 100,0 12
1 1 Tyskland 97 617 87 183 10,6 12
2 2 Norge 96 063 85 055 10,5 13
3 3 USA 80 042 72 125 8,7 11
4 4 Danmark 69 452 60 280 7,6 15
5 5 Finland 64 014 57 428 7,0 11
6 8 Storbritannien och Nordirland 52 369 39 840 5,7 31
7 7 Nederländerna 47 483 41 055 5,2 16
8 6 Kina 40 804 50 200 4,4 ‑19
9 9 Frankrike 36 342 33 081 4,0 10
10 10 Belgien 35 021 27 447 3,8 28
11 11 Polen 33 916 26 438 3,7 28
12 12 Italien 27 373 22 499 3,0 22
13 14 Spanien 17 812 14 902 1,9 20
14 13 Japan 14 356 15 090 1,6 ‑5
15 15 Ryssland 13 064 10 891 1,4 20
16 16 Australien 8 662 10 525 0,9 ‑18
17 17 Schweiz 8 649 8 753 0,9 ‑1
18 19 Sydkorea 8 518 8 143 0,9 5
19 20 Österrike 8 403 7 626 0,9 10
20 18 Turkiet 8 292 8 431 0,9 ‑2
21 21 Tjeckien 8 152 6 383 0,9 28
22 22 Estland 7 673 6 375 0,8 20
23 28 Indien 6 386 5 212 0,7 23
24 27 Litauen 6 375 5 243 0,7 22
25 23 Kanada 6 116 6 222 0,7 ‑2
26 26 Brasilien 5 882 5 480 0,6 7
27 24 Saudiarabien 5 782 6 182 0,6 ‑6
28 30 Singapore 5 401 4 900 0,6 10
29 32 Ungern 4 579 3 672 0,5 25
30 31 Portugal 4 455 4 220 0,5 6

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna