Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position LandVärde januari-decemberAndel
i %
Föränd-
ring i %
20182017 2018201720182018/2017
  TOTALT 1 441 825 1 304 824 100,0 10
1 1 Tyskland 156 860 141 975 10,9 10
2 2 Norge 151 613 133 287 10,5 14
3 3 Finland 100 772 90 303 7,0 12
4 5 Danmark 99 917 89 508 6,9 12
5 4 USA 98 031 89 971 6,8 9
6 7 Nederländerna 84 644 71 138 5,9 19
7 6 Storbritannien 81 779 81 022 5,7 1
8 8 Kina 67 136 58 507 4,7 15
9 10 Frankrike 62 069 54 772 4,3 13
10 9 Belgien 58 153 57 172 4,0 2
11 11 Polen 48 150 39 790 3,3 21
12 12 Italien 40 423 35 241 2,8 15
13 13 Spanien 30 091 25 109 2,1 20
14 14 Japan 22 167 19 531 1,5 13
15 15 Ryssland 19 990 18 737 1,4 7
16 16 Australien 17 412 15 066 1,2 16
17 17 Schweiz 15 061 14 184 1,0 6
18 19 Sydkorea 14 354 12 227 1,0 17
19 18 Turkiet 14 273 14 051 1,0 2
20 20 Österrike 13 462 11 871 0,9 13
21 21 Indien 12 602 11 432 0,9 10
22 22 Tjeckien 12 307 10 993 0,9 12
23 23 Estland 12 284 10 969 0,9 12
24 24 Kanada 10 953 10 296 0,8 6
25 26 Litauen 9 850 8 355 0,7 18
26 25 Saudiarabien 8 042 9 191 0,6 ‑13
27 31 Singapore 7 997 6 445 0,6 24
28 27 Brasilien 7 970 7 337 0,6 9
29 28 Sydafrika 7 701 7 331 0,5 5
30 29 Portugal 6 920 6 654 0,5 4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-02-27

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm