Till innehåll på sidan

Skörd av slåttervall

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-21

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd per län, produktionsområde och riket.

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Från och med hösten 2020 publiceras statistiken i en statistikrapport och i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Jordbruksverket

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i

SCB:s statistikdatabas.

Hitta på sidan

Om statistiken

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/jo0606