Till innehåll på sidan

Hushåll och ekonomi

Artiklar om Hushåll och ekonomi

Antalet personer med bidrag lägsta sedan mätningarna började

Allt färre försörjs med sociala ersättningar och bidrag, visar ny statistik från SCB. I fjol minskade det totala antalet personer till den lägsta nivån sedan mätningarna började 1990. Men skillnaderna runt om i landet är stora.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Hushåll och ekonomi

Bostadsägare väljer rörligt när räntorna stiger

För precis ett år sedan var bolåneräntorna nere på historiskt låga nivåer. Under de senaste månaderna har läget ändrats rejält. Stigande räntor har lett till att fler bostadsägare nu väljer rörlig ränta på sina bolån när de tecknar nya avtal.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Inflationen fortsatte uppåt i juni

Högre priser på mat, el och drivmedel gör att inflationen fortsätter uppåt. I juni steg inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta till 8,5 procent. Det är en uppgång från maj då inflationstakten var 7,2 procent.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Hushåll och ekonomi

Svenskarnas kapitalinkomster ojämnt fördelade

I Sverige hade drygt sex av tio personer inkomst av kapital år 2020, vanligast var intäkter från ränta, aktieutdelning och liknande. Störst andel av den vuxna befolkningen med kapitalinkomster, 82 procent, återfanns i Lomma och Danderyd. Men dessa inkomster fördelas mycket ojämnt i landet. År 2020 hade tiondelen med de största kapitalinkomsterna 95 procent av totalsumman.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Inkomst Hushåll och ekonomi

Stigande elpriser varierar kraftigt i norr och söder

I december var elpriserna rekordhöga i hela Sverige. Statistiken visar att det rörliga elpriset har stigit med 184 procent i södra Sverige under de senaste tre åren.

Övrigt Etiketter: El Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Stora inkomstökningar i Sverige under 2000-talet

Svenska folket beräknas i år lägga drygt 20 miljarder kronor, eller 2 000 kronor per person, på julklappar. Aldrig förr har vi haft så mycket pengar att röra oss med, på bara 20 år har vår ekonomiska standard ökat med 60 procent. Samtidigt har andelen med låg ekonomisk standard ökat markant.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Familj Inkomst Hushåll och ekonomi

Konsumtionen på hotell och restauranger i juli större än före pandemin

Gästerna återvände till svenska hotell och restauranger i somras – och det med besked. I juli i år lade Sveriges hushåll mer på hotell- och restaurangtjänster än i juli 2019, visar preliminär statistik från SCB.

Övrigt Etiketter: Ekonomi Hushåll och ekonomi Corona

Över hälften av alla barn födda utomlands lever med låg ekonomisk standard

Knappt 12 procent av befolkningen som är född i Sverige lever under gränsen för låg ekonomisk standard, visar statistik från SCB. Bland utrikesfödda är andelen 31 procent – och för barn är skillnaderna ännu större.

Övrigt Etiketter: Ekonomi In- och utvandring Integration Hushåll och ekonomi Integration och segregation

Vår konsumtion speglar samhällets utveckling

Sedan 1950-talet har hushållens konsumtion mätts varje år genom att titta på hur varor och tjänster ser ut i en så kallad konsumentkorg. Vad korgen består av säger inte bara något om vår konsumtion, utan också något om samhället och de värderingar som präglar vår tid.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll och ekonomi Konsumentprisindex Privatekonomi

Bolånen ökar snabbare i år

Hushållen har prioriterat boendet ännu mer än vanligt under coronapandemin. Det har inneburit att bolånen växt snabbare i år än under fjolåret. Även lättnader av amorteringskravet har bidragit till detta.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Boende och byggande Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Svenskar har näst mest skulder

Om man jämför hushållens skuldsättning i några europeiska länder hamnar Sverige näst högst upp. Bara danskarna har högre lån per capita.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Boende och byggande Hushåll och ekonomi Europa

Kvinnors inkomst närmar sig mäns – men långsamt

Kvinnors inkomster har ökat mer än mäns under 2000-talet. Men fortfarande har män betydligt högre inkomst än kvinnor. Det gäller både förvärvsinkomster och kapitalinkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Jämställdhet Hushåll och ekonomi

De flesta har fått det bättre på fem år

Under femårsperioden 2013–2018 har Sveriges befolkning fått en bättre ekonomisk standard. Av dem som 2018 var i sena tonåren hade över 80 procent fått det bättre.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Hushåll och ekonomi Privatekonomi

Stor del av kapitalinkomsterna går till hushållen med högst inkomster

År 2016 kom drygt 70 procent av inkomsterna hos Sveriges hushåll från marknadsinkomster, det vill säga löneinkomster och inkomster av näringsverksamhet samt kapitalinkomst. Men inkomsternas sammansättning varierar mellan hushåll i olika inkomstskikt.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Lön Hushåll och ekonomi

Minskad oro för ekonomin bland hushållen

Drygt var sjätte person i Sveriges befolkning är orolig för det egna hushållets ekonomi. Andelen är högre bland ensamstående, utrikes födda, arbetslösa och personer som inte har fast anställning.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Hushåll Hushåll och ekonomi

