Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-juli Andel
i %
Föränd-
ring i %
2020 2019   2020 2019 2020 2020/2019
    TOTALT 821 815 891 028 100,0 ‑8
1 1 Tyskland 87 462 96 922 10,6 ‑10
2 2 Norge 85 015 91 657 10,3 ‑7
3 3 USA 72 097 69 515 8,8 4
4 5 Danmark 60 342 59 828 7,3 1
5 4 Finland 56 702 60 682 6,9 ‑7
6 8 Kina 50 200 41 375 6,1 21
7 7 Nederländerna 41 135 47 711 5,0 ‑14
8 6 Storbritannien 40 007 50 230 4,9 ‑20
9 9 Frankrike 33 157 37 213 4,0 ‑11
10 10 Belgien 27 573 36 179 3,4 ‑24
11 11 Polen 26 400 29 308 3,2 ‑10
12 12 Italien 22 590 25 373 2,7 ‑11
13 14 Japan 15 090 14 832 1,8 2
14 13 Spanien 14 958 18 058 1,8 ‑17
15 15 Ryssland 10 891 11 810 1,3 ‑8
16 16 Australien 10 525 10 764 1,3 ‑2
17 17 Schweiz 8 753 10 375 1,1 ‑16
18 20 Turkiet 8 435 7 616 1,0 11
19 19 Sydkorea 8 143 8 278 1,0 ‑2
20 18 Österrike 7 425 8 688 0,9 ‑15
21 21 Estland 6 387 7 546 0,8 ‑15
22 23 Tjeckien 6 382 7 420 0,8 ‑14
23 24 Kanada 6 222 7 127 0,8 ‑13
24 30 Saudiarabien 6 182 5 021 0,8 23
25 29 För. Arabemiraten 5 791 5 093 0,7 14
26 26 Brasilien 5 432 5 550 0,7 ‑2
27 25 Litauen 5 263 6 051 0,6 ‑13
28 22 Indien 5 213 7 546 0,6 ‑31
29 32 Egypten 5 174 4 098 0,6 26
30 28 Singapore 4 900 5 184 0,6 ‑5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-09-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna