Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-februari Andel
i %
Föränd-
ring i %
2019 2018   2019 2018 2019 2019/2018
    TOTALT 249 273 223 508 100,0 12
1 1 Tyskland 25 940 24 827 10,4 4
2 2 Norge 25 495 21 961 10,2 16
3 4 USA 19 516 14 924 7,8 31
4 3 Finland 17 600 14 996 7,1 17
5 5 Danmark 16 672 14 874 6,7 12
6 6 Nederländerna 14 145 13 270 5,7 7
7 7 Storbritannien 14 110 12 832 5,7 10
8 10 Belgien 10 932 9 388 4,4 16
9 9 Frankrike 10 826 9 556 4,3 13
10 8 Kina 10 808 11 510 4,3 ‑6
11 11 Polen 8 755 7 760 3,5 13
12 12 Italien 7 473 6 535 3,0 14
13 13 Spanien 5 007 4 275 2,0 17
14 14 Japan 4 044 3 744 1,6 8
15 16 Ryssland 3 098 3 021 1,2 3
16 17 Schweiz 3 026 2 542 1,2 19
17 15 Australien 2 942 3 390 1,2 ‑13
18 19 Österrike 2 631 2 002 1,1 31
19 21 Sydkorea 2 409 1 900 1,0 27
20 23 Indien 2 223 1 762 0,9 26
21 18 Turkiet 2 200 2 469 0,9 ‑11
22 20 Tjeckien 2 063 1 916 0,8 8
23 22 Estland 1 891 1 896 0,8 0
24 25 Kanada 1 872 1 727 0,8 8
25 26 Litauen 1 667 1 446 0,7 15
26 30 Sydafrika 1 644 1 142 0,7 44
27 24 Singapore 1 587 1 727 0,6 ‑8
28 29 Brasilien 1 398 1 240 0,6 13
29 34 Mexiko 1 213 921 0,5 32
30 31 Ungern 1 201 1 034 0,5 16

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-04-29

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm