Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-oktober Andel
i %
Föränd-
ring i %
2019 2018   2019 2018 2019 2019/2018
    TOTALT 1 270 502 1 193 866 100,0 6
1 1 Tyskland 135 805 132 068 10,7 3
2 2 Norge 134 875 124 826 10,6 8
3 5 USA 99 374 80 448 7,8 24
4 3 Finland 90 031 83 529 7,1 8
5 4 Danmark 86 576 82 421 6,8 5
6 7 Storbritannien 71 173 68 413 5,6 4
7 6 Nederländerna 68 453 69 360 5,4 ‑1
8 8 Kina 58 997 54 746 4,6 8
9 9 Frankrike 52 125 50 781 4,1 3
10 10 Belgien 51 391 48 126 4,0 7
11 11 Polen 41 620 40 916 3,3 2
12 12 Italien 35 035 33 849 2,8 4
13 13 Spanien 25 252 24 755 2,0 2
14 14 Japan 21 217 17 675 1,7 20
15 15 Ryssland 17 811 16 865 1,4 6
16 16 Australien 14 750 14 623 1,2 1
17 17 Schweiz 14 336 12 630 1,1 14
18 20 Österrike 12 136 10 998 1,0 10
19 19 Sydkorea 11 756 11 685 0,9 1
20 18 Turkiet 10 839 11 886 0,9 ‑9
21 23 Tjeckien 10 705 10 163 0,8 5
22 21 Estland 10 689 10 407 0,8 3
23 22 Indien 10 238 10 307 0,8 ‑1
24 24 Kanada 9 595 8 935 0,8 7
25 25 Litauen 9 207 8 172 0,7 13
26 26 Brasilien 8 051 6 695 0,6 20
27 29 Sydafrika 7 262 6 128 0,6 19
28 35 För. Arabemiraten 7 104 4 394 0,6 62
29 28 Saudiarabien 7 082 6 634 0,6 7
30 27 Singapore 6 972 6 655 0,5 5

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-12-30

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm