Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-februari Andel
i %
Föränd-
ring i %
2021 2020   2021 2020 2021 2021/2020
    TOTALT 237 461 258 880 100,0 ‑8
1 1 Tyskland 24 990 27 350 10,5 ‑9
2 2 Norge 24 585 25 238 10,4 ‑3
3 3 USA 20 136 22 124 8,5 ‑9
4 4 Danmark 17 823 18 061 7,5 ‑1
5 5 Finland 16 849 17 579 7,1 ‑4
6 8 Storbritannien och Nordirland 12 956 13 329 5,5 ‑3
7 7 Nederländerna 12 696 14 155 5,3 ‑10
8 6 Kina 10 493 14 875 4,4 ‑29
9 9 Frankrike 10 264 11 611 4,3 ‑12
10 10 Belgien 9 836 10 396 4,1 ‑5
11 11 Polen 9 395 8 571 4,0 10
12 12 Italien 7 463 7 501 3,1 ‑1
13 14 Spanien 4 361 4 773 1,8 ‑9
14 13 Japan 3 822 4 859 1,6 ‑21
15 16 Ryssland 3 376 3 014 1,4 12
16 19 Turkiet 2 366 2 373 1,0 0
17 20 Sydkorea 2 333 2 331 1,0 0
18 17 Schweiz 2 217 2 909 0,9 ‑24
19 15 Australien 2 206 3 537 0,9 ‑38
20 18 Österrike 2 153 2 427 0,9 ‑11
21 22 Tjeckien 1 956 2 084 0,8 ‑6
22 24 Estland 1 792 1 886 0,8 ‑5
23 27 Litauen 1 685 1 542 0,7 9
24 25 Indien 1 617 1 858 0,7 ‑13
25 23 Kanada 1 556 1 914 0,7 ‑19
26 26 Brasilien 1 514 1 739 0,6 ‑13
27 29 Saudiarabien 1 410 1 431 0,6 ‑1
28 28 Singapore 1 185 1 532 0,5 ‑23
29 35 Ungern 1 121 1 081 0,5 4
30 37 Irland 1 097 916 0,5 20

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2021-04-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna