Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-maj Andel
i %
Föränd-
ring i %
2020 2019   2020 2019 2020 2020/2019
    TOTALT 598 610 646 266 100,0 ‑7
1 1 Tyskland 64 915 70 858 10,8 ‑8
2 2 Norge 60 607 66 113 10,1 ‑8
3 3 USA 50 876 51 324 8,5 ‑1
4 5 Danmark 43 458 43 074 7,3 1
5 4 Finland 40 874 43 724 6,8 ‑7
6 8 Kina 35 725 29 093 6,0 23
7 6 Nederländerna 30 152 36 152 5,0 ‑17
8 7 Storbritannien 29 147 35 339 4,9 ‑18
9 9 Frankrike 24 250 27 000 4,1 ‑10
10 10 Belgien 20 488 26 729 3,4 ‑23
11 11 Polen 18 982 22 167 3,2 ‑14
12 12 Italien 16 594 18 500 2,8 ‑10
13 14 Japan 11 819 10 812 2,0 9
14 13 Spanien 11 080 13 368 1,9 ‑17
15 17 Australien 8 279 7 079 1,4 17
16 15 Ryssland 7 854 8 374 1,3 ‑6
17 16 Schweiz 6 746 7 579 1,1 ‑11
18 22 Turkiet 6 025 5 398 1,0 12
19 19 Sydkorea 5 523 6 216 0,9 ‑11
20 18 Österrike 5 379 6 592 0,9 ‑18
21 21 Tjeckien 4 816 5 494 0,8 ‑12
22 34 För. Arabemiraten 4 745 2 753 0,8 72
23 24 Kanada 4 601 4 944 0,8 ‑7
24 23 Estland 4 511 5 382 0,8 ‑16
25 30 Saudiarabien 4 487 3 134 0,7 43
26 31 Egypten 3 977 3 029 0,7 31
27 25 Litauen 3 880 4 328 0,6 ‑10
28 28 Brasilien 3 755 3 748 0,6 0
29 20 Indien 3 747 5 605 0,6 ‑33
30 27 Singapore 3 515 3 828 0,6 ‑8

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2020-07-28

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm