Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-december Andel
i %
Föränd-
ring i %
2022 2021   2022 2021 2022 2022/2021
    TOTALT 1 998 500 1 626 423 100,0 23
1 1 Norge 216 652 175 446 10,8 23
2 2 Tyskland 203 407 170 228 10,2 19
3 3 USA 184 720 137 463 9,2 34
4 4 Danmark 149 978 126 441 7,5 19
5 5 Finland 147 041 115 570 7,4 27
6 6 Storbritannien och Nordirland 110 800 91 785 5,5 21
7 7 Nederländerna 96 338 82 792 4,8 16
8 10 Polen 80 850 62 532 4,0 29
9 9 Frankrike 80 021 66 741 4,0 20
10 11 Belgien 74 275 60 300 3,7 23
11 8 Kina 71 201 67 499 3,6 5
12 12 Italien 60 577 47 496 3,0 28
13 13 Spanien 38 878 31 933 1,9 22
14 14 Japan 27 930 24 435 1,4 14
15 23 Litauen 22 694 12 548 1,1 81
16 16 Turkiet 20 445 15 159 1,0 35
17 18 Österrike 19 704 14 804 1,0 33
18 22 Estland 17 820 13 402 0,9 33
19 20 Tjeckien 17 724 14 558 0,9 22
20 21 Australien 17 601 14 501 0,9 21
21 17 Schweiz 17 424 15 044 0,9 16
22 19 Sydkorea 17 296 14 730 0,9 17
23 24 Indien 17 251 11 522 0,9 50
24 27 Brasilien 16 862 10 292 0,8 64
25 28 Kanada 14 711 10 292 0,7 43
26 25 Singapore 14 531 10 901 0,7 33
27 26 Saudiarabien 13 241 10 360 0,7 28
28 32 Sydafrika 10 849 7 655 0,5 42
29 15 Ryssland 10 339 22 535 0,5 ‑54
30 29 Portugal 9 878 8 176 0,5 21

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2023-02-28

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se