Så lever unga i Sverige – fakta om ungas liv

Är du ung och bor i Sverige, då är chansen störst att du heter Emma eller Oscar. Det är de allra vanligaste förnamnen bland 12–18-åringar. Bor du dessutom i ett hus i Stockholms län tillsammans med två föräldrar – ja, då är du som allra ”vanligast”, i alla fall statistiskt sett.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Barn Skola Hushåll och ekonomi Kultur och fritid

Bättre ekonomisk standard som pensionär än tio år innan pensionen

För de flesta sjunker inkomsterna i samband med att man går i pension. De flesta som har gått i pension de senaste åren har dock bättre ekonomisk standard som pensionärer än de hade när de var i yrkesverksam ålder mindre än tio år före pensionen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Köpkraft Pensionärer Hushåll och ekonomi

Skulderna ökar trots amorteringskrav och lånetak

De svenska hushållens skuldsättning har fördubblats på tio år trots bolånetak och amorteringskrav. I januari 2018 uppgick de totala lånen till 3 800 miljarder kronor. 82 procent av hushållens lån är bolån.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Lån Hushåll och ekonomi

Stora ökningar av den disponibla inkomsten under 2000-talet

Hushållens disponibla inkomster har ökat kontinuerligt under 2000-talet. För hushåll bestående av två vuxna och två barn har den disponibla inkomsten ökat med 20 000 kronor i månaden mellan 1999 och 2016.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hushåll och ekonomi

Att mäta fattigdom

Vi kan ofta ta del av uppgifter om det som man i media kallar barnfattigdom och fattigpensionärer. Därför kan man tro att det är ganska enkelt att svara på frågan hur många det är som är fattiga i Sverige. Men faktum är att det inte finns några givna kriterier en person ska uppfylla för att betraktas som fattig, eller någon entydig definition av hur fattigdom och ekonomisk utsatthet ska mätas.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Inkomst Hushåll och ekonomi

Svensk fika het trend som skapar jobb

I Sverige lägger vi allt mer pengar på kafé- och konditoribesök. Att vi spenderar mer pengar på att fika på kaféer skapar arbete. Sysselsättningen i branschen har ökat kraftigt under 2000-talet.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetsmarknad Lön Hushåll och ekonomi Konsumentprisindex

Låginkomsttagare bor ofta i hyresrätt

Boendeformen varierar mellan personer med olika inkomst. Personer med hög inkomst bor ofta i småhus och bostadsrätt och de med låg inkomst oftare i hyresrätt. Men i mindre kommuner är andelen låginkomsttagare som bor i småhus ändå relativt hög.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Inkomst Boende och byggande Hushåll och ekonomi

Bolånen i Sverige fortsätter växa

Hushållens bolåneskulder fortsätter att växa men det senaste året har ökningstakten mattats något. Det hänger ihop med att bostadspriserna steg i lugnare takt under fjolåret samtidigt som amorteringarna ökade. De senaste månaderna har dock priserna ökat något snabbare igen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Finanser Boende och byggande Hushåll och ekonomi

Män och storstadsbor dröjer längre med att flytta hemifrån

I Sverige finns närmare fyra och en halv miljon hushåll. En tredjedel av dem är hushåll med hemmaboende barn. Åldern då de flesta flyttar från föräldrahemmet skiljer sig åt mellan könen och mellan stad och land. Män bor hemma längre än kvinnor och storstadsbor längre än ungdomar i övriga Sverige.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Befolkning Kvinnor och män Hushåll och ekonomi

Att jämföra inkomster för hushåll

SCB får ofta frågor om hushållens inkomster. Att kunna jämföra inkomster för hushåll är viktigt, men det är inte lika lätt som att jämföra inkomster för individer. Statistikskolan reder ut problematiken.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Inkomst Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod

En av tre födda utanför EU i risk för fattigdom i Sverige

15 procent av Sveriges invånare har en disponibel inkomst som enligt EU:s definition kan innebära risk för fattigdom. Andelen har ökat sedan 2008 då cirka 12 procent hade en inkomst under gränsen för risk för fattigdom.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Arbetslöshet In- och utvandring Hushåll och ekonomi Integration och segregation

Svenskarna äter ute mer

Varje månad köper vi mat för strax över 3 000 kronor per person. De senaste åren har vi lagt allt mer pengar på att äta ute. Men restaurang­branschen påverkas mer av konjunktur­förändringar än livsmedels­branschen.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Handel Hushåll och ekonomi

Ingen avmattning på bolånemarknaden

Hushållens bostadslån ökar i allt snabbare takt. Men det låga ränteläget medför att hushållens ränteutgifter i förhållande till inkomsten är lägre än någonsin. Den höga skuldsättningen medför dock risker för Sveriges ekonomi vilket flera internationella organisationer varnat för.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Ekonomi Finanser Boende och byggande Hushåll och ekonomi

Percentiler visar fördelningar

Statistiken kan ge bra information om hur till exempel inkomster fördelar sig i befolkningen eller i en grupp. Percentiler är ett sätt att redovisa fördelningar av sådant som inkomster.

Korta analyser och artiklar Etiketter: Hushåll och ekonomi Statistikskolan Statistisk metod