Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position   Land Värde januari-maj Andel
i %
Föränd-
ring i %
2022 2021   2022 2021 2022 2022/2021
    TOTALT 803 220 647 379 100,0 24
1 2 Norge 85 343 67 440 10,6 27
2 1 Tyskland 84 448 67 536 10,5 25
3 3 USA 75 541 56 107 9,4 35
4 4 Danmark 60 244 49 587 7,5 21
5 5 Finland 55 785 44 850 6,9 24
6 7 Storbritannien och Nordirland 47 342 34 944 5,9 35
7 6 Nederländerna 39 907 35 244 5,0 13
8 11 Polen 33 436 24 584 4,2 36
9 9 Frankrike 32 458 26 595 4,0 22
10 10 Belgien 30 525 25 113 3,8 22
11 8 Kina 28 037 29 868 3,5 ‑6
12 12 Italien 25 254 19 225 3,1 31
13 13 Spanien 15 996 12 223 2,0 31
14 14 Japan 12 017 10 055 1,5 20
15 18 Österrike 7 732 5 907 1,0 31
16 21 Tjeckien 7 383 5 573 0,9 32
17 16 Turkiet 7 317 6 008 0,9 22
18 19 Schweiz 7 249 5 900 0,9 23
19 22 Estland 6 945 5 458 0,9 27
20 20 Australien 6 726 5 843 0,8 15
21 17 Sydkorea 6 636 5 945 0,8 12
22 25 Litauen 6 534 4 345 0,8 50
23 27 Brasilien 6 443 4 003 0,8 61
24 23 Indien 6 044 4 525 0,8 34
25 28 Singapore 6 000 3 613 0,7 66
26 15 Ryssland 5 809 9 372 0,7 ‑38
27 26 Kanada 5 804 4 330 0,7 34
28 24 Saudiarabien 4 645 4 350 0,6 7
29 32 Sydafrika 4 463 2 988 0,6 49
30 30 Portugal 4 228 3 069 0,5 38

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-07-27

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Sektionen för utrikeshandel

E-post
utrikeshandel@scb.se