Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-augusti Andel
i %
Föränd-
ring i %
2018 2017   2018 2017 2018 2018/2017
    TOTALT 934 152 844 700 100,0 11
1 1 Tyskland 103 904 92 762 11,1 12
2 2 Norge 97 411 84 920 10,4 15
3 4 Finland 65 051 58 503 7,0 11
4 5 Danmark 64 243 57 471 6,9 12
5 3 USA 61 425 58 651 6,6 5
6 6 Storbritannien 53 968 51 370 5,8 5
7 7 Nederländerna 53 320 44 894 5,7 19
8 8 Kina 43 580 39 065 4,7 12
9 10 Frankrike 39 013 35 908 4,2 9
10 9 Belgien 37 588 37 573 4,0 0
11 11 Polen 31 880 25 112 3,4 27
12 12 Italien 26 693 23 078 2,9 16
13 13 Spanien 19 280 16 261 2,1 19
14 14 Japan 13 762 13 275 1,5 4
15 15 Ryssland 13 282 12 214 1,4 9
16 16 Australien 11 893 10 035 1,3 19
17 17 Schweiz 10 221 9 532 1,1 7
18 18 Turkiet 9 594 9 142 1,0 5
19 20 Sydkorea 9 151 7 541 1,0 21
20 19 Österrike 8 517 7 662 0,9 11
21 22 Indien 8 306 7 048 0,9 18
22 21 Estland 8 288 7 247 0,9 14
23 23 Tjeckien 7 881 6 958 0,8 13
24 24 Kanada 6 896 6 851 0,7 1
25 25 Litauen 6 487 5 465 0,7 19
26 27 Brasilien 5 327 4 628 0,6 15
27 32 Singapore 5 292 4 061 0,6 30
28 26 Saudiarabien 5 096 5 315 0,5 ‑4
29 28 Sydafrika 4 810 4 579 0,5 5
30 29 Portugal 4 655 4 567 0,5 2

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2018-10-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm