Till innehåll på sidan

Export till våra 30 största handelspartner

Sveriges export av varor till de trettio största exportmarknaderna, i miljoner kronor

Position LandVärde januari–majAndel
i %
Föränd-
ring i %
20192018 2019201820192019/2018
  TOTALT 648 382 586 984 100,0 10
1 1 Tyskland 71 307 64 627 11,0 10
2 2 Norge 65 742 60 346 10,1 9
3 5 USA 51 316 39 116 7,9 31
4 3 Finland 43 882 39 938 6,8 10
5 4 Danmark 42 707 39 185 6,6 9
6 7 Nederländerna 37 133 32 508 5,7 14
7 6 Storbritannien 35 621 33 648 5,5 6
8 8 Kina 29 090 28 439 4,5 2
9 9 Frankrike 27 200 25 391 4,2 7
10 10 Belgien 26 894 24 991 4,1 8
11 11 Polen 22 157 20 508 3,4 8
12 12 Italien 18 652 17 542 2,9 6
13 13 Spanien 13 422 12 255 2,1 10
14 14 Japan 10 831 8 765 1,7 24
15 15 Ryssland 8 374 8 394 1,3 0
16 17 Schweiz 7 579 6 408 1,2 18
17 16 Australien 7 074 8 127 1,1 ‑13
18 20 Österrike 6 671 5 258 1,0 27
19 19 Sydkorea 6 215 5 539 1,0 12
20 23 Indien 5 595 4 951 0,9 13
21 22 Tjeckien 5 516 5 056 0,9 9
22 18 Turkiet 5 398 6 018 0,8 ‑10
23 21 Estland 5 355 5 206 0,8 3
24 24 Kanada 4 944 4 391 0,8 13
25 25 Litauen 4 312 3 932 0,7 10
26 30 Sydafrika 4 094 3 028 0,6 35
27 26 Singapore 3 828 3 659 0,6 5
28 27 Brasilien 3 758 3 311 0,6 14
29 33 Mexiko 3 279 2 524 0,5 30
30 31 Saudiarabien 3 130 3 010 0,5 4

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2019-07-26

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm