Till innehåll på sidan

Skörd av slåttervall

Nästa publicering: 2018-04-27

Statistiken visar bland annat hektarskörd, areal och totalskörd per län, produktionsområde och riket.

Den slutliga statistiken finns på sidan Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter

För den här statistiken ansvarar:
Jordbruksverket

Jordbruksverket logotyp

Hitta på sidan

Resultat

Om undersökningen

Rapporter

Titel Typ Datum
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2015. Slutlig statistik. SM 2016-04-20
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2014. Slutlig statistik SM 2015-04-22
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2013. Slutlig statistik SM 2014-04-16
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012. Slutlig statistik SM 2013-04-18
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011. Slutlig statistik SM 2012-04-26
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2010. Slutliga statistik SM 2011-05-17
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2009. Slutlig statistik SM 2010-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008. Slutlig statistik SM 2009-04-28
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007. Slutlig statistik SM 2008-05-15
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2006. Definitiva uppgifter SM 2007-05-10
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2005. Definitiva uppgifter SM 2006-05-24
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004. Definitiva uppgifter SM 2005-05-12

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Redner

Telefon
010-479 67 05
E-post
anna.redner@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/jo0